Licenţă 2023

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2022-2023 – Sesiunea IUNIE 2023

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2023   [data publicării: 21.12.2022]


Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă a examenului de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 21.12.2022]

Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă a examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 21.12.2022]

Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă a examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 21.12.2022]


 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghidul examenului de finalizare a studiilorTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 21.12.2022]

Ghidul examenului de finalizare a studiilorAsistență socială [data publicării: 21.12.2022]

Ghidul examenului de finalizare a studiilorPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 21.12.2022]


 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot accesa / descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso.]

Cerere aprobare titlu licență – completare formular online (documentul generat în urma completării se printează și se semnează olograf)

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării – completare formular online

Cerere de înscriere la licență – completare formular online

Fișa de lichidare – finalizare studii – completare fizică

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal


 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 24.02.2022]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – 6 Formulare (vezi secțiunea anterioară)

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate


 

ARHIVA

Sesiunea de licență 2022

Sesiunea de licență 2021

Sesiunea de licență 2020

Sesiunea de licență 2019