Informații de interes public

Acte normative

Legea de înființare a Universității Adventus din Cernica nr. 227/2017

Hotărârea de Guvern nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021

Hotărârea de Guvern nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020

Hotărârea de Guvern nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 

Metodologii și regulamente interne

Carta Universitară

Codul de etică și deontologie  profesională universitară

Regulament intern

Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant și temporar vacant corespunzător funcțiilor didactice auxiliare și nedidactice

Metodologia alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere – mandatul 2020-2024

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică la Universitatea Adventus din Cernica

Metodologia de organizarea a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității Adventus din Cernica, pentru perioada 2020-2024

Regulament privitor la elaborarea și modificarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din UA

(Regulamentele și metodologiile  privitoare la activitatea studenților, admitere, finalizare studii, burse, bibliotecă, cămine sunt publicate pe paginile corespunzătoare acestor domenii/activități.)

 

Planuri strategice instituționale

Planul strategic instituțional 2020-2024

Planul strategic instituțional 2016-2020

Planul strategic instituţional 2010-2015

Politica de asigurare a calității în cadrul UA 2020-2024

Politica de asigurare a calității în cadrul UA 2016-2020

Declaratia rectorului privind politica UA în domeniul calității 2020-2024

Declaratia rectorului privind politica UA în domeniul calității 2016-2020

 

Planuri operaționale instituționale anuale

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2020-2021

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2019-2020

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2018-2019

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2017-2018

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2016-2017

Planul operaţional instituţional pentru anul universitar 2014-2015

 

Bilanţuri contabile

Bilanț contabil 2019

Bilanț contabil 2018

Bilanț contabil 2017

Bilanț contabil 2016

Bilnaţ contabil 2015

Bilnaţ contabil 2014

Bilnaţ contabil 2013

Bilanţ contabil 2012

Bilanţ contabil 2011

Bilanţ contabil 2010

 

Rapoarte de audit financiar

GCAS 2017

GCAS 2016

GCAS 2015

GCAS 2014

GCAS 2013

GCAS 2012

GCAS 2011

GCAS 2010

 

Rapoarte anuale ale Rectorului privind starea Universității

Raport 2020

Raport 2019

Raport 2018

Raport 2017

Raport 2016

Raport 2013-2014

Raport 2012-2013

 

Programe anuale privind asigurarea calității educației și cercetării științifice

Programul de măsuri privind asigurarea calității la nivelul FTSS 2020-2021

Programul de măsuri privind asigurarea calității la nivelul FTSS 2019-2020

Programul de măsuri privind asigurarea calității la nivelul FTSS 2018-2019

 

Rapoarte ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Raport CEAC 2019-2020

Raport CEAC 2018-2019

Raport CEAC 2017-2018

Raport CEAC 2016-2017

Raport CEAC 2013-2014

Raport CEAC 2012-2013

 

Rapoarte privind calitatea cercetării

Raport privind calitatea cercetării în anul universitar 2017-2018

Raport privind calitatea cercetării în anul universitar 2016-2017