Oportunităţi după absolvire

OPORTUNITĂȚI PENTRU CONTINUAREA STUDIILOR SAU DE ANGAJARE LA ABSOLVIREA PROGRAMELOR DE STUDII DE LA INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

web_EMA_3796-Edit

1. Specializarea: Teologie Adventistă Pastorală înfiinţată în anul 1924 şi acreditată în anul 2009

1. Continuarea studiilor:

 • În cadrul Programului de Master în Teologie, oferit în cadrul Institutului de către Universitatea Andrews
 • Studii de masterat la universităţi din România şi UE

2. Încadrarea în muncă în următoarele domenii:

 • Conferinţele Uniunii Române
 • Centrul Media Adventist
 • Institutul Teologic Adventist
 • Instituţii de învăţământ adventiste
 • Editura Viaţă şi Sănătate
 • Sola Scriptura
 • ADRA
 • Misiunea externă
 • Diaspora românească

2. Specializarea: Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

1. Continuarea studiilor:

 • Studii de masterat didactic în cadrul unor universităţi de prestigiu din ţară (ciclul II de studii, cu o durată de 2 ani);

2. Încadrarea în muncă în următoarele domenii:

 • profesori pentru învăţământul secundar, asistenţi de cercetare, cercetători, consilieri, filologi, istorici, critici şi teoreticieni literari, lingvişti, experţi, referenţi literari, secretari literari, editori, redactori, funcţionari de stat, funcţionari publici;

3. Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

1. Continuarea studiilor:

 • Studii de masterat didactic sau în domenii conexe de interes în cadrul unor universităţi de prestigiu din ţară şi UE (ciclul II de studii, cu o durată de 2 ani);

2. Încadrarea în muncă în următoarele domenii:

 • grădiniţe, şcoli, inspectorate şcolare, institute de cercetare în domeniul educaţional, alte instituţii cu specific educaţional;

4. Specializarea: Asistenţă Socială înfiinţată în anul 1999 şi acreditată din anul 2008

1. Încadrarea în muncă în următoarele domenii:

 • departamente de asistenţă socială ale primăriilor, autoritatea tutelară, servicii de probaţiune, cămine spital, grădiniţe speciale, centre de plasament, cămine de pensionari, judecătorii, penitenciare, direcţia sanitară, spitale, clinici, servicii de protecţie a copilului împotriva neglijării şi abuzului, ONG-uri etc.

2. Continuarea studiilor:

 • Studii de masterat la universităţi din ţară sau UE (ciclul II de studii, cu o durată de 2 ani)

web_EMA_3523-Edit