Scurt Istoric

 • 1920 Cu ocazia constituirii Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România, s-a luat hotărârea de înfiinţare a unui Seminar Teologic.
 • 1924 Înfinţarea Institutul Biblic la Focşani.
 • 1926 Institutul Biblic s-a mutat la Dicosânmartin (Târnăveni)
 • 1931 – 1941 Institutul a funcţionat în noul campus de la Braşov, Stupini.
 • 1941 – 1944 Clădirea Institutului a fost ocupată parţial, apoi a fost confiscată în timpul regimului antonescian.

 • 1945 – 1949 S-a reluat activitatea la Stupini, până la confiscarea clădirii de către regimul comunist.
 • 1951 – 1989 În noile condiţii şcoala s-a mutat la Bucureşti pe strada Labirint nr. 16, unde a funcţionat sub numele de Seminarul Teologic Adventist.
 • 1990 Intrat într-o nouă etapă, Seminarul s-a mutat pe strada Romulus nr. 59, unde s-a bucurat de un interes deosebit din partea studenţilor.
 • 1992 Prin hotărâre guvernamentală a fost recunoscut Institutul Teologic Adventist de Grad universitar.
 • 1994  Au început lucrările de construcţie la Campusul Universitar din Cernica.
 • 1998  Prin intermediul Facultăţii de Teologie Reformată Didactică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, s-au obţinut primele diplome de licenţă recunoscute legal.
 • 1998 S-a înfiinţat specializarea Teologie adventistă didactică-Limba şi literatura română, care a primit autorizarea provizorie în anul 2000.
 • 1999 S-a înfiinţat specializarea Teologie adventistă didactică – Asistenţă socială care a fost autorizată provizoriu în anul 2000.
 • 2000 Are loc inaugurarea campusului Institutului Teologic Adventist din Cernica.
 • 2000 S-a primit acreditarea din partea Departamentului de Educaţie al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
 • 2002 S-a primit autorizare provizorie pentru specializarea Teologie adventistă pastorală.
 • 2004 Are loc vizita de acreditare a Adventist Accrediting Association, în urma căreia se prelungeşte perioada de acreditare până în anul 2007.
 • 2007 Institutul primeşte acreditarea din partea Biserici Adventiste mondiale, prin Adventist Accrediting Association, pe o perioadă de 4 ani, până în anul 2011.
 • 2007 Este autorizat programul de studii Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • 2008 Are loc acreditarea programului de studii Asistenţă socială şi autorizarea programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
 • 2009 S-a obţinut acreditarea pentru specializarea Teologie pastorală;
 • 2011 Au absolvit primele promoţii ale specializărilor Litere şi Pedagogie;
 • 2011 Adventist Accrediting Association a reînnoit acreditarea Institutului pe o perioadă de 4 ani, până în anul 2015.
 • 2015 Obținerea acreditării instituționale din partea ARACIS cu calificativul ÎNCREDERE .
 • 2017 Schimbarea numelui din Institutul Teologic Adventist în Universitatea Adventus din Cernica prin proiectul de lege de înființare a Universității Adventus din Cernica, proiect care a fost dezbătut și aprobat mai întâi de Senatul României, apoi și de Camera Deputaților. Ulterior, legea a fost promulgată de către Președintele României și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 945 din 29 noiembrie 2017.