Costuri – în perioada admiterii

Taxa de înscriere la concursul de admitere:

1.1 Pentru candidații proveniți din România și din alte state membre UE, SEE și CE 100 RON
1.2 Pentru candidații proveniți din state care nu fac parte din  UE, SEE sau din CE 50 euro

NOTĂ: Taxele de mai sus sunt valabile pentru toate programele de studii

Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2024, <numele și prenumele candidatului>

Taxa se achită în contul beneficiarului:

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA

Codul fiscal: 8883136
Str. Decebal, Nr.11-13,
Cernica, Jud. Ilfov, România

IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001
Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti

Copia după dovada plății se depune la dosarul de înscriere.

Taxa de înscriere nu se restituie candidaților respinși și nici celor care se retrag după desfășurarea concursului de admitere.

CAZAREA ȘI MASA ÎN PERIOADA ADMITERII

Universitatea Adventus din Cernica oferă candidaților, în perioada desfășurării examenului de admitere, cazare și masă (mic dejun, prânz și cină) în incinta campusului UA.

Tarifele de cazare și masă sunt următoarele:

  • pentru o singură persoană în cameră: 30 lei / zi / persoană
  • pentru două persoane în cameră: 15 lei / zi / persoană
  • un meniu: mic dejun 15 lei; prânz 18 lei;

Plata pentru cazare și masă se face în numerar la administrația căminului în momentul cazării sau la casieria Universității.

Plata pentru cazare și masă se face la casieria Universității după ce primesc de la pedagog un bilet de plată.

Persoana de contact: Luiza Stăncioi, pedagog (pedagog@uadventus.ro)