ALEGERI STRUCTURI ȘI FUNCȚII DE CONDUCERE

Alegeri universitare – Mandatul 2020-2024

Metodologia alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere – Mandatul 2020-2024

Calendarul desfășurării alegerilor

 

Componența structurilor de conducere ale Universității și Facultății pentru mandatul 2020-2024, în urma alegerilor de desfășurate în datele de 15 și 22 ianuarie 2020, conform datelor furnizate de către Biroul electoral al UA:

Senatul Universității

Membri:

 1. Cracană-Iosub Flavia, AS
 2. Duţă Daniel Sorin, AS
 3. Maftei Nicoleta-Laura, PIPP
 4. Modoran Gheorghe, TP
 5. Moţ Laurenţiu-Florentin, TP
 6. Niculiţă Zenobia, PIPP
 7. Paraschiv Roxana, AS
 8. Spătărelu Eliza-Mihaela, PIPP
 9. Szallos-Farkas Zoltan, TP
 10. Avram Ionuț-Mircea-Șerban – student AS
 11. Culea Lavinia – student PIPP
 12. Ianuș Rebeca – student PIPP
 13. Nicolae Gabriel-Daniel – student TP

Membri supleanți:

 1. Dumitrana Magdalena, PIPP
 2. Mihai Georgeta, PIPP
 3. Peicu Virgiliu, TP
 4. Rodat Elena-Simona, AS
 5. Janko Jacint-Kristof –  student TP
 6. Mocanu Anamaria-Bianca – student PIPP
 7. Petreacă Abel-Cristian – student PIPP
 8. Toader Ana-Maria – student AS

 

Consiliul Facultății de Teologie și Științe Sociale

Membri aleși

 1. Cracană-Iosub Flavia, AS
 2. Moţ Laurenţiu-Florentin, TP
 3. Maftei Nicoleta-Laura, PIPP
 4. Niculiţă Zenobia, PIPP
 5. Paraschiv Roxana, AS
 6. Szallos-Farkas Zoltan, TP
 7. Ferencz-Zorgel Botond – student TP
 8. Călugăru Elena-Roxana – student PIPP
 9. Dragoescu Viorel – student AS

Membri supleanți

 1. Duţă Daniel Sorin, AS
 2. Peicu Virgiliu, TP
 3. Spătărelu Eliza, PIPP
 4. Foldvari Ioan-Daniel – student TP
 5. Măimăscu Adrian-Emanuel – student AS
 6. Nestea Sorina-Iuliana –student  PIPP

 

Consiliul Departamentului Teologie-Asistență socială – Științe ale educației

Membri

 1. Spătărelu Eliza-Mihaela – Director Departament
 2. Cracană-Iosub Flavia, AS
 3. Maftei Nicoleta-Laura, PIPP
 4. Moţ Laurenţiu-Florentin, TP
 5. Niculiţă Zenobia, PIPP

Membri supleanți

 1. Dumitrana Magdalena, PIPP
 2. Paraschiv Roxana, AS
 3. Szallos-Farkas Zoltan, TP

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR DIN DATA DE 22 ianuarie 2020 – Turul II [23.01.2020]


I. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Facultății, membri și membri supleanți – Turul II

Membri:

Niculiţă Zenobia, PIPP

Szallos-Farkas Zoltan, TP

 

Membri supleanți:

Spătărelu Eliza, PIPP

Peicu Virgiliu, TP

 

II. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Departamentului – Turul II

Membri supleanți:

Paraschiv Roxana, AS

Szallos-Farkas Zoltan, TP

 

INFORMARE [16.01.2020]


În conformitate cu Hotărârea Biroului Electoral, se va organiza un nou tur de scrutin pentru departajarea cadrelor didactice care au întrunit un număr egal de voturi la primul tur de scrutin. Al doilea tur de scrutin va avea loc în data de miercuri 22 ianuarie 2020, între orele 9-16, Sala de consiliu.

 

REZULTATELE ALEGERILOR DIN DATA DE 15 ianuarie 2020 [16.01.2020]


I. Alegeri pentru funcția de Director Departament: Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu, 13 voturi din 13

II. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Senat

Membri aleși:

1    Niculiţă Zenobia, PIPP

2    Cracană-Iosub Flavia, AS

3    Spătărelu Eliza, PIPP

4    Moţ Laurenţiu-Florentin, TP

5    Paraschiv Roxana, AS

6    Modoran Gheorghe, TP

7    Szallos-Farkas Zoltan, TP

8    Maftei Nicoleta-Laura, PIPP

9    Duţă Daniel Sorin, AS

Membri supleanți:

1     Peicu Virgiliu, TP

2     Rodat Elena-Simona, AS

3     Dumitrana Magdalena, PIPP

4    Mihai Georgeta, PIPP

 

III. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Facultății

Membri aleși

1    Moţ Laurenţiu-Florentin, TP

2    Paraschiv Roxana, AS

3    Maftei Nicoleta-Laura, PIPP

4    Cracană-Iosub Flavia, AS

Membri supleanți

1    Duţă Daniel Sorin, AS

Cadre didactice care au obținut un număr egal de voturi, pe programe de studii:

PIPP: Niculiţă Zenobia, Spătărelu Eliza

TP: Peicu Virgiliu, Szallos-Farkas Zoltan

DECIZIA B.E.: Se vor reorganiza alegeri pentru membri 1 TP și 1 PIPP și membri supleanți 1 TP și 1 PIPP, dintre persoanele aflate la egalitate.

 

IV. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Departamentului

Membri aleși

1    Moţ Laurenţiu-Florentin, TP

2    Cracană-Iosub Flavia, AS

3    Maftei Nicoleta-Laura, PIPP

4    Niculiţă Zenobia, PIPP

Membri supleanți

1     Dumitrana Magdalena, PIPP

Cadre didactice care au obținut un număr egal de voturi, pe programe de studii:

AS: Duţă Daniel Sorin, Paraschiv Roxana, Rodat Elena-Simona, Sofrone Mihaela

TP: Modoran Gheorghe, Szallos-Farkas Zoltan

DECIZIA B.E.: Se vor reorganiza alegeri pentru membri supleanti 1 AS și 1 TP, dintre persoanele aflate la egalitate.

 

INFORMARE [9.01.2020]


Candidaturi pentru funcția de Director de departament:

 1. Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela SPĂTĂRELU

 

 

INFORMARE [7.01.2020]


În vederea organizării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere – mandatul 2020-2024 (etapa a II-a – conform calendarului), Biroul electoral al UA, vă comunică următoarele:

În data de miercuri, 15 ian. 2020, în intervalul 9-16, în sala de consiliu, se va desfășura scrutinul de vot pentru:

-1- Alegerea membrilor în Consiliul Departamentului

-2- Alegerea membrilor în Consiliul Facultății

-3- Alegerea membrilor în Senatul Universității

-4- Alegere Directorului de Departament

 • Vă aducem la cunoștință pe scurt câteva informații de bază prevăzute în Metodologia alegerilor, în vigoare:
 •  Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot din Facultate/Universitate
 • Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în Universitate
 • Reprezentarea nu este admisă
 • Persoanele care la data alegerilor au contractul de muncă suspendat nu îşi exercită votul în sesiunea corespunzătoare şi nu vor fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezenţă
 • Nu pot fi alese în funcţii de conducere persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor
 • Alegerea membrilor pentru structurile de conducere se face din totalul cadrelor didactice cu normă de bază în Universitate
 • Cadrele didactice au dreptul să refuze în scris participarea în colectivul de membri eligibili pentru una din structurile de conducere; în acest caz nu vor mai apărea pe buletinele de vot.
 • Alegerile sunt monitorizate de către Biroul electoral al UA format din:  Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran – președinte, Cristian Niculiță – membru, Andreea Amăricăi – membru
 • Cvorumul de prezență este cel puţin jumătate plus unu din electorii cu drept de vot înscriși în listele de votare
 • Cvorumul de vot pentru structurile de conducere: cel mai mare din numărul de voturi ”pentru”, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi până la completarea locurilor eligibile;
 • Cvorumul de vot pentru funcțiile de conducere: cel puțin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate;

Normele de reprezentare a cadrelor didactice în structurile de conducere:

 • Consiliul Departamentului: 4 cd (1 TP, 1 AS, 2 PIPP)
 •  Consiliul Facultății: 6 cd (2 TP, 2 AS, 2 PIPP)
 • Senat: 9 cd (3 TP, 3 AS, 3 PIPP)

Exprimarea votului:

 •  La urne, membrii biroului electoral îl identifică pe votant în baza actului de identitate.
 • Votantul semnează în tabelul nominal de prezență și primește buletinul/buletinele de vot.
 • Exprimarea votului ”pentru” se face prin aplicarea ștampilei “VOTAT” în dreptunghiul conținând numele candidatului ales/persoanei votate.

Lista persoanelor cu drept de vot – cadre didactice cu norma de bază în Universitate / Lista persoanelor eligibile în structurile de conducere:

 1.      Lect. univ.      dr.     Cracană-Iosub Flavia            AS
 2.      Conf. univ.     dr.     Dumitrana Magdalena           PIPP
 3.      Lect. univ.      dr.     Duţă Daniel Sorin                 AS
 4.      Lect. univ.      dr      Maftei Nicoleta-Laura            PIPP
 5.      Conf. univ.     dr.     Mihai Georgeta                     PIPP
 6.      Lect. univ.      dr.     Modoran Gheorghe              TP
 7.      Conf. univ.     dr.     Moţ Laurenţiu-Florentin         TP
 8.      Lect. univ.      dr.     Niculiţă Zenobia                   PIPP
 9.      Conf. univ.     dr.     Paraschiv Roxana                AS
 10.      Lect. univ.      dr.     Peicu Virgiliu                        TP
 11.      Prof. univ.      dr.     Rodat Elena-Simona             AS
 12.      Lect. univ.      dr.     Sofrone Mihaela                   AS
 13.      Lect.univ.       dr.     Spătărelu Eliza                     PIPP
 14.      Conf. univ.     dr.     Szallos-Farkas Zoltan           TP

Lista persoanelor eligibile în funcțiile de conducere:

(din ista de mai jos nu fac parte cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare)

 1.      Lect. univ.      dr.     Cracană-Iosub Flavia            AS
 2.      Conf. univ.     dr.     Dumitrana Magdalena           PIPP
 3.      Lect. univ.      dr.     Duţă Daniel Sorin                 AS
 4.      Lect. univ.      dr      Maftei Nicoleta-Laura            PIPP
 5.      Conf. univ.     dr.     Moţ Laurenţiu-Florentin         TP
 6.      Lect. univ.      dr.     Niculiţă Zenobia                   PIPP
 7.      Conf. univ.     dr.     Paraschiv Roxana                AS
 8.      Prof. univ.      dr.     Rodat Elena-Simona             AS
 9.      Lect. univ.      dr.     Sofrone Mihaela                   AS
 10.      Lect.univ.       dr.     Spătărelu Eliza                     PIPP
 11.      Conf. univ.     dr.     Szallos-Farkas Zoltan           TP

 

Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității Adventus din Cernica, pentru mandatul 2020-2024


[Data publicării: 17.06.2019]

Rezultatul Referendumului universitar din data de 13 iunie 2019

În urma voturilor valabil exprimate de către membrii comunității academice la referendumul din data de 13 iunie 2019, s-a decis ca desemnarea rectorului Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2020-2024 să se facă pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal. Această modalitate de alegere a rectorului a fost votată de 16 din cei 17 participanți la vot. La urne s-au prezentat 17 persoane din totalul de 22 de persoane cu drept de vot.

Biroul electoral al UA,


[Data publicării: 14.05.2019]

Lista persoanelor cu drept de vot pentru Referendumul din data de 13 iunie 2019. Eventualele observații și corecturi pentru lista persoanelor cu drept de vot publicată mai sus mai  pot fi transmise la Biroul Electoral al UA, până la data de 16 mai 2019, inclusiv, la adresa de email secretariat@uadventus.ro.

Informare Referendum

Comunicat dezbatere publică Referendum

 

[Data publicării: 13.05.2019]

Informare privind desfășurarea referendumului:

Universitatea Adventus din Cernica organizează referendum universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, în data de joi, 13 iunie 2019, intervalul orar 9:00 – 16:00, la sediul Universității, Sala de Consiliu.

Referendumul se va organiza într-o singură secție de votare, conform datelor menționate mai sus.

 

Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2020-2024

Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului  Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2020-2024

Biroul electoral al Universității Adventus

 

——————-

ARHIVA

Alegeri parțiale pentru funcția de Director Departament – mandatul 2016-2020