Alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament – mandatul 2016-2020

Alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament – mandatul 2016-2020 – reluarea procedurii din lipsa de candidați

În conformitate cu hotărârea Senatului Universității nr. 1 / 08.10.2018 se organizează alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament în cadrul mandatului 2016-2020.

Detaliile privind desfășurarea procedurii se regăsesc în continuare, pe această pagină.

 

[Data publicării : miercuri, 24 octombrie 2018]

REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT – mandatul 2016-2020

Conform procesului-verbal al comisiei electorale, candidatul care a întrunit votul majorității membrilor departamentului este doamna lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu.

Situația votului este următoarea: nr. total alegători: 14, nr. alegători prezenți la vot: 13, voturi ”pentru”: 13, voturi ”împotrivă”: 0

 

[Data publicării : luni, 22 octombrie 2018]

CANDIDATURI LA FUNCȚIA DE DIRECTOR DEPARTAMENT

 

[Data publicării anunțului: luni, 08 octombrie 2018]

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE ALEGERE A DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT

Data Etape
L, 08.10.2018 Aprobarea de către Senat a demarării alegerii Directorului de departament și calendarul procedurii

Informarea membrilor departamentului și convocarea scrutinului

V, 19.10.2018, ora 12:00, Secretariatul Universității Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la funcția de Director de Departament

(Fișa de înscriere – formular tip [se solicită de la secretariat], Plan managerial, CV)

L, 22.10.2018 Transmiterea dosarelor către Comisia electorală în vederea validării acestora și publicarea on-line a CV-ului și planurilor manageriale
Mi, 24.10. 2018, ora 11:00-14:00, Sala de Consiliu Desfășurarea scrutinului și publicarea rezultatului alegerii
J, 25.10.2018 Contestații

(Se depun în scris, semnate olograf, la Biroul Electoral. Se pot referi la procedura, la incompatibilități neluate în considerație, la prevederi ale Cartei și ale Metodologiei alegerilor)

V, 26.10.2018 Răspuns la eventuale contestații

(Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluția data de Biroul Electoral.)

L, 29.10.2018 Validarea rezultatului alegerilor de către Senat

PROCEDURA DE ALEGERE A DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT

 1. Validarea de către Senat a Comisiei electorale pentru alegerea directorului de departament, formată din 5 membri, din care un student.
 2. Senatul stabilește Calendarul procedurii de alegere și îl comunică în scris Comisiei electorale care va răspunde de organizarea și legalitatea desfășurării procedurii. Membrii departamentului sunt convocați cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea ședinței de alegeri, în baza unui convocator care va fi semnat de către fiecare cadru didactic.
 3. Candidații la funcția de director de departament trebuie să depună un dosar de candidatură format din fișa de înscriere, plan managerial și CV. Nu vor fi validate dosarele candidaților cu vârsta mai mare de 65 de ani.
 4. Ședința de alegeri este condusă de decanul de vârstă al colectivului departamentului.
 5. Conducătorul ședinței, anterior stabilit, are următoarele atribuții:
  • Verifică și anunță îndeplinirea cvorumului (min. 2/3 din numărul cadrelor didactice cu norma de bază în UA în anul universitar curent); în cazul neîndeplinirii cvorumului, ședința se reprogramează a doua zi. Neîndeplinirea cvorumului la ședința reprogramată, atrage după sine desființarea departamentului.
  • Anunță Ordinea de zi a ședinței: Alegerea Directorului de Departament;
  • Conducătorul ședinței anunță candidaturile validate de Comisia electorală și publicate pe site-ul Universității;
  • Candidații la funcția de Director de Departament prezintă planurile manageriale înordinea de depunerii acestora (data și ora înregistrării, comunicate pe site).
  • După prezentarea planurilor manageriale, are loc o sesiune de întrebări adresate candidaților.
 6. Desfășurarea scrutinului Alegerea membrilor Consiliului Departamentului se face respectând următoarea procedură:
  • Se întocmesc buletinele de vot cu secțiunile pentru candidații pentru funcția de Director de Departament;
  • Se efectuează procedura de vot. Votul este universal, egal, liber exprimat, direct și secret.
  • Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile se anulează dacă:
   • nu este aplicată ștampila “CONTROL”;
   • nu este aplicată ștampila “Votat”;
   • au mai mult de o ștampilă “Votat” aplicată;
   • apar mențiuni pe buletinul de vot.
  • Comisia electorală trece la numărarea voturilor, întocmește procesul-verbal și anunță rezultatul.
  • Candidatul din secțiunea ”Director de Departament” care a obținut cel puțin jumătate + 1 de voturi “pentru”, dintre voturile legal exprimate este declarat ales în funcția de Director de Departament.
  • În cazul în care nici un candidat nu a obținut numărul de voturi anterior menționat, se trece la turul 2 în care participă candidații clasați pe primele două locuri în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
  • Candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi “pentru” în turul 2 este declarat ales în funcția de Director de Departament.

În caz de balotaj, se organizează turul 3 la care participă candidații clasați pe primul loc în turul 2.

 

COMISIA ELECTORALĂ

 1. Conf. univ. dr. Dumitrana Magdalena
 2. Conf. univ. dr. Mihai Georgeta
 3. Lect. univ. dr. Modoran Gheorghe
 4. Cristian Niculiță, secretar șef
 5. Gabriel-Daniel Nicolae – student

 

 

–––––––––––––––––––––––––––

[Data publicării: 18 septembrie 2018]

NOTA: Alegerile programate pentru data de miercuri, 10 octombrie 2018, se suspendă din lipsă de candidați.

Alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament – mandatul 2016-2020

În conformitate cu hotărârea Senatului Universității nr. 1 / 18.09.2018 se organizează alegeri parțiale pentru funcția de Director de Departament în cadrul mandatului 2016-2020.

Detaliile privind desfasurarea procedurii se regăsesc în continuare, pe această pagină.

1.CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCEDURII DE ALEGERE A DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT

Data Etape
Ma, 18.09.2018 Aprobarea de către Senat a demarării alegerii Directorului de departament și calendarul procedurii

Informarea membrilor departamentului și convocarea scrutinului

V, 5.10.2018, ora 12:00, Secretariatul Universității Termenul limită pentru depunerea candidaturilor la funcția de Director de Departament

(Fișa de înscriere – formular tip [se solicită de la secretariat], Plan managerial, CV)

L, 08.10.2018 Transmiterea dosarelor către Comisia electorală în vederea validării acestora și publicarea on-line a CV-ului și planurilor manageriale
Mi, 10.10. 2018, ora 12:30, Sala de Consiliu Desfășurarea scrutinului și publicarea rezultatului alegerii
J, 11.10.2018 Contestații

(Se depun în scris, semnate olograf, la Biroul Electoral. Se pot referi la procedura, la incompatibilități neluate în considerație, la prevederi ale Cartei și ale Metodologiei alegerilor)

V, 12.10.2018 Răspuns la eventuale contestații

(Se trimit fiecărui contestatar cu rezoluția data de Biroul Electoral.)

L, 15.10.2018 Validarea rezultatului alegerilor de către Senat

2.PROCEDURA DE ALEGERE A DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT

 1. Validarea de către Senat a Comisiei electorale pentru alegerea directorului de departament, formată din 5 membri, din care un student.
 2. Senatul stabilește Calendarul procedurii de alegere și îl comunică în scris Comisiei electorale care va răspunde de organizarea și legalitatea desfășurării procedurii. Membrii departamentului sunt convocați cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea ședinței de alegeri, în baza unui convocator care va fi semnat de către fiecare cadru didactic.
 3. Candidații la funcția de director de departament trebuie să depună un dosar de candidatură format din fișa de înscriere, plan managerial și CV. Nu vor fi validate dosarele candidaților cu vârsta mai mare de 65 de ani.
 4. Ședința de alegeri este condusă de decanul de vârstă al colectivului departamentului.
 5. Conducătorul ședinței, anterior stabilit, are următoarele atribuții:
  • Verifică și anunță îndeplinirea cvorumului (min. 2/3 din numărul cadrelor didactice cu norma de bază în UA în anul universitar curent); în cazul neîndeplinirii cvorumului, ședința se reprogramează a doua zi. Neîndeplinirea cvorumului la ședința reprogramată, atrage după sine desființarea departamentului.
  • Anunță Ordinea de zi a ședinței: Alegerea Directorului de Departament;
  • Conducătorul ședinței anunță candidaturile validate de Comisia electorală și publicate pe site-ul Universității;
  • Candidații la funcția de Director de Departament prezintă planurile manageriale înordinea de depunerii acestora (data și ora înregistrării, comunicate pe site).
  • După prezentarea planurilor manageriale, are loc o sesiune de întrebări adresate candidaților.
 6. Desfășurarea scrutinului Alegerea membrilor Consiliului Departamentului se face respectând următoarea procedură:
  • Se întocmesc buletinele de vot cu secțiunile pentru candidații pentru funcția de Director de Departament;
  • Se efectuează procedura de vot. Votul este universal, egal, liber exprimat, direct și secret.
  • Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile se anulează dacă:
   • nu este aplicată ștampila “CONTROL”;
   • nu este aplicată ștampila “Votat”;
   • au mai mult de o ștampilă “Votat” aplicată;
   • apar mențiuni pe buletinul de vot.
  • Comisia electorală trece la numărarea voturilor, întocmește procesul-verbal și anunță rezultatul.
  • Candidatul din secțiunea ”Director de Departament” care a obținut cel puțin jumătate + 1 de voturi “pentru”, dintre voturile legal exprimate este declarat ales în funcția de Director de Departament.
  • În cazul în care nici un candidat nu a obținut numărul de voturi anterior menționat, se trece la turul 2 în care participă candidații clasați pe primele două locuri în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
  • Candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi “pentru” în turul 2 este declarat ales în funcția de Director de Departament.

În caz de balotaj, se organizează turul 3 la care participă candidații clasați pe primul loc în turul 2.

 

3. COMISIA ELECTORALĂ

 1. Conf. univ. dr. Dumitrana Magdalena
 2. Conf. univ. dr. Mihai Georgeta
 3. Lect. univ. dr. Modoran Gheorghe
 4. Cristian Niculiță, secretar șef
 5. Gabriel-Daniel Nicolae – student