Licenţă 2021

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2020-2021


Sesiunea IUNIE 2021

 

 

Repartizarea absolvenților înscriși la examenul de licență pe săli de examen, la proba scrisă  [data publicării: 28.06.2021]

 Teologie adventistă pastorală

Asistență socială

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

 

INFO LICENȚĂ [data publicării: 08.06.2021]

Pentru organizarea examenelor de finalizare a studiilor în perioada de pandemiei și post pandemie au fost adoptate câteva măsuri speciale, consemnate în Ghidul de mai jos. Aceste măsuri completează/modifică temporar unele prevederi ale Regulamentului privind organizarea desfășurare a examenului de finalizare a studiilor de licență aprobat și publicat pe această pagină.

Rugăm absolvenții să citească cu atenție acest document.

1. G H I D privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență) pentru sesiunea iunie 2021, în contextul regulilor impuse pe perioada epidemiei și limitării contactelor între persoane

2.Pentru înscrierea la examenul de licență absolvenții pot opta pentru 2 variante:

  1. depunerea dosarului cu documentele/actele fizice la secretariatul facultății, în perioada de înscriere (se acceptă numai prezența titularului);
  2. pre-înscriere prin completarea unui formular on-line în perioada de înscriere și depunerea tuturor documentelor necesare în format fizic, în perioada examenelor de licență;
    • pre-înscrierea on-line se poate face completând formularul de înscriere aferent programului de studii, prin accesarea link-ului care se găsește în Ghidul de mai sus;
    • pentru completarea chestionarului, fiecare absolvent trebuie să fie logat în contul personal de tipul prenume.nume@uadventus.ro;

Toate instrucțiunile legate de înscriere pentru examenul de licență se află în Ghidul de mai sus.

3. Calendarul probelor examenului de licență a fost actualizat și poate fi consultat pe această pagină, mai jos.

4. Cazarea în campus a candidaților la examenul de licență se face numai începând de duminică, 27 iunie 2021. Înainte de cazare toți absolvenții vor transmite completat și semnat Formularul de evaluare a riscului de contagiozitate către pedagogi, la adresa pedagog@uadventus.ro.

Formular Declarație pentru evaluarea riscului de contagiozitate [DOWNLOAD]

 

 

 

COMISII EXAMEN DE LICENȚĂ

Specializarea Teologie adventistă pastorală

Specializarea Asistență socială

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2021   [data publicării: 18.12.2020; actualizat: 03.06.2021]

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 18.12.2020]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 18.12.2020]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 18.12.2020]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 18.12.2020]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso.]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 18.12.2020]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – 6 Formulare (vezi secțiunea anterioară)

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate

 

ARHIVA

Sesiunea de licență 2019-2020

Sesiunea de licență 2018-2019