Discipline studiate

Anul I (2016-2017)

Nr Cod Denumirea disciplinei Opt Form Ore Eval ECTS Sem
1 ASINPS101 Introducere în psihologie DI DF 42 E 4 I
2 ASINSO101 Introducere în sociologie DI DF 42 E 4 I
3 ASINEC101 Introducere în economie DI DF 42 E 4 I
4 ASINFO101 Tehnologii informaționale și de comunicare (TIC) DI DF 42 E 4 I
5 ASTAAC101 Tehnici și abilități academice DI DF 42 E 4 I
6 ASSIAS101 Sistemul de asistenţă socială DI DS 42 E 4 I
7 TPSPCR101 Spiritualitate creştină DI DC 42 E 4 I
8 ASPSAP101 Psihologie socială aplicată DI DF 42 E 4 II
9 ASSTAT102 Statistică socială DI DF 42 E 4 II
10 ASTMAS102 Teorii şi metode în asistenţă socială DI DS 42 E 4 II
11 ASDPAS102 Drept în asistenţă socială DI DS 42 E 3 II
12 ASDEAS102 Deontologia profesiei de asistent social DI DS 28 Cv 2 II
13 ASPRSP102 Practică de specialitate I DI DS 42 Cv 2 II
14 ASPCSP102 Practică compactă de specialitate DI DS 60 Cv 3 II
15 TPDFAZ302 Doctrine fundamentale AZS DI DF 42 E 3 II
16 SPEF101 Educație fizică I DI DC 28 Cv 1 I
17 SPEF102 Educație fizică II DI DC 28 Cv 1 II
18 ASTCAS102 Tehnici de comunicare în asistenţă socială DO DS 42 Cv 3 II
19 LBEN101 Limbă engleză I (curs practic) DO DC 28 Cv 2 I
20 LBEN102 Limbă engleză II (curs practic) DO DC 28 Cv 2 II
21 ASSECO101
ASSECO102
Serviciul comunitar I/II DL DC 56 Vp 3/3 I/II

Legendă: DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator

 

Anul II (2016-2017)

Nr Cod Denumirea disciplinei Opt Form Ore Eval Crdt Sem
1 POSO201 Politici sociale DI DF 42 E 4 I
2 MECS201 Metodologia cercetării sociale DI DF 42 E 4 I
3 DEUM201 Dezvoltare umană DI DF 56 E 4 I
4 ASFC201 Asistența socială a familiei și copilului DI DS 42 E 4 I
5 PRSP201 Practică de specialitate II DI DS 42 Cv 2 I
6 PPPT202 Psihopatologie și psihoterapie DI DS 42 E 4 I
7 DSPS202 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale DI DS 42 E 4 II
8 EMIS202 Elemente de medicină internă şi socială DI DS 42 E 4 II
9 PSOR202 Psihosociologia organizațiilor DI DS 42 E 4 II
10 ASSC202 Asistența socială în școli DI DS 42 E 2 II
11 PRSP202 Practică de specialitate III DI DS 42 Cv 3 II
12 PRCP202 Practică compactă de specialitate DI DS 60 Cv 3 II
13 DEPF201 Demografie şi planificare familială DO DS 42 E 3 I
14 FEAD201 Filosofia educaţiei adventiste DO DC 42 E 4 II
15 MSIN202 Misiologie I: Introducere DO DC 42 E 4 II
16 DIGR201 Dinamica grupurilor DO DS 42 E 3 I
17 MNGC201 Managementul proiectelor DO DS 42 E 3 I
18 ISAD102 Istorie Bisericii Adventiste DO DC 42 E 3 II
19 FIAS202 Filosofia adventistă a sănătății DO DC 42 E 3 II
20 LBEN201 Limba engleză III (curs practic) DO DC 28 Cv 2 I
21 LBEN202 Limba engleză IV (curs practic) DO DC Cv Vp 2 II
22 SECO201
SECO202
Serviciul comunitar III/IV DO DC 56 Vp 3/3 I/II

Legendă: DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator

Anul III (2015-2016)

Nr Cod Denumirea disciplinei Opt Form Ore Eval Crdt Sem
1 SORG301 Psihosociologia organizaţiilor DI DS 42 E 5 I
2 MGOG301 Managementul organizaţiilor DI DS 42 E 5 I
3 PSTR301 Psihoterapie şi psihoterapii de familie DI DS 42 E 4 I
4 ASPV301 Principii şi standarde privind protecţia victimelor DI DS 42 E 4 I
5 OPEG301 Oportunităţi egale şi tehnici antidiscriminatorii DI DS 42 E 5 I
6 ASPS301 Practică de specialitate IV DI DS 42 Cv 3 I
7 TPMS202 Misiologie DI DC 24 E 3 II
8 SODC302 Dezvoltare comunitară DI DS 36 E 6 II
9 ASCO302 Consiliere în asistenţă socială DI DS 36 E 6 II
10 ELPR302 Elaborarea şi evaluarea proiectelor DI DS 36 E 6 II
11 MECO302 Medierea conflictelor DI DS 36 E 5 II
12 SODS301 Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale DO DS 42 E 4 I
13 SOPS302 Protecţie şi securitate socială DO DS 36 E 4 II
14 SECO301 Serviciul comunitar V DL DC 28 Vp 3 I
Legendă: DI = discipline impuse; DO = discipline opţionale; DL = discipline liber alese (facultative); DF = discipline fundamentale; DS = discipline de specialitate; DC = discipline complementare; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator