Rezultatul Referendumului din data de 22 iulie 2015

Hand-Voting-Slider
Rectorul Institutului Teologic Adventist din Cernica va fia ales prin vot

Peste 50% dintre cadrele didactice, angajate pe perioadă nedeterminată, precum și studenții membri în Consiliul Facultății și Senat, și-au exprimat opțiunea, în cadrul Referendumului organizat în data de 22 iulie a.c., între orele 9.00-14.00, ca rectorul  să fie ales prin votul universal direct și secret.

Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului s-a desfășurat, pe baza Hotărârii Senatului nr. 1 din 18.06.2015, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și cu Ordinul nr. 3751/2015 al Ministrului Educației și Cercetării Științifice de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învătamant superior.

Tema supusă referendumului universitar este stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, după cum este prevăzut la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:

  1.  pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou, ales, sau
  2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universităţii și al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar și din consiliile facultăţilor.