ALEGERI STRUCTURI ȘI FUNCȚII DE CONDUCERE

Alegeri universitare – Mandatul 2024-2029


# Rezultatele votului pentru funcția de Rector din data de mi, 28 februarie 2024: [data postării: 29.02.2024]

Rezultatele votului pentru funcția de Rector sunt următoarele:

Prof. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – candidat unic

 • Voturi pentru: 18 din 23
 • Voturi nule:  0
 • Total voturi exprimate: 18

Având în vedere faptul că cvorumul de prezență (78%) și de vot (100%) a fost întrunit , alegerile vor fi validate în ședința Senatului de joi, 29.02.2024.

 

# Candidaturi pentru funcția de rector [data postării: 23.02.2023]

(1) Prof. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – candidat unic

 

# Alegeri pentru funcția de Rector al Universității Adventus [data postării: 22.02.2024]

Universitatea Adventus din Cernica va organiza, în data de miercuri, 28 februarie 2024, între orele 09:00-16:00, alegeri pentru desemnarea noului rector pentru mandatul 2024-2029. Urna de vot va fi amplasată la sediul UA, et. 1, Sala de consiliu. Alegerile vor fi supervizate de către Biroul electoral al UA.

 • Perioada de depunere a candidaturilor: 23 – 26 februarie 2024
 • Validarea candidaturilor și comunicarea rezultatului: 28 februarie 2024
 • Desfășurarea alegerilor: 28 februarie 2024, între orele 09:00 – 16:00
 • Publicarea rezultatelor: 29 februarie 2024

Din listele electorale fac parte toate cadrele didactice cu norma de bază la UA, cât și reprezentanții studenților din Senat și Consiliul Facultății.

La prezentarea în sala de vot, comisia de votare îl va identifica pe alegător în baza actului de identitate, iar acesta va semna în tabelul nominal de prezenţă.

 


# REZULTATELE ALEGERILOR pentru funcția de Președinte al Senatului [21.02.2024]

În urma votului desfășurat în data de 21.02.2024 în cadrul ședinței Senatului Universității Adventus din Cernica, a fost ales în funcția de Președinte al Senatului Universității Adventus din Cernica, dl conf. dr. Szallos-Farkas Zoltan, pentru mandatul 2024-2029. Cvorumul de prezență la vot: 69% (9/13); cvorumul de vot realizat: 100% (9 voturi „pentru”).

 

 

# REZULTATELE ALEGERILOR DIN DATA DE 31 ianuarie 2024 [01.02.2024]


I. Alegeri pentru funcția de Director Departament: Conf. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu, 10 voturi din 10 valide

 

II. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Senat

Membri aleși:

1    Paraschiv Roxana

2    Cracană-Iosub Flavia

3    Sofrone Mihaela

4    Spătărelu Eliza-Mihaela

5    Petre Gianina-Estera

6    Kiru Ramona-Simona

7    Moț Lauențiu-Florentin

8   Petre Dan-Adrian

9   Szallos-Farkas Zoltan

Membri supleanți:

1     Rodat Elena Simona

2     Maftei Nicoleta-Laura

3     Diaconu Iosif

 

III. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Facultății

Membri aleși

1    Paraschiv Roxana

2    Cracană-Iosub Flavia

3    Spătărelu Eliza-Mihaela

4    Petre Gianina-Estera

5    Moţ Laurenţiu-Florentin

6   Diaconu Iosif

Membri supleanți

1    Sofrone Mihaela

2    Kiru Ramona-Simona

3    Petre Dan-Adrian

 

IV. Alegeri pentru reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul Departamentului

Membri aleși

1    Paraschiv Roxana

2    Petre Gianina-Estera

3    Kiru Ramona-Simona

4    Moț Laurențiu-Florentin

Membri supleanți

1     Cracană-Iosub Flavia

2    Maftei Nicoleta-Laura

3    Diaconu Iosif

 

# INFORMARE [23.01.2024]


Candidaturi pentru funcția de Director de departament:

 1. Conf. univ. dr. Eliza-Mihaela SPĂTĂRELU

 

 

# INFORMARE [18.01.2024]


În vederea organizării alegerilor pentru etapa a II-a prevăzută în calendarul alegerilor – mandatul 2024-2029, Biroul electoral al UA, vă comunică următoarele:

În data de miercuri, 31 ian. 2024, în intervalul 9-16, în sala de consiliu, se va desfășura scrutinul de vot pentru:

 1. Alegerea membrilor în Consiliul Departamentului
 2. Alegerea membrilor în Consiliul Facultății
 3. Alegerea membrilor în Senatul Universității
 4. Alegere Directorului de Departament

Vă aducem la cunoștință pe scurt câteva informații de bază prevăzute în Metodologia alegerilor, în vigoare:

 • Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot din Facultate/Universitate;
 • Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în Universitate;
 • Reprezentarea nu este admisă;
 • Persoanele care la data alegerilor au contractul de muncă suspendat nu îşi exercită votul în sesiunea corespunzătoare şi nu vor fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezenţă;
 • Personalul care împlineşte vârsta de pensionare şi care beneficiază de menţinerea statutului de titular beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile privind candidatura la o funcție de conducere;
 • Alegerea membrilor pentru structurile de conducere se face din totalul cadrelor didactice cu normă de bază în Universitate;
 • Cadrele didactice au dreptul să refuze în scris participarea în colectivul de membri eligibili pentru una din structurile de conducere; în acest caz nu vor mai apărea pe buletinele de vot;
 • Alegerile sunt monitorizate de către Biroul electoral al UA;
 • Cvorumul de prezență este cel puţin jumătate plus unu din electorii cu drept de vot înscriși în listele de votare;
 • Cvorumul de vot pentru structurile de conducere: cel mai mare din numărul de voturi ”pentru”, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi până la completarea locurilor eligibile;
 • Cvorumul de vot pentru funcțiile de conducere: cel puțin jumătate plus unu din voturile valabil exprimate;

 

Normele de reprezentare a cadrelor didactice (CD) în structurile de conducere:

 • Consiliul Departamentului: 4 CD (1 Teologie, 1 Asistență socială, 2 Științe ale educației)
 • Consiliul Facultății: 6 CD (2 Teologie, 2 Asistență socială, 2 Științe ale educației)
 • Senat: 9 CD (3 Teologie, 3 Asistență socială, 3 Științe ale educației)

Pentru fiecare structura se vor alege și membri supleanți. (Calitatea de membru supleant se obține din următorii clasați în ordinea numărului de voturi obținute, cu respectarea numărului de locuri alocate, conform principiului reprezentativității.)

Norma de reprezentare se stabilește luând în considerarea numărul cadrelor didactice și al studenților pe programe de studii, la data de 1 octombrie, al anului electoral.

 

Exprimarea votului:

 •  La urne, membrii biroului electoral îl identifică pe votant în baza actului de identitate.
 • Votantul semnează în tabelul nominal de prezență și primește buletinul/buletinele de vot.
 • Exprimarea votului ”pentru” se face prin aplicarea ștampilei “VOTAT” în dreptunghiul conținând numele candidatului ales/persoanei votate.

 

Lista persoanelor cu drept de vot – cadre didactice cu norma de bază în Universitate / Lista persoanelor eligibile pentru structurile și funcțiile de conducere:

Nr. crt. Funcția didactică Numele și prenumele Normă bază PS
1. Lect. univ. dr. Cracană-Iosub Flavia AS
2. Lect. univ. dr. Diaconu Iosif TP
3. Lect. univ. dr. Ionescu Laurențiu-Gabriel TP
4. Lect. univ. dr. Kiru Ramona-Simona PIPP
5. Lect. univ. dr. Maftei Nicoleta-Laura PIPP
6. Prof. univ. dr. Moţ Laurenţiu-Florentin TP
7. Lect. univ. dr. Niculiţă Zenobia AS
8. Conf. univ. dr. Paraschiv Roxana AS
9. Lect. univ. dr. Peicu Virgiliu TP
10. Lect. univ. dr. Petre Dan-Adrian TP
11. Conf. univ. dr. Petre Gianina-Estera PIPP
12. Prof. univ. dr. Rodat Elena-Simona AS
13. Lect. univ. dr. Sofrone Mihaela AS
14. Conf. univ. dr. Spătărelu Mihaela-Eliza PIPP
15. Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan TP

NOTĂ: Lista persoanelor eligibile pentru structurile și funcțiile de conducere este identică cu lista persoanelor cu drept de vot.

Biroul electoral al UA poate fi contactat la adresa:  secretairat@uadventus.ro

 

Documente organizatorice cu privire la desfășurarea alegerilor:

Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2024-2029 se va desfășura în baza următoarelor documente:Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității Adventus din Cernica, pentru mandatul 2024-2028


[Data publicării: 06.06.2023]

Rezultatul Referendumului universitar din data de 31 mai 2023

În urma voturilor valabil exprimate de către membrii comunității academice la referendumul din data de 31 mai 2023, s-a decis ca desemnarea rectorului Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2024-2028 să se facă pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal. Această modalitate de alegere a rectorului a fost votată de 19 din cei 19 participanți la vot. La urne s-au prezentat 19 persoane din totalul de 23 de persoane cu drept de vot.

Biroul electoral al UA,

 

[Data publicării: 24.04.2023]

[1] Informare privind desfășurarea referendumului – [Download]:

Universitatea Adventus din Cernica organizează referendum universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului, în data de miercuri, 31 mai 2023, intervalul orar 9:00 – 16:00, la sediul Universității, Sala de Consiliu.

Referendumul se va organiza într-o singură secție de votare, conform datelor menționate mai sus. Accesul în secția de votare se face pe baza actului de identitate valid. În caz de neîndeplinire a cvorumului, scrutinul se va relua în cel mult două săptămâni.

Tema supusă referendumului universitar este stabilirea opțiunii pentru una din cele două modalități de desemnare a rectorului, modalități prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, și anume:

a) Pe bază de concurs public

b) Pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal

 

[2] Lista persoanelor cu drept de vot

[Download] Lista persoanelor cu drept de vot pentru Referendumul din data de 31 mai 2023.

Eventualele observații și corecturi pentru lista persoanelor cu drept de vot publicată mai sus mai  pot fi transmise la Biroul Electoral al UA, până la data de 26 aprilie 2023, inclusiv, la adresa de email secretariat@uadventus.ro.

 

[3] [Download] COMUNICAT – INVITAȚIE persoanelor cu drept de vot la dezbaterea publică organizată în data de miercuri, 17 mai 2023, ora 14:00, la sediul UA, Sala E2

 

–-

Documente care stabilesc cadrul legal al desfășurării Referendumului

Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2024-2028

Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului  Universității Adventus din Cernica pentru mandatul 2024-2028

Biroul electoral al Universității Adventus

Ordinului MECS nr. 3751 / 2015 privind aprobarea „Metodologiei cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior”

 

––––––-

ARHIVA

Alegeri universitare – mandatul 2020-2024

Alegeri parțiale pentru funcția de Director Departament – mandatul 2016-2020