Info COVID

Reglementări interne privind măsurile sanitare de protecție și intervenție COVID-19, valabile în anul univ. 2021-2022, în contextul desfășurării activităților cu participarea fizică

Măsurile sanitare de protecție și intervenție COVID-19, conf. Ordinului comun nr. 5196/3sept 2021 (ME)

 

Anunțuri – modalitatea de desfășurare a activităților academice

 

Legislație COVID-19

O R D I N Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 & Nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământîn condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

ORDINUL nr. 5487/1494/2020. MĂSURI din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.ORDIN nr. 5.650/1.670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

LEGEA nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

LEGEA nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

HOTĂRÂREA nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

HOTĂRÂREA nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

HOTĂRÂREA nr. 25/2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ORDINUL nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

ORDINUL nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

ORDINUL nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

LEGEA nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011.

Surse de informare oficiale privind evoluția pandemiei

Norme igienico-sanitare de prevenire a îmbolnăvirilor – Sfaturi utile

Protocolul de sănătate pentru perioada pandemiei de COVID 19 valabil pentru Comunitatea UA

I. PROTOCOL PENTRU INTRAREA ÎN CAMPUSUL DE LA CERNICA A PERSOANELOR CARE AU LIPSIT DIN CAMPUS CEL PUTIN 3 ZILE ȘI PENTRU VIZITATORII CARE SE CAZEAZĂLocatarii, angajații, studenții campusului Universității Adventus care au
lipsit din campus pentru cel putin 3 zile (72 ore), precum și vizitatorii care se cazează
în campus au obligația să:
a) completeze declarația pe propria răspundere si să o expedieze / înmâneze persoanelor
desemnate.
b) măsoare temperatura corporală la persoanele desemnate pentru aceasta.
c) să respecte măsurile de protecție anunțate de Comitetul Special pentru situații de urgență
la nivel național dintre care amintim:
– să poarte corect mască facială în toate spațiile unde este obligatoriu
– să păstreze distanța de securitate față de celelalte persoane
– să respecte traseele marcate de intrare / ieșire sau deplasare în clădirile campusului
– să folosească dezinfectant pentru mâini în mod regulat la intrarea în clădirile
campusului
d) să respecte măsurile de restricționare a accesului în campus sau de izolare în cazul în care
se impun, în urma completării declarației pe proprie răspundereII. PROTOCOL PENTRU LOCATARII, ANGAJAȚII ȘI STUDENȚII UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA CARE AU INTRAT ÎN CONTACT CU O PERSOANĂ DIAGNOSTICATĂ CU COVID 19Locatarii, angajații și studenții campusului Universității Adventus din Cernica care au venit în
contact cu o persoană diagnosticată cu COVID 19 au obligația:
a) să anunțe îndată conducerea Universității Adventus din Cernica.
b) să respecte măsurile de izolare la domiciliu împreună cu familia de care aparțin ( va sta în
casă, nu va folosi mașinile campusului, nu va intra în corpul central, nu se va plimba prin
campus – minim două săptămâni).
c) să anunțe conducerea Universității Adventus dacă dezvoltă simptome aferente COVID 19
pe parcursul perioadei de izolare și în acest caz să urmeze protocolul III pentru persoane
infectate cu COVID 19.
d) la sfârșitul perioadei de izolare să anunțe conducerea Universității Adventus de ieșirea din
izolare în condiții de sănătate certificate de către personalul medical.
e) Persoanele angajate ale Universității Adventus care au venit în contact cu o persoană
diagnosticată cu COVID 19 în urma unui test RT-PCR, pot beneficia de 14 zile de concediu
medical plătit 75%, pe perioada efectuării carantinei în următoarele condiții:
– anunță medicul de familie care eliberează concediul medical
– anunță DSP pe raza căreia se efectuează carantina
– medicul de familie primește confirmarea de la DSP pe raza căreia se efectuează carantina
– aduce la contabilitate concediul medical eliberat de medicul de familie la finalizarea
perioadei de carantină.III. PROTOCOL PENTRU PERSOANELE CARE AU SIMPTOME SAU AU FOST DIAGNOSTICATE CU COVID 19 DINTRE ANGAJAȚI, APARȚINĂTORI ȘI STUDENȚI AI UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICALocatarii, angajații și studenții campusului Universității Adventus care au următoarele simptome:
febră, tuse, dificultăți în respirație, frisoane, dureri musculare, dureri de cap, dureri de gat, greață,
diaree, vărsături, pierderea gust și/sau miros au obligația să:
a) Anunțe conducerea Universității despre starea lor în vederea stabilirii procedurii de urmat.
b) În cazul în care starea sănătății se înrăutățește brusc să apeleze serviciul de urgență – 112.
c) Să consulte medicul de familie sau un medic de specialitate în vederea diagnosticării și
stabilirii tratamentului.
d) În cazul în care împreună cu conducerea Universitații sau medicul de familie s-a decis
testarea RT-PCR pentru COVID 19, să anunțe conducerea Universității despre rezultatul
testului RT-PCR.
e) În cazul în care rezultatul testului RT-PCR este pozitiv, persoana diagnosticată trebuie să
anunțe medicul de familie, DSP județean pe raza căruia urmează să efectueze carantina.
f) În cazul în care carantina se realizează în campusul Univerității Adventus trebuie să
respecte măsurile de carantină împreună cu familia de care aparțin ( va sta în casă, nu va
folosi mașinile campusului, nu va intra în corpul central, nu se va plimba prin campus – cel
puțin două săptămâni).
g) La sfârșitul perioadei de carantină să anunțe conducerea Universității Adventus de ieșirea
din carantină în condiții de sănătate certificate de către personalul medical prin una din
următoarele căi:
– aviz epidemiologic de reintrare în colectivitate de la medicul de familie sau de la spital
– rezultat negativ la testare RT- PCR (Pentru angajații UA a căror activitate nu poate fi
realizată on-line testul RT-PCR va fi suportat de angajator. Pentru angajații a căror
activitate nu necesită prezența fizică testul RT- PCR nu va fi suportat de angajator.).
h) persoanele care la sfârșitul perioadei de izolare nu vor prezenta nici o dovadă de
certificare a stării de sănătate, vor sta în izolare două săptămâni suplimentare ( vor
sta în casă, nu vor folosi mașinile campusului, nu vor intra în corpul central, nu se
vor plimba prin campus ).
i) Persoanele angajate ale Universității Adventus confirmate cu COVID 19 în urma unui test
RT-PCR pot beneficia de 14 zile de concediu medical plătit 100% pe perioada efectuării
carantinei în următoarele condiții:
– anunță medicul de familie care eliberează concediul medical
– anunță DSP pe raza căreia se efectuează carantina
– medicul de familie primește confirmarea de la DSP pe raza căreia se efectuează carantina
– aduce la contabilitate concediul medical eliberat de medicul de familie la finalizarea
perioadei de carantină.

Declarația pe propria răspundere