Regulamente

Regulamente

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Informare, Consiliere şi Orinetare în Carieră (CCOC)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor AU 2018-2017

Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor

Regulament privind programele de stimulare a studenților cu performanțe înalte de învățare și a celor cu dificultăți de învățare

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi

Regulamentul de organizare şi funcţionare a resurse de calcul şi a laboratorului de informatică

Regulamentul de funcționare a căminului

Regulamentul de organizare, funcţionare şi ordine internă a cantinei

Regulamentul de funcţionare al bibliotecii

Regulamentul de funcţionare a bazei sportive

Regulament pentru serviciu comunitar

Regulamentul privind practica de specialitate în asistenţa socială

Regulamentul privind desfăşurarea practicii pastorale