Comisia de etică

Comisia de Etică a Universității Adventus din Cernica susține preocuparea Universității Adventus de a asigura promovarea și aplicarea principiilor eticii și integrității academice.

Aceasta își desfășoară activitatea în baza numirii prin decizia rectorului Universității Adventus din Cernica, validată de Consiliul de Administrație și de Senatul UA. Ea funcționează în baza Legii 1/2011, a documentelor normative universitare (Carta, Codul de Etică, Regulamentul propriu).

Comisia de Etică are următoarele atribuții:

 • contribuie la elaborarea şi dezvoltarea Codului de etică şi deontologie universitară, care este propus Senatului spre adoptare şi includere în Cartă;
 • analizează şi soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
 • realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare şi a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului şi Senatului şi care constituie un document public;
 • alte atribuții, stabilite prin lege.

Orice persoană, din Universitate sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de Etică abaterile săvârşite de membrii comunității universitare. Sesizările anonime nu se iau în considerație. Sesizările se depun la Registratura Universității Adventus din Cernica, în atenția Comisiei de Etică, Sos. Decebal 11-13, Cernica, România.

Membrii Comisiei de Etică

 1. Ps. Drd. Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN – președinte
 2. Lect. univ. dr. Ramona-Simona KIRU – cadru didactic
 3. Lect. univ. dr. Zenobia NICULIŢĂ – cadru didactic
 4. Ps. Dr. Adrian PETRE
 5. Pedagog fete
 6. Pedagog băieți
 7. Andy MARIN – student

Documente

Contact:

Ps. Drd. Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN – capelan [@] uadventus.ro

Erna MOLDVAI – secretar comisie – tp [@] uadventus.ro