Evaluare cadre didactice

Evaluarea personalului didactic al Facultatii de Teologie și Științe Sociale se realizează pe baza Regulamentului privind evaluarea periodică a calității corpului profesoral, aprobat de Senatul Universității.

Evaluarea cadrelor didactice este responsabilitatea Directorului de departament, care elaborează anual un raport de evaluare (sinteză) cuprinzând informaţii şi aprecieri din următoarele surse:

  • autoevaluarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică
  • evaluarea colegială (peer review)
  • evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

Rezultatele evaluărilor sunt analizate şi validate anual la nivelul Consiliului Facultăţii/Consiliului de Administrație.

Rapoartele anuale ale evaluării personalului didactic, inclusiv evaluarea realizată semestrial de către studenți, se publică anual, centralizat, și pot fi consultate mai jos.

Publicarea rapoartelor respectă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Personalul didactic, studenții UA și membrii Bordului pot avea acces și la rapoartele interne, înaintând o solicitare către Decanul Facultății/Directorul de department.

 

2022-2023 – Raport evaluare cadre didactice de către studenți

2021-2022 – Raport evaluare cadre didactice – FTSS

2020-2021 – Raport evaluare cadre didactice – FTSS

2019-2020 – Raport evaluare cadre didactice – FTSS

2018-2019 – Raport evaluare cadre didactice – FTSS

2017-2018 – Raport evaluare cadre didactice – FTSS

2016-2017 – Raport evaluare cadre didactice – FTA

2015-2016 – Raport evaluare cadre didactice – FTA

2014-2015 – Raport evaluare cadre didactice – FTA

2013-2014 – Raport evaluare cadre didactice – FTA

2012-2013 – Raport evaluare cadre didactice – FTA


Regulamente interne