Licenţă 2022

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2021-2022

Sesiunea IUNIE 2022

 

Comisii examen de licență – sesiunea iunie 2022

[data publicării: 09.05.2022]

Specializarea Teologie adventistă pastorală

Specializarea Asistență socială

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Comisii supraveghere  – proba scrisă

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2022   [data publicării: 22.11.2021] [completări: 20.05.2022]

 


Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 14.01.2022]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 14.01.2022]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 14.01.2022]


 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 14.01.2022]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 14.01.2022]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 14.01.2022]


 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso.]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal


 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 24.02.2022]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – 6 Formulare (vezi secțiunea anterioară)

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate


 

ARHIVA

Sesiunea de licență 2021

Sesiunea de licență 2020

Sesiunea de licență 2019