Conducerea Universității

Rector

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV

rector [@] uadventus.ro

Președintele Senatului

Conf. univ. dr. Zoltan SZALLOS-FARKAS

zoltan.szallos.farkas [@] uadventus.ro

Decan

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ

laurentiu.mot [@] uadventus.ro

Director Departament

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela SPĂTĂRELU

eliza.spatarelu [@] uadventus.ro

Director General Administrativ

Florian CÎRNU

director [@] uadventus.ro

Bordul Institutului

Ştefan TOMOIAGĂ Preşedintele UBAZŞ
Eduard CĂLUGĂRU Trezorierul UBAZŞ
Aurel NEAȚU Secretarul UBAZŞ
Romică SÎRBU Directorul departamentului Educaţie al UBAZŞ
Mihai MAUR Preşedintele Conferinţei Banat
Tiberiu NICA Preşedintele Conferinţei Moldova
Georgel PÎRLITU Preşedintele Conferinţei Muntenia
Viorel RĂDUCAN Preşedintele Conferinţei Oltenia
Iosif PAŞCA Preşedintele Conferinţei Transilvania de Nord
Gabriel BAN Preşedintele Conferinţei Transilvania de Sud
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV Rector UA
Florian CÎRNU Director general administrativ
Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN Capelan
Florin LUDUŞAN Cadru universitar
Alina  FANDARAC Student
Laurențiu VASILACHE Student
Daniel TUDORIE Părinte

Senatul

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLOS-FARKAS Preşedintele Senatului
Lect. univ. dr. Daniel-Sorin DUȚĂ Membru
Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI
Conf. univ. dr. Laurenţiu-Florentin MOŢ Membru
Lect. univ. dr. Zenobia NICULIŢĂ Membru
Lect. univ. dr. Elena PETRESCU Membru
Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT Membru
Student: Abel-Cristian PETREACĂ Membru
Student: David ENEA Membru
Student: Elena-Roxana CĂLUGĂRU Membru
Student: Elena-Cristina OPREA Membru
Student: Albert-Beniamin CUCU Membru supleant
Student: Daniel DOBRIN Membru supleant
Student: Violeta-Mihaela ENE Membru supleant
Student: Virginia-Estera PETREA Membru supleant

Consiliul Facultăţii de Teologie și Științe Sociale

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ Decan
Lect. univ. dr. Daniel-Sorin DUȚĂ Membru
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV Membru
Conf. univ. dr. Zoltán SZALLOS-FARKAS Membru
Lect. univ. dr. Zenobia NICULIŢĂ Membru
Lect. univ. dr. Elena PETRESCU Membru
Student: Andrei-Bogdan BOCIOROAGĂ Membru
Student: Rebeca IANUȘ Membru
Student: Ioana-Karina LUDU Membru
Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI Membru supleant
Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT Membru supleant
Student:Eliza-Ecaterina SĂNDULACHI Membru supleant
Student: Elena-Roxana CĂLUGĂRU Membru supleant
Student: Hunor-Sándor NAGY Membru supleant

Consiliul de Administraţie

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV Preşedinte CA
Florian CÎRNU Membru
Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ Membru
Aurel NEAȚU Membru
Romică SÎRBU Membru
Conf. univ. dr. Zoltán SZALLOS-FARKAS Membru
Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN Membru
Ștefan TOMOIAGĂ Membru