Recunoașterea calificărilor profesionale

Procedura privind recunoașterea automată  a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate [Click]

Procedura stabilește regulile și instrucțiunile prin care se efectuează, la cererea persoanelor vizate, recunoașterea automată de către Universitatea Adventus din Cernica (UA) a funcțiilor didactice universitare obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5922/06.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Procedura privind recunoașterea de către Universitatea Adventus din Cernica a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate [Click]

Procedura stabilește modalitatea prin care se efectuează, la cererea persoanelor vizate, recunoașterea de către Universitatea Adventus din Cernica (UA) a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5923/16.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate.


Procedura privind recunoașterea automată de către Universitatea Adventus din Cernica a calităţii de conducător de doctorat sau abilitarea obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate [Click]

Procedura stabilește modalitatea prin care se efectuează, la cererea persoanelor vizate, recunoașterea automată de către Universitatea Adventus din Cernica (UA) a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, obținute în instituții de învățământ universitar, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5921/06.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.