Prezentare

Scopul activității unui asistent social este asistarea „persoanelor sau a comunităților aflate în nevoie, implicându­se în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectăși soluționarea problemelor sociale”.1 Ca profesie, asistența socialăare o istorie relativ scurtă în țara noastră, fiind discreditată în perioada comunistă când se considera căstatul socialist, prin însăși natura sa, nu permitea apariția sau perpetuarea problemelor de natură socială. După 1989, alături de alte profesii „interzise”, asistența socială părăsește lista domeniilor de studiu „tabu”.

Astăzi, absolvenții facultăților de asistență socială din România pot lucra în instituții de stat (departamente în cadrul primăriilor, direcții de asistență socială, penitenciare, școli, spitale ș.a.) sau în organizații nonguvernamentale, oferind sprijin persoanelor în nevoie – persoane de vârsta a treia, copii și adolescenți, persoane dependente, familii în situații de criză, persoane cu dizabilități.

În 1999, au început cursurile pentru prima promoție de studenți ai specializării Asistență Socială din cadrul UA. În 2000, specializarea a primit autorizare provizorie din partea instituțiilor statului, iar din 2008, funcționează ca program de studii acreditat. Opțiunea de a include asistența socială printre domeniile de interes găzduite de Institut se justifică prin însăși misiunea noastră de creștini. Ellen White sublinia faptul că, mult prea adesea, ne este ușor să devenim mai preocupați de prima parte a poruncii: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta”, iar manifestarea faptului că ne iubim aproapele ca pe noi înșine rămâne la nivelul înclinației sau impulsului.2, 3

Firește, Isus Se adresează fiecărui urmaș al Său atunci când amintește în Matei 25: „Am fost străin și M­ați primit; am fost gol și M­ați îmbrăcat; am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine”. Dar, alături de predicare, misiune medicală și educație, asistența socială se încadrează pe lista „chemărilor” destinate celor care doresc să Îl slujeascăîn mod special prin profesie sau vor doar săîși perfecționeze cunoștințele și abilitățile în una dintre aceste arii pentru a­L servi cu folos.

1 Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.
2 Herbert E. Douglas – Messenger of the Lord. The Prophetic Ministry of Ellen G. White, cap. 31.
3 Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 382.