Criterii

Criterii

Criterii

Admiterea în cadrul programului de studii Teologie adventistă pastorală se desfășoară în două etape, după cum urmează:

Etapa I: Interviu

Procedura de evaluare: Membrii comisiei de interviu poartă o discuție cu fiecare candidat în parte. În fişa-chestionar, completată de candidat înainte de interviu, se consemnează date personale. La interviu se au în vedere recomandările în dreptul candidatului(ei), valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această specializare, ţinte și obiective referitoare la anii de studiu, precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Interviul este eliminatoriu și se notează cu Admis/Respins.

Pentru înscriere și participare la interviu candidatul trebuie să dovedească calitatea de membru botezat al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Dovada calității de membru se face pe baza recomandării pastorului și a comitetului bisericii locale și se depune la dosarul de înscriere.

Candidaţii, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, vor fi admişi exclusiv pe baza interviului și a mediei examenului de bacalaureat. 

În cazul candidaților cu diplomă de licență media de admitere este media examenului de bacalaureat.

Etapa II: Probe scrise

Examenul constă în susținerea a două probe care au ca scop evaluarea cunoștințelor biblice, de limba engleză și de limba română.

A. Limba engleză

Examenul la Limba engleză conține cerințe care au în vedere:

(1) cunoașterea la un nivel mediu a vocabularului limbii engleze;

(2) traducerea unui text de nivel intermediar din limba engleză în limba română.

Nota minimă pentru promovare este 5.

Modele de subiecte – limba engleza

B. Cunoştinţe biblice şi limba română

Examenul la Cunoștințe biblice conține cerințe de tipul:

(1) potrivirea conținutului unor texte biblice cu referințele acestora;

(2) completarea cuvintelor lipsă dintr-o listă de texte biblice;

(3) cunoștințe doctrinare (definiții de concepte teologice, analiza unui text biblic care este fundamental pentru o anumită doctrină).

Nota minimă pentru promovare este 5.

Modele de subiecte – cunoştinţe biblice

Examenul la Limba română conține subiecte de tipul:

(1) Analize gramaticale

(2) Elemente de vocabular (lexic)

(3) Compunere

Nota minimă pentru promovare este 5.

Modele de subiecte – limba română

Ponderea calificativelor celor două probe/trei domenii în nota finală de admitere este următoarea:

Nota la Limba engleză are o pondere de 40% în nota finală.

Nota la Cunoștințe biblice (pondere de 80%) și Limba română (pondere de 20%) are o pondere de 60% în nota finală

Candidatul care a obținut o nota mai mică de 5 (cinci) la unul din cele trei domenii de evaluare precizate mai sus va fi declarat respins. În cazul în care candidatul respins dorește să se înscrie în a doua sesiune de admitere, va achita taxa de admitere și va susține examen numai la disciplina/disciplinele nepromovate.

Criteriul de departajare la medii egale pentru candidații de pe ultimul loc este media examenului de bacalaureat.

Baremele de notare se afișează la avizierul Facultății în timpul desfășurării concursului de admitere.