Bibliografia

Pentru probele scrise ale concursului de admitere, candidații trebuie să se pregătească cel puțin după următoarele cărți/manuale:

Pentru proba scrisă de Cunoștințe biblice:

 • 1. Biblia (se cere şi memorizarea pasajelor şi textelor biblice indicate mai jos).
 • 2. Moldovan, Wilhelm: Manualul doctrinelor biblice A.Z.Ş. (fără notele suplimentare teologice, etice şi dogmatice).

Pentru proba scrisă de Limba română:

 • 3. Limba română: Manualele claselor V-VIII.

Pentru proba scrisă de Limba engleză:

 • 4. Levitchi, L., Duţescu, D., Învăţaţi limba engleză fără profesor!, Ed. Teora, 2000/01.

>> Pasajele biblice pentru memorat:

 1. Exod 20:1-17
 2. Psalmul 91
 3. Psalmul 121
 4. Isaia 53
 5. Matei 5:1-12
 6. 1 Cor. 13
 7. Apoc.14:6-12

>> Texte biblice pentru memorat:

 1. Gen. 2:2-3
 2. Gen. 3:15
 3. Numeri 6:24-26
 4. Deutr. 6:4, 5
 5. Deutr. 30:19
 6. Iosua 24:15
 7. 1 Regi 18:21
 8. Iov 19:25
 9. Ps. 1:1
 10. Ps. 23:6
 11. Ps. 32:1, 8
 12. Ps 34:7
 13. Ps. 37:25
 14. Ps. 50:15
 15. Ps. 68:19
 16. Ps. 73:28
 17. Ps. 91:7
 18. Ps. 119:9-11, 105
 19. Ps. 139:23, 24
 20. Ps. 143:8
 21. Prov. 3:3-5
 22. Prov. 16:20
 23. Prov 17:22
 24. Isaia 1:18
 25. Isaia 8,19-20
 26. Isaia 9:6
 27. Isaia 32:8
 28. Isaia 43:1, 2
 29. Isaia 49:16
 30. Isaia 50:4
 31. Isaia 54:10
 32. Isaia 55:2, 6, 7
 33. Isaia 64:6
 34. Ieremia 17:9
 35. Ieremia 31:3
 36. Plângeri 3:22, 23
 37. Plângeri 3:26, 27
 38. Daniel 8:14
 39. Daniel 12:3
 40. Ioel 2:23
 41. Mica 6:8
 42. Habacuc 3:17-19
 43. Maleahi 3:10
 44. Matei 5:17-18
 45. Matei 11:28-30
 46. Matei 16:24
 47. Matei 18:20
 48. Matei 21:22
 49. Matei 28:19-20
 50. Luca 4:18
 51. Luca 11:13
 52. Luca 19:10
 53. Luca 23:54
 54. Ioan 1:1-3, 14
 55. Ioan 3:16
 56. Ioan 5:39
 57. Ioan 6:35
 58. Ioan 10:10
 59. Ioan 13:34
 60. Ioan 14:1-3
 61. Ioan 14:15-17
 62. Ioan 16:13
 63. Fapte 1:8
 64. Fapte 2:37, 38
 65. Romani 3:24
 66. Romani 5:1
 67. Romani 5:3-5, 8
 68. Romani 6:4, 23
 69. Romani 7:7
 70. Romani 8:14
 71. Romani 8:35-39
 72. Romani 10:9, 10
 73. Romani 12:1, 2
 74. 1 Cor. 2:2
 75. 1 Cor. 6:19-20
 76. 1 Cor. 10:13
 77. 1 Cor. 11:1
 78. 1 Cor. 11:23-25
 79. 1 Cor.15:21-22
 80. 2 Cor. 5:17, 19
 81. Galateni 2:20
 82. Efeseni 2:8, 9
 83. Efeseni 3:20, 21
 84. Efeseni 4:5
 85. Efeseni 6:11-13
 86. Filipeni 1:21
 87. Filipeni 2:6-8
 88. Filipeni 2:13
 89. Filipeni 3:12-14
 90. Filipeni 4:8, 13, 19
 91. Coloseni 2:6
 92. Coloseni 3:1
 93. 1 Tes. 4:16, 17
 94. 1 Tes 5:23
 95. 1 Tim 1:15
 96. 1 Tim 5:11, 12
 97. 2 Tim. 3:16-17
 98. 2 Tim 4:7, 8
 99. Evrei 8:10
 100. Evrei 10:35, 36
 101. Evrei 11: 6,
 102. Evrei 11: 9, 10
 103. Iacov 1:17
 104. Iacov 2:24
 105. 1 Petru 4:17
 106. 1 Petru 5:6-8
 107. 2 Petru 1:2-4
 108. 1 Ioan 1:7, 9
 109. 1 Ioan 2:1, 6,
 110. 1 Ioan 2:15
 111. 1 Ioan 3:1
 112. 1 Ioan 5:3, 14
 113. Iuda 24, 25
 114. Apoc 1:3
 115. Apoc 3:19, 20
 116. Apoc. 12:11, 17
 117. Ap. 19,10
 118. Ap.20,5-6
 119. Apoc 21:4