Declaraţia de misiune

Colaj Misiune

Colaj Misiune

Declaraţie de misiune

„Chemat la existenţă de Dumnezeu, clădit pe Sfânta Scriptură şi ridicat pe temelia pusă de înaintaşi, Institutul Teologic Adventist are menirea de a forma oameni care să reflecte caracterul divin în viaţa lor şi să se dedice servirii semenilor, după modelul Mântuitorului.”