Concurs didactic

5_klas_kursove_urociInstitutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, poz. 32 în Statul de funcții aprobat pentru anul universitar 2015-2016, vacant, pe perioadă determinată.

Concursul se desfășoară pe baza Hotărârii Senatului nr. 1 / 28.05.2015 și în conformitate cu procedura de concurs aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2 / 23.07.2015.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 28 iulie –  11 septembrie 2015. Concursul se va desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Ocuparea posturilor didactice vacante.