Licenţă 2020

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2019-2020 / sesiunea IUNIE 2020

 

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2020   [data publicării: 20.12.2019]

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 20.12.2019]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 20.12.2019]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 20.12.2019]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 20.12.2019]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 20.12.2019]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 20.12.2019]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 20.12.2019]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – Declaratia de asumare a raspunderii

Anexa nr.4 – Cerere aprobare titlu

Anexa nr. 5 – Cerere inscriere examen licenta

Anexa nr.6 – Fisa de lichidare finalizare studii

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate

 

ARHIVA

Sesiunea de licență 2018-2019