Criterii de admitere

Admiterea la programul de studii/specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se face pe baza unui interviu şi a mediei de admitere calculată conform precizărilor de mai jos.

Etapa I: Interviu

La interviu se verifică aptitudinile vocaționale pentru profesia de cadru didactic pentru învățământul preșcolar și primar (eseu motivațional, comunicare orală, dicție, expresivitate). În cadrul discuțiilor cu candidații se au în vedere valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această specializare/profesie, ţinte şi obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Interviul are caracter eliminatoriu și se evaluează cu Admis/Respins.

Etapa II: concurs pe bază de dosar

Criterii de selecție/Modul de calcul al mediei de admitere

Clasificarea/selecția candidaților se face în ordinea mediei de admitere (MA) care se calculează după următoarea formulă:

MA= (Medie bacalaureat + Media disciplinei Limba și literatura română pe parcursul anilor de liceu) / 2.

Vor fi admiși  numai candidații care au media de admitere (MA) mai mare sau egală cu 7,00.

 Pentru candidații cu diplomă de licență nu se aplică pragul minim al mediei de admitere precizat mai sus.

Condiții de admitere pentru candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state

Candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state vor susține o probă scrisă la Limba și literatura română în conformitate cu tematica aprobată pentru acest examen [Descarca aici]. Media de admitere pentru acești candidați este nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română.

Data examenului la Limba și literatura română: —–

Rezultatele se afișează în aceeași zi.

Criterii de departajare în cazul mediilor egale sunt următoarele*:

  1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota la proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare (a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat)

*Al doilea criteriu se aplică în cazul în care primul criteriu nu conduce la departajarea candidaților.