Admitere cetățeni UE/SEE/CE


I. Procedura de admitere a cetățenilor UE/SEE/CE

În conformitate cu legislația din România, cetățenii Uniunii Europene (UE), ai Spațiului Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene (CE) pot participa la admitere în învățământul superior în aceleași condiții reglementate pentru cetățenii români.

Candidații cetățeni UE/SEE/CE participă la admitere ținând cont de același calendar și criterii de admitere stabilite pentru cetățenii români, incluzând înscrierea, documentele, eventualele examene și taxa de studii.

 

Etapele necesare a fi parcurse pentru înscriere:

 1. Recunoașterea/Echivalarea Diplomei de Bacalaureat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) (pentru studiile de licență) (a se vedea mai jos punctul II)
 2. Înscrierea pentru admitere la facultate. Pentru detalii privind oferta educațională a Univerității Adventus,  accesați https://uadventus.ro/admitere

IMPORTANT:

 • Ambele etape trebuie urmate de candidat în ordinea menționată mai sus.
 • Candidatul trebuie să pregătească un set de documente pentru fiecare etapă.
 • Recomandăm candidaților UE/SEE/CE sau a cetățenilor români care au efectuat studiile liceale în altă țară să înceapă demersul echivalării diplomei de bacalaureat cu cel puțin 30-40 de zile înainte de data stabilită pentru prima zi de înscriere la facultate.

 

Competența lingvistică în Limba Română:

Limba de predare în cadrul programelor de studii ale Universității Adventus este limba română. Candidații la admitere care nu au cetățenie română au obligația să facă dovada cunoaşterii limbii române și să prezinte la înscriere unul din următoarele documente:

 •  atestatul de cunoaștere a limbii române, nivelul minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbile străine (Evaluarea și atestarea se realizează de către instituții de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română, lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau Institutul Cultural Român), sau
 • acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare  care să ateste cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România, sau

 

 II. Recunoaștrea studiilor cetățenilor UE/SEE/CE sau a cetățenilor români care au efectuat studiile liceale în altă țară

Aplicațiile pot fi depuse sau trimise prin poștă la:

 • Registratura Ministerului Educației Naționale

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti, România

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

 • Regsitratura Universității Adventus din Cernica

Șos. Decebal, nr. 11-13, Comuna Cernica, Jud. Ilfov, România

Program: Luni-Joi, 08:00-16:00 | Vineri, 08:00-12:00

 

Informații detaliate privind procedura de recunoaștere/echivalare de către MEN/CNRED:

După ce Ministerul Educației Naționale din România va emite atestatul de recunoaștere a diplomei străine, candidatul va urma același calendar și procedură de admitere impuse cetățenilor români (incluzând admiterea la facultate și susținerea eventualelor examene de admitere sau concurs de dosare). https://uadventus.ro/admitere/

 

IMPORTANT:

 1. CNRED poate solicita documente suplimentare dacă va considera necesar.
 2. Eliberarea documentelor și eliberarea deciziei/atestatului se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data transmiterii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experți externi.
 3. Aplicațiile nu se procesează dacă dosarul este imcomplet sau dacă cererea nu este completată la toate rubricile.
 4. Toate documentele (traducerile legalizate și copiile simple) trimise în vederea recunoașterii vor rămâne la arhiva CNRED. Pentru admiterea la universitate, candidații vor pregăti un alt set de documente conform procedurii de admitere.