Anunţuri

Concurs didactic

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, poz. 32 în Statul de funcții aprobat pentru anul universitar 2015-2016, vacant, pe perioadă determinată. Concursul se desfășoară pe baza Hotărârii Senatului nr. 1 / 28.05.2015 și în conformitate cu procedura de concurs aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2 / 23.07.2015. Dosarul de concurs este […]

Rezultatul Referendumului din data de 22 iulie 2015

Rectorul Institutului Teologic Adventist din Cernica va fia ales prin vot Peste 50% dintre cadrele didactice, angajate pe perioadă nedeterminată, precum și studenții membri în Consiliul Facultății și Senat, și-au exprimat opțiunea, în cadrul Referendumului organizat în data de 22 iulie a.c., între orele 9.00-14.00, ca rectorul  să fie ales prin votul universal direct și secret. […]

Promovare 100% a studenților Institutului Teologic Adventist la examenul de licență

Ultima evaluare a studenților din promoția 2015 de la Institutul Teologic Adventist a constat în susținerea examenului de licență. A devenit o tradiție în ultimii ani ca rata de promovare la acest examen să fie de 100%. De asemenea, și notele obținute au fost foarte bune, media generală fiind de 9,10. Această situație este onorantă […]

Sesiune de admitere la Institutul Teologic Adventist

    În perioada 13 – 23 iulie Institutul Teologic Adventist din Cernica organizează sesiunea de admitere la programele de studii de licență. Înscrierile, susținearea examenelor și afișarea rezultatelor pentru cele trei specializări din oferta educațională se vor desfășura după următorul program:   Teologie Adventistă Pastorală, 25 de locuri: Înscrieri: 13-20 iulie Interviu și examene: […]

Referendum pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului ITA pentru viitorul mandat

INFORMARE Privind organizarea și desfășurarea Referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Institutului Teologic Adventist I. Cadru normativ legal pentru desfășurarea Referendumului Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 209 şi art. 364, alin. (2)  Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 3.751/29.04.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/18.05.2015de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul […]

Pagini: Înapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Înainte