Protectia datelor cu caracter personal

 

Universitatea Adventus din Cernica este operator de date cu caracter personal. Prin politicile sale, instituția noastră este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale studenților, angajaților și a altor persoane fizice cu care colaborează.

Informări / Notificări

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților Universității – UA- RU- REV.01 – 20180523

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor educaționale (candidați la admitere/ studenți/ absolvenți) – UA- ACADEMIC- REV.01 – 20180531

Politica de utilizare a cookie-urilor pe website-ul Universității Adventus

Responsabilul pentru protecția datelor

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor  (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul Universității (DPO), la adresa de email:  dataprotection@uadventus.ro.

Atribuțiile principale ale DPO sunt următoarele:

  • de a informa şi consilia Universitatea, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
  • de a consilia Universitatea în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
  • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Informații utile cu privire la cadrul general de reglementare al protecției datelor cu caracter personal

Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro