ACREDITARE: Universitatea Adventus din Cernica a obținut reacreditarea instituțională și reacreditarea din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 

     În primăvara acestui an, Universitatea Adventus din Cernica a încheiat cu bine demersul de reacreditare instituțională și a programelor de studii, evaluare periodică realizată atât de instituții ale statului român ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) cât și de AAA (Asociația Adventistă de Acreditare) din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste. Procesul de evaluare a avut în vedere atât calitatea actului educațional cât și standardele biblice de teologie și spiritualitate. 

Răspunsurile pozitive ale comisiilor de evaluare au venit succesiv, mai întâi răspunsul pentru Teologie adventistă pastorală (2020), apoi au fost reconfirmate acreditările pentru programul de Asistență socială și cea instituțională (2022). Este pentru a doua oară când ARACIS, acordă Universității Adventus acreditarea instituțională cu calificativul Încredere, ceea ce reprezintă acreditare pentru 5 ani, perioada maximă permisă de reglementările în vigoare. Același rezultat de evaluare l-au obținut toate cele trei programe de studii care funcționează în cadrul Universității. 

După evaluarea rapoartelor pregătite de către mai multe departamente din cadrul instituției de învățământ superior din Cernica, comisia AAA a hotărât să acorde Universității Adventus o extensie de cinci ani acreditării universitare ecleziastice (2021-2026), cea mai lungă perioadă posibilă în sistemul de acreditări al Conferinței Generale. Acest răspuns vine să confirme decizia de acum cinci a comisiei AAA în privința instituției adventiste din Cernica, decizie care a avut în vedere tot perioada maximă de acreditare.    

            Finalizarea cu succes a procesului de reacreditare ne determină să privim spre viitor cu încredere. Am pornit pe un drum pe care evaluatorii cred că putem sta și ne putem dezvolta. Acest tip de rezultat, deși reflectă realitățile din ultimii ani, se construiește firește pe istoria din spate. Umărul pus de înaintași, generațiile de studenți și profesori care au trecut prin Adventus, sprijinul permanent al celor șase conferințe și al Uniunii, și-au pus amprenta asupra identității instituționale a universității noastre, într-un mod pozitiv și pe termen lung. Nu pot decât să mă gândesc cu speranță la viitorii ani și la ce climat spiritual, academic și profesional se va forma prin concursul echipei actuale. Studenții noștri de acum și cei viitori vor fi primii care vor simți beneficiile și binecuvântarea lui Dumnezeu, indiferent la care dintre cele trei programe de studii de licență, oferite în campusul adventist din Cernica, ar fi înscriși. Apropos de viitorii studenți, îi așteptăm cu mult interes și cu bucurie în sesiunile de admitere pe tinerii care doresc să studieze în singura universitate adventistă din România. (Conf. Univ. Dr. Laurențiu Moț, Rectorul Universității Adventus)

Acest moment important pentru Universitatea Adventus trezește mai întâi sentimente de recunoștință față de Dumnezeu, iar apoi față de toți cei care au avut o contribuție pentru obținerea acestor rezultate. De asemenea, aceste experiențe binecuvântate confirmă tendința de progres și dezvoltare a educației adventiste din România și încununează eforturile și sacrificiile făcute de toți cei care au privit și au avut în atenție aceste obiective. Dar cei care pot să aibă cele mai multe beneficii ale acestui context favorabil de la Universitatea Adventus sunt tinerii care se gândesc să aleagă unul dintre cele trei programe de studii de licență oferite în campusul adventist din Cernica. Sesiunile de admitere din acest an vor fi organizate în perioadele 11 – 18 iulie și 5-12 septembrie.