Regulamente

Regulamente

Reglementări / decizii temporare pentru perioada stării de urgență și a suspendării cursurilor față în față

GHID pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv online (sincron și asincron) pe parcursul anului universitar 2020-2021

GHID  pentru organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe  în condițiile suspendării activităților didactice față în față, 6 mai 2020

Resurse e-Learning

Info COVID

Regulamente cu aplicabilitate permanentă

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Informare, Consiliere şi Orinetare în Carieră (CCOC)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (în vigoare din AU 2020-2021)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (în vigoare din AU 2018-2019)

Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor

Regulament privind programele de stimulare a studenților cu performanțe înalte de învățare și a celor cu dificultăți de învățare

Regulamentul privind acordarea burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți (Ed.5/2022)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a resurse de calcul şi a laboratorului de informatică

Regulamentul de funcționare a căminului

Regulamentul de organizare, funcţionare şi ordine internă a cantinei

Regulamentul de funcţionare al bibliotecii

Regulamentul de funcţionare a bazei sportive

Regulament pentru serviciu comunitar

Regulamentul privind practica de specialitate în asistenţa socială

Regulamentul privind desfăşurarea practicii pastorale