Desfășurarea activităților didactice în semestrul I, anul universitar 2020-2021

Conducerea Universității Adventus din Cernica a monitorizat atent situația epidemiologică din țară și, analizând potențialele riscuri generate de interacțiunea față în față, în conformitate cu Ordinul comun MEC/MS 54871/1494/2020, a decis desfășurarea activităților didactice  exclusiv în sistem online pentru semestrul I al anului universitar 2020/2021.

În aceste condiții, festivitatea de absolvire a promoției 2020 și cea de deschidere a noului an universitar nu vor avea loc.

În perioada următoare va fi pus la dispoziția studenților și a cadrelor didactice un ghid care va reglementa desfășurarea procesului de învățământ în sistem online.