Pedagogie
  | Pedagogie | Asistență Socială | Sociologie | Psihologie |
Pagina conține cuprinsul scanat a 542 de cărți din domeniul Pedagogiei Învățământului Primar și Preșcolar

Pentru căutare automată apăsați CTRL+F Saltul de la un rezultat la altul se face prin apăsarea tastei ENTERPostmodernism și educație
| Cătălina Ulrich | LB14.7.U47 |
Polis și Paideia
| Liviu Antonesei | LB85.A58 |
Pedagogie. Compendiu
| Ioan Serdean | LB17.S47 |
Pedagogie generală
| Ioan Nicola și Dominica Farcas | LB1025.N53 |
Pedagogie generală
| Gabriela Cristea | LB1025.C75 |
Pedagogie
| Ioan Bontas | LB17.B66 |
Pedagogia Waldorf
| Rudolf Lanz | LB775.L36 |
Pedagogia situațiilor educative
| Viorel Ionel | LB14.I56 |
Paideia
| Liviu Antonesei | LB85.A58 |
Manual de pedagogie
| Ioan Jinga si Elena Istrate | LB17.J56 |
Manual de instruire Montessori
| Marieta Dinu si Marolen Mullinax | LB775.M3 |
În căutarea educației autentice
| Gabriel Alb | LB14.A43 |


Fundamente ale pedagogiei
| Mihai Mircescu | LB15.M57 |
Elemente de pedagogie
| Romita B. Iucu si Marin Manolescu | LB17.I93 |
Educație și societate
| Melania-Gabriela Ciot | LB43.C56 |
Educația Nouă
| Roger Cousinet | LB775.C8 |
Educația – experiențe, reflecții, soluții
| Constantin Cucos | LB41.5.C83 |
Doctrine pedagogice
| Ion Albulescu | LB645.5.A43 |
Didactica. Manual cls. a X-a

| I. Cerghit I.T. Radu si altii | LB1025.C47 |
Calitatea educației. Concept, principii, metodologii

| Serban Iosifescu | LB41.I57 |
Antropologia educației

| Cristophe Wulf | LB45.W85 |
Pedagogia postmodernă

| Emil Stan | LA133. LB14 |
Pedagogia știința integrativă a educației

| Elena Joita | LB14.7.J65 |
Pedagogie școlară

| Marin Stoica | LB14.S76 |
Considerații despre învățământul și școala românească din Ungaria 1920-2008

| Radu Romînașu | LA979.R66 |
Educația și viața cotidiană

| Jinga Ioan | LA972.J56 |
Gândirea pedagogică universală și românească în sec. XVII-XX

| Valeriu Dumitru | LA1631.D86 |
Introducere în educația cerințelor speciale

| Ecaterina Adina Vrăsmaș | LA1152.V73 |
Paradigma Rousseau și educația contemporană

| Izabela Nicoleta Dinu | LA2031.D56 |
Pedagogia romaneasca. Modele – Ion Găvănescu

| Cristian Petre | LA972.P48 |
Program pilot de intervenție prin sistemul zone prioritare de educație

| Mihaela Jigau | LA972.J54 |
Școala românească în pragul mileniului III

| Ioan Neacșu și alții | LA972.S36 |
Educație pentru schimbare și creativitate

| Venera Mihaela Cojocariu | LA972.C65 |
Spațiul public și educația la vechii greci

| Emil Stan | LA971.S73 sau DF77.S73 |
Dimensiunea europeană a învățământului românesc

| Roxana Tudorică | LA971.82.T83 |
Școala Românească încotro?

| Maria Ciobanu-Băcanu. Petruș Alexandru| LA971.C56 |
Fundamente ale educației comparate

| Jose Luis Garcia Garrido | LA132.G36 |
Educație și cultură în occidentul barbar secolele VI-VIII

| Pierre Riche | LA96.R53 |
De la pedagogie la științele educației

| Florica Orțan | LA11.O78 |
Integrarea credinței în predare și învățare

| Raquel B. de Korniejczuk | LC401. K67 |
Învață cum să înveți. Idei pentru îmbunătățirea activității de învățare

| Geanina Constantin | LC161. C66 |
Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională

| Romiță Iucu | LB3013.I93 |
Metodica activității didactice simultane la două și mai multe clase. Ciclul primar

| Alexandru Gheorghe | LB1032.G44 |
Pedagogia preșcolarității și școlarității mici

| Liliana Stan | LB1140.S73 |
Istoria pedagogiei. Educația între existență și esență umană

| Mihai Vișan, Mihaela Martin | LA13.V57 |
Tendințe și orientari în didactica modernă

| Mariana Marinescu | LB1025.5.M37 sau LA126.M37 |
Suedia și școala Suedeza

| Nicolae Sacalis | LA902.7.S95 |
Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX
| Ion Gh. Stancu | LA971.S73 |
Fundamentele pedagogiei
| Sorin Cristea | LB1025.C75 |
Metode de învățământ
| Ion Cerghit | LB1025.2.C39 sau LB1025.C39 |
Didactica Magna
| Jan Amos Comenius | LB1024.C66 |
Filosofia educației creștine
| George Knight | LB885.K55 |
Filosofia educației creștine în context școlar
| Paraschiva Pop | LB885.P67 |
Ghid de practică pedagogică
| Bulzan, Iancu Ciobanu, Ilie | LB1025. B85 |
Mintea disciplinată
| Howard Gardner | LB885.G37 |
Parteneriat în educație
| Adina Baran-Pescaru | LB1025.B37 |
Prelegeri pedagogice
| Johann Friedrich Herbart | LB1024.H47 |
Prelegeri pedagogice
| Victorita Trif | LB1024.T75 |
Studii de pedagogie generală
| Sorin Cristea | LB1025.C75 |
Teoria educației. Fundamentarea epistemică și metodologică a acțiunii educative
| Marin Călin | LB1025.C35 |
Teorii ale învățării. Modele de instruire
| Sorin Cristea | LB1025.C75 |
Democrație și educație. O introducere în filosofia educației
| John Dewey | LB875.D35 |
Despre educație. Arta învățării și valoarea vieții
| J. Krishnamurti | LB875.K74 |
Duplicitate și educație morală
| Viorel Iosifescu | LB880.I57 |
Filosofia educației
| Marin C. Calin | LB885.C35 |
Filosofia educației. Antologie
| Marin C. Călin | LB885.C35 |
Fundamentele științelor educației. Teoria generală a educației
| Sorin Cristea | LB875. C75 |
Întoarcerea zeilor. Putere democrație și educație
| Nicolae Sacalis-Calata | LB875.S23 |
Trei scrieri despre educație
| John Dewey | LB875.D49 |
Didactica generală. Compendiu
| Wincenty Okon | LB1025.O433 |
Didactica. Soluții noi la probleme controversate
| Dumitru Popovici | LB1025.P67 |
Didactica. Teoria instruirii
| Ion T Radu, Liliana Ezechil | LB1025.R33 |
Educația universitară
| Nicolae Vintanu | LB1025.V56 |
Factorii subiectivi ai evaluării școlare
| Elisabeta Voiculescu | LB3051.V65 |
Fenomenul educational
| E Surdu, O Bersan | LB1025.S87 |
Managementul clasei
| Emil Stan | LB2940.S73 |
Pedagogia generală
| Victor Țîrcovnicul | LB1025.2.T37 |
Pedagogie
| Ioan Nicola | LB1025. N53 |
Pedagogie generală
| Dumitru Popovici | LB1025.P67 |
Pedagogie prescolară
| Elisabeta Voiculescu | LB1025.V65 |
Pedagogie. Bazele teoretice
| Nicolae Oprescu | LB1025.2.P3865 |
Relația profesor-elevi. Blocaje și deblocaje
| Elena Truță, Sorina Mardar | LB1025.T78 |
Teorii ale învățării. Implicațiile lor educaționale
| Ramona Palos | LB1025.P35 |
Cunoașterea elevului
| Maria Elena Druta | LB1025.D78 |
Didactica nova sau arta de a-i învăța pe toți (aproape) totul
| Ion Negreț-Dobrido | LB1025.N44 |
Educația cognitivă
| Elena Joita | LB1025.J65 |
Euromentor. Studii despre educatie
| LB1025.E976 |
Fundamentări teoretice și abordări praxiologice în știintele educației
| Miron Ionescu, Vasile Chiș | LB1025.I56 |
Inspecția școlara și design-ul instructional
| I Jinga, I Negreț-Dobridor | LB1025.J56 |
Instruirea constructivistă – o alternativă
| Elena Joița | LB1025.J65 |
Introducere in teoria educatiei
| Mariana Momanu | LB1025.M66 |
Pedagogie aplicată. Studii ale doctoranzilor în științele educației
| Miron Ionescu, Vasile Chiș | LB1025.I56 |
Pedagogie generală
| Constantin Narly | LB1025.N37 |
Pedagogie generală
| Rodica Mariana Niculescu | LB1025.N53 |
Pedagogie. Teoria educației vol. I
| Elena Macavei | LB1025.M33 |
Pedagogie. Teoria educației vol. II
| Elena Macavei | LB1025.M33 |
Procesul instructiv-educative în școala modernă
| Nicoleta Florea, Cosmina Surlea | LB1025 F56 |
Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică
| Ioan Nicola, Domnica Fărcaș | LB1025.N53 |
24 de modalități de a-ți îmbunătăți predarea
| Kenneth Gangel | LB1027.G29 |
Caracterizarea dinamică a copilului și adolescentului cu aplicație la fișa școlară
| Elena Badea | LB1027.B33 |
Consiliere educațională
| Elena Dumitru Tiron | LB1027.D56 C66 |
Cum se produc schimbările în educație: contribuţie la studiul inovaţiei

| A. M. Huberman | LB1027.H83 |
Didactica modernă

| Miron Ionescu. Ioan Radu | LB1025.3.D526 |
Eficiența instruirii. Fundamente pentru o didactică praxiologică

| Elena Joița | LB1025.3.J65 |
Instruire și învățare. Teorii, Modele, Strategii
| Ioan Neacșu | LB1025.3.N43 I57 1990 |
Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative
| Romiță Iucu | LB1025.3.I93 I57 |
Învățămantul integrat și – sau incluziv pentru copiii cu cerințe educative speciale
| Traian Vrasmas | LB1026.V73 rum 2001 |
Învățarea eficientă
| I Jinga. I Negreț | LB1025.3.I58 rum 1994 |
Învățarea eficientă în școală
| Nicolae Constantin Matei | LB1025.3.M3 |
Managementul lecției

| Gabriela Cristea | LB1025.3.C75 M36 sau LB3013.C75 M36 |
Metodologia educației. Schimbări de paradigmă
| Elena Joita | LB1025.3.J65 P37 |
Minciuna, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică
| Constantin Cucos | LB1025.2.C83 M56 |
Noile educatii in societatea cunoasterii
| Mariana Marinescu | LB1025.2.M37 N65 |
Orientare scolara si preorientare profesionala
| – | LB1027.O75 C45 |
Pedagogie curativa
| Mihaela Cozarescu, Alina Crenguța Dumitru | LB1026.C69 P43 |
Pedagogie. Tratat
| Ioan Bontas | LB17.B66 P43 |
Pragmatica predarii. Activitatea profesorul intre rutina si creativitate
| Ion Albulescu | LB1025.3.A43 P73 |
Predarea ca o poveste
| Kieran Egan | LB1027.E414 |
Predarea si invatarea disciplinelor socio-umane
| I Albulescu. M Albulescu | LB1025.3.P74 |
Sa-i ajutam sa invete. Asistarea activitatii de invatare si studiul individual
| Mihaela Cozarescu | LB1026.C69 S25 |
Sisteme de instruire alternative si complementare
| Ioan Cerghit | LB1025.2.C47 |
Stiinta educatiei prin paradigme
| Elena Joita | LB1025.3.J65 P37 |
Știința învățării. De la teorie la practica
| Ion Negreț-Dobridor, Ion-Ovidiu Pânișoară | LB1026.N44 S75 sau BF318.N44 P36 |
Strategii didactice in educatia incluziva
| Daniel Mara | LB1026.M37 S77 |
Strategii didactice inovative
| Centrul Educatia 2000; Pacurari Otilia | LB1025.2.P33 T37 |
Strategii didactice interactive
| Colectiv de autori | 000 |
Teoria si metateoria actiunii educative
| Marin C. Calin | LB1026.C35 T46 |
Tratat de didactica moderna
| Miron Ionescu. Musata Bocos | LB1025.5.I56 T73 |
Pro-educational. Studii de specialitate
| – | LB1026.S773 |
Ghid pentru cercetarea educatiei
| L. Antoanesei | LB1028.A58 G45 |
Interventii cognitiv-comportamentale in educatie
| Rosemary B Mennuty et all | LB1027.55.C63 |
Managementul activitatilor extrascolare
| Ilaria Pusca | LB1027.3.P87 M36 |
Medierea conflictelor in scoala
| Cornelia Gherman | LB1027.5.G44 M43 |
Pedagogie scolara contemporana
| Emile Planchard | LB1026.P574 |
Repere didactice. Modele de proiecte didactice pentru invatamantul prescolar si primar
| Anca Elena Motoca | LB1027.43.M68 R47 |
Scoala activa. Paradigma a educatiei moderne
| Diana Csorba | LB1027.23.C76 S36 |
Strategii didactice interactive. Repere teoretice si practice
| Crenguta-Lacramioara Oprea | LB1026.O67 S77 |
Strategii didactice. Articole de specialitate
| Colectiv de autori | LB1026.P764 |
Tratat de pedagogie scolara
| Ioan Nicola | LB1026.N53 |
Calculatorul si internetul la varsta copilariei
| Melania Ciobotaru et all | LB1028.43. C56 N53 |
Cercatari si aplicatii in didactica
| Teodor Valcan et all | LB1028.V35 |
Cercetare in pedagogie
| Emile Planchard | LB1028.P55 |
Cercetarea stiintifica in educatie si invatamant
| Eugenia Enachescu | LB1028.E53 C47 |
Comunicare in limba romana. Exercitii jocuri didactice si teste pentru clasele III si IV
| Catalina Grigorescu. Monica Iancu | LB1029.G3 |
Comunicarea eficienta cu copiii
| Adele Faber et all | LB1033.F33 C66 |
Comunicarea in mediul educational
| Eugenia Enachescu | LB1033.E53 C66 |
Conducerea si valorificarea cercetarii pedagogice
| colectiv de autori | LB1028.25.C66 P43 |
Elaborarea si managementul proiectelor in serviciile educationale
| Alois Ghergut. Ciprian Ceobanu | LB1028.2.G44 E43 |
Homo Zappiens. Joc si invatare in epoca digitala
| Wim Veen. Ben Vrakking | LB1028.3.V395 |
Instruirea asistata de calculator
| Adrian Adascalitei | LB1028.3.A33 I57 |
Invatarea bazata pe cooperare
| Magdalena Dumitrana | LB1032.D86 I58 |
Jocul didactic in invatamantul primar
| Camelia Romanescu | LB1029.G3 |
O scoala primitoare. Sfaturi pentru invatatori
| Marja Baseler | LB1029.B37 Z38 |
Pedagogie. Alternative metodologice interactive
| Crenguta-Lacramioara Oprea | LB1028.O67 |
Psihologia sociala a grupurilor scolare
| M Zlate | LB1032.Z53 P75 |
Rolul jocului didactic in dezvoltarea vocabularului elevilor
| Veronica Georgescu | LB1029.G3 |
Abilitatea de a citi. Dezvoltare si dificultati
| Kate Cain | LB1050.5.C265 |
Didactica lecturii – o abordare functionala
| Octavia Costea | LB1050.C67 D53 |
Dificultatile de invatare transversale
| Horatiu Catalano | LB1048.5.C38 D54 |
Dincolo de discipline. Ghid pentru invatarea integrata – cross-curriculara
| Lucian Ciolan | LB1047.C56 D56 |
Instruirea interactiva. Repere axiologice si metodologice
| Musata-Dacia Bocos | LB1028. B63 I57 |
Jocuri pentru dezvoltarea inteligentei si creativitatii copiilor
| C J Simister | LB1048.5.S58 |
Muzeul contemporan
| Iulian-Dalin Ionel Toma | LB1047.T66 M89 |
Scoala, familiea, comunitatea
| Mircea Agabrian | LB1051.A33 S36 |
Sedintele cu parintii in gimnaziu
| Traian Cosma | LB1048.5.C67 S43 |
Tulburarile limbajului scris-citit
| Georgeta Burlea | LB1050.B87 T85 |
Arta si stiinta predarii
| Robert Marzano | LB1025.3 .M37 A78 |
Caiet de lucru pentru educatoare. Evaluarea si observarea copiilor prescolari 4-5 ani
| Stefania Antonovici | LB1140.25.R6 A58 |
Ce sa le spunem copiilor
| Francoise Dolto | LB1033. D65 C4 |
Cei mai destepti copii din lume
| Amanda Ripley | LB43 .R57 C45 |
Comunicarea educationala in context scolar
| Liliana Ezechil | LB1043.E94 C66 |
Comunicarea eficienta
| Ion-Ovidiu Panisoara | LB1033.5.P6 C66 sau LB1033.P36 C66 |
Cum învață copii
| John Holt | LB1060 .H64 |
Cum să îmbunătățim disciplina copiilor la școală
| Ross Greene | LC4801 .G74 C86 |
Cunoastere și intervenție pedagogică
| Colectiv de autori | LB3013.M56 |
Curriculum pentru învățământul primar și preșcolar
| Marin Manolescu | LB1570.M36 C87 sau LB1140.M36 |
Definirea profilului academic al tutorului în e-learning
| Maria Goga | LB1044.87.G64 D44 |
Introducere în psihologia educației și a dezvoltării
| Ioan Neacsu | LB1051.N43 I58 |
Niveluri ale înțelegerii
| Merima Petrovici | LB1033.5.P48 N58 |
Pedagogie. ed. III
| Constantin Cucos | LC1099.C83 |
Stiluri și metode de comunicare
| Petre Anghel | LB1033.5.A54 |
Strategii de comunicare eficientă
| Mircea Agabrian | LB1033.5.A33 C66 |
Tehnici de comunicare
| Andre de Peretti | LB1033.5.P47 C66 |
Accelerarea psihogenezei. Cercetări privind puterea educatiei asupra naturii umane
| Ion Negret-Dobridor | LB1051.D63 sau LB1051.N44 A23 |
Consiliere psihopedagogică
| Ion Al. Dumitru | LB1051.D86 C66 |
Educația și dezvoltarea copilului
| Mihai Diaconu | LB1051.D53 E38 |
Inițiere în psihologia educației
| Maria Elena Druta | LB1051.D78 I55 |
Introducere în teoriile învățării
| Elena Cocorada | LB1051.C63 |
O psihologie a educației
| Gabriel Albu | LB1051.A43 P75 |
Profesor și elev. Profesorul văzut pe dinăuntru
| M. Dumitrana | LB1051.D86 P76 |
Psihologia educației
| Tinca Cretu | LB1051.C74 P75 |
Psihologie școlară
| A Cosmovici. L Iacob | LB1051.C6 |
Psihologie și pedagogie școlară
| Anca Dragu. Sorin Cristea | LB1051.D73 C75 |
Psihopedagogia comportamentului deviant
| Valentin Blandul | LB1051.B53 P75 |
Psihopedagogia excelenței
| Marinela Dumitrescu | LB1067.D86 P75 sau LB1051.D86 P75 |
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice
| C-tin Cucos | LB1051.C83 P75 |
Psihosociologie școlară
| S Boncu. C Ceobanu | LB1051.B66 P75 |
Repere psihologice în cunoasterea și descoperirea elevului
| Eugenia Enăchescu | LB1051.E53 R47 |
Școala și consilierea parinților
| Nicoleta Adriana Florea | LB1051.F56 S87 |
Abilitați psihologice
| Ramona Palos | LB1051.P35 A25 |
Bazele teoretice ale psihopedagogiei preșcolare
| G Tomsa. N Oprescu | LB1051.T66 O67 |
Dialogul în educație
| Gilbert Leroy | LB1051 .L595 |
Didactica funcțională. Obiective strategii evaluare cognitivismul operant
| Michael Minder | LB1051.M515 |
Dimensiuni ale educației
| Dumitru Salade | LB1051.S25 D56 |
Elemente de psihopedagogia integrării
| Doru Popovici | LB1051.P67 |
Introducere in psihologia educației
| Valeria Negovan | LB1051.N44 I58 |
Învățarea umană
| Edward Thorndike | LB1051.T55 |
Mijloace de educație
| Erich Geissler | LB1051.G45 |
Pedagogia Familiei
| Fausto Telleri | LB1051.T45 P43 |
Pedagogie și elemente de psihologie școlară. Pentru definitivat și grad didactic II
| Elena Joita | LB1051.J65 P43 |
Pregatirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și grad didactic II
| Potolea. Neacsu. Panisoara | LB1051.P68 P74 |
Principii de design al instruirii
| Robert Gagne. Laslie Briggs | LB1051.G196 |
Psihologia educatiei
| Dorina Salavastru | LB1051.S25 P75 |
Psihologia educatiei
| Nicolae Radu et all | LB1051.R33 |
Psihologia educatiei. De la teorie la practica
| Elena Stanculescu | LB1051.S73 P75 |
Psihologia educatiei. Portofoliul seminariilor
| Colectiv de autori | 000 |
Psihologia invatarii
| Dorina Salavastru | LB1051.S25 P75 |
Psihologia invatarii
| Valeria Negovan | LB1051.N44 P75 |
Psihologie educationala
| P Golu. I Golu | LB1051.G65 P75 |
Psihologie educationala vol. 1
| Viorel Mih | LB1051.M54 P75 |
Psihologie educationala vol. 2
| Viorel Mih | LB1051.M54 P75 |
Psihologie scolara si optim educational
| Ioan Jude | LB1051.J83 P75 |
Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultati scolare. Cum sa-i dai elevului cheia reusitei
| Pierre Vianin | LB1062.6.V53 |
Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si in scoala
| Anton Moisin | LB1115.M65 A78 |
Caiet de lucru pentru educatoare. Evaluarea si observarea copiilor prescolari 3-4 ani
| Stefania Antonovici Mariana Popescu | LB1140.25.R6 |
Caietul Invatatorului. Instrument eficient de lucru si componenta a portofoliului profesional
| Silvia Marinescu. Luminita Minca | LB1062.6.M37 |
Cele 7 legi ale invatarii
| Bruce Wilkinson | LB1060.W55 |
Cine sunt eu. Evaluarea psihopedagogica a copiilor 6-12 ani
| Liliana Chivulescu | LB1056.C45 C56 |
Consilierea si educatia parintilor
| Ecaterina Adina Vrasmas | LB1051.V73 |
Copiii supradotati. Educatie dezvoltare emotionala si adaptare sociala
| Yolanda Benito | LB1067.B46 C67 |
Copilul familia si gradinita
| Magdalena Dumitrana | LB1132.D86 C67 |
Creativitatea ca mod de viață
| Teresa Amabile | LB1062.A43 C74 |
Dezvoltarea competentelor emotionale si sociale la prescolari
| Catrinel Stefan. Kallay Eva | LB1072.K35 D49 |
Dezvoltarea memoriei de lucru. Exercitii pentru prescolari si scolari
| Lavinia Cheie et all | LB1063.V57 D49 |
Dimensiunea psihologica a pregatirii profesorului
| Victor Oprescu | LB1053.O67 D56 |
Dimensiunile educatiei contemporane
| Elena Dumitru-Tiron | LB1061.D56 D56 sau LC191.D86 D56 |
Factorii psihologici ai reusitei scolare
| Tiberiu Kulcsar | LB1062.6.K85 F33 |
Ghid de observare a copilului Grupa mare
| Conona Petrescu | 000 |
Ghid de observare a copilului Grupa mica
| Conona Petrescu | 000 |
Ghid de observare a copilului Grupa mijlocie
| Conona Petrescu | 000 |
Invatarea vizibila. Ghid pentru profesori
| John Hattie | LB1067.5.H37 |
Manifestari tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenti
| Emilia Albu | LB1052.A43 |
Motivatia invatarii si reusita scolara
| Alina-Maria Barbu | LB1131.B37 M68 |
Pedagogia alternativa. Imaginarul educational
| Stefan Popenici | LB1115.P67 |
Pedagogia comunicarii
| Laurentiu Soitu | LB1139.S65 P43 sau P91.3.S6 |
Pedagogia experimentala in Romania
| Monica Moraru | LB1125.M67 P43 |
Psihologia atitudinii elevului fata de aprecierea scolara
| Dumitru Vrabie | LB1065.V73 P75 |
Psihologia educatiei
| Marcel Crahay | LB1055.G73 P75 |
Psihologie scolara
| Filimon Turcu | LB1051.T87 P75 |
Psihopedagogie speciala vol. 1
| Ion Strachinaru | LB1057.S7 |
Repere socio-pedagogice ale schimbarii in sistemul educational
| Daniela Cojocaru et all | LB1961.C65 R47 |
Scolarul intre aspiratii si realizare
| Elena Potorac | LB1117.P68 S36 |
Sinteze de psihopedagogie speciala
| Alois Ghergut | LB1057.G44 S56 |
Start pentru succesul invatarii
| Camelia Moraru, Domnica Petrovai | LB1060.M67 P48 |
Succesul scolar la intersectia factorilor sociali
| Maria Roth et all | LB1131.R68 S83 |
Teorii contemporane ale invatarii
| Knud Illeris | LB1060.C6558 |
Valorificarea folclorului local in activitati scolare si extrascolare
| Ilaria Pusca | LB1137.P87 V35 |

| 50 de activitati interactive pentru dezvoltarea copilului 0-3 ani | Sally Goldberg | LB1139.4.G65 |
Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar NIVEL I 3-5ani
| Colectiv de autori | 000 |
Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar vol. I
| Colectiv de autori | 000 |
Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar vol. II
| Colectiv de autori | 000 |
Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar vol. III (Colectiv de autori)
| Colectiv de autori | 000 |
Cei sapte ani de-acasa
| Ioan Emilia | LB1139.23.I53 C45 |
Copilul vremurilor noastre. Invatarea timpurie
| Tessa Livingstone | LB1139.35.P37 L58 |
Cu parintii la scoala. Ghid pentru profesori
| Mihaela Chiru | LB1513.G45 C8 |
Cum invata copiii vol. 1
| Linda Pound | LB1139.23 .P68 |
Cum invata copiii vol. 2
| Linda Pound | LB1139.23 .P68 |
Curriculum pedagogic – pentru formarea personalului didactic vol. I
| Sorin Cristea și alții | 000 |
Didactica domeniului experiential Limba si comunicare
| Mariana Norel, Oana Alina Bota | LB1140.25.R6 N64 |
Didactica prescolara
| Elinor Kolumbus | LB1140.3. K65 D53 |
Documentele profesorului pentru clasa pregatitoare
| – | LB1523.S75 D63 |
Educarea limbajului in invatamantul prescolar v.2
| Magdalena Dumitrana | LB1140.D86 E38 |
Educarea limbajului in invatamantul prescolar v.1
| Magdalena Dumitrana | LC6040.D86 E38 1999 |
Educatia prescolara in Romania
| Emil Paun. Rotima Iucu | LB1140.2.P38 I93 |
Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0-7 ani
| – | LB1169.E38 |
Educatia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului prescolar
| Adina Glava et All | LB1546.R6 G57 E38 |
Educatie pentru societate. Indrumator pentru educatoare
| Iliana Hanganu | LB1140.H36 E38 |
Elemente de didactică a activitatilor de educare a limbajului – etapa prescolaritatii
| Angelica Hobjila | LB1140.H63 E44 |
Formarea competentelor in gradinita. O alta perspectiva asupra timpului scolar
| Catherine Bogaert et All | LB1140.3 B64 |
Ghid de perfectionare a deprinderilor de scriere. cls V-VIII
| Neculai Rotaru | LB1139.R68 G45 |
Ghid pentru invatamantul prescolar. O abordare din perspectiva noului curriculum
| Camelia si Eusebiu Munteanu | LB1523.R6 M86 G45 |
Ghidul educatorului
| Emil Verza | LB1523.V47 G45 |
Introducere in pedagogia prescolara
| Adina Glava. Catalin Glava | LB1140.G53 I58 |
Joc si invatare la copilul prescolar
| Florinda Golu | LB1140.G65 J63 |
Jocuri didactice integrate pentru invatamantul prescolar
| Florica Mitu. St Antonovici | LB1140.M58 J63 |
Literatura pentru cei mici. Antologie de texte comentate insotite de sugestii metodice
| Florica Mitu | LB1140.M58 L58 |
Management curricular vol. 1
| Musata Bocos. Vasile Chis | LB1570.B63 M36 |
Metodica activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar
| Florica Mitu. St. Antonovici | LB1140.M58 A58 |
Pedagogie pentru invatamantul preprimar
| Alexandra Mateias | LB1140.M38 P43 |
Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar
| George Toma et All | LB1523.R6 T66 S86 |
Activitatile dramatice in invatarea limbilor straine moderne
| Magdalena Dumitrana | LB1578.D86 A28 |
Caietul dirigintelui clasele V-VIII
| Traian Cosma | LB1731.4.C67 C35 |
Curriculum diferentiat si personalizat vol. I
| Carmen Cretu | LB1570.C74 |
Curriculum educational
| Mariana Rodica Niculescu | LB1570.N53 C87 |
De la evaluare la curriculum
| Victorita Trif | LB1570.R6 T75 |
Didactica disciplinelor Comunicare in Limba Romana si Limba si Literatura Romana din invatamantul primar
| Vasile Molan | LB1576.R6 M65 D53 |
Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru Constructivist
| Musata Bocos | LB1590.3.B83 |
Didactica. Fundamente si dezvoltari cognitiviste
| Florin Frumos | LB1590.3.F78 D53 |
Evaluarea in invatamant. Teorie practica instrumente
| Petru Lisievici | LB1570.L57 E93 |
Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica
| Adrian Stoica | LB1570.S76 E93 |
Evaluarea scolara un contract pedagogic
| Marin Manolescu | LB1570.M36 E93 |
Fise pedagogice pentru orientarea scolara si profesionala
| Dumitru Muster | LB1620.5.M87 F57 |
Formarea inovatorilor. Cum cresti tineri care vor schimba lumea de maine
| Tony Wagner | LB1607.5.W33 |
Formarea profesorului de limbi straine din invatamantul prescolar si primar din Romania
| Anca Cristina Petrescu | LB1580.R6 P48 F67 |
Implicatiile evaluarii performantelor elevilor si a comportamentului profesorului asura reprezentarilor reciproce profesor-elev
| Nicoleta Litoiu | LB1570.L5 I47 |
Integrarea europeana prin educatie multiculturala
| Tudor Ghideanu et All | LB1600.G45 I58 |
Invatarea integrata. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar
| Lucian Ciolan | LB1570.C56 I58 |
Jocul de-a viata. Exercitii pentru orele de dirigentie
| Veronica Bogorin. R Tudose | LB1731.4.B64 J63 |
Noua paradigma a educatiei multidimensionale
| Tudor Ghideanu et all | LB1600.G45 N68 |
Pedagogie constructivista
| Horst Siebert | LB1590.3.S54 P43 |
Teoria generala a curriculumului educational
| Ion Negret-Dobridor | LB1570.N44 |
Consiliere educationala. Ghid metodologic pentru orele de dirigentie si consiliere
| Adriana Baban | LB1731.4.B33 C66 |
Didactica aplicata a disciplinei Religie
| Corneliu Novac | LB1707.N68 D53 |
Didactica geografiei
| Nicolae Ilinca | LB1706.I45 D53 |
Didactica Istoriei
| Stefan Paun | LB1705.P38 D53 |
Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar
| Ioan Serdean | LB1705.S47 D53 |
Didactica limbii si literaturii romane pentru gimnaziu si liceu
| Vistian Goia | LB1705.G65 |
Didactica limbii si literaturii romane pentru scolile cu predare in limbile minoritatilor nationale
| Alina Pamfil | LB1705 |
Didactica psihologiei. Perspective teoretice si metodic
| Dorina Salavastru | LB1710.S25 D53 |
Formarea continua a cadrelor didactice intre traditional si modern
| Teodor Cozma, Georgeta Diac | LB1731.C69 D53 |
Forme ale intersubiectivitatii in limbajul filozofic romanesc
| Claudia Ene | LB1731E45 F67 |
Gramatica didactica a limbii romane cu notiuni de fonetica si vocabular
| Hadrian si Gheorghe Soare | LB 1705 |
Logica naturala si aplicatiile ei in campul educational
| Dorina Salavastru | LB1710.S25 L64 |
Metodica predarii matematicii pentru colegiile universitare de institutori
| Mihail Rosu | LB1705.R67 M48 |
Metodologie si programe pentru examenele de definitivare in invatamant si obtinerea gradului didactic II
| Neacsu. Potolea. Serbanescu | LB1725.R6 N43 |
Ora de dirigentie in gimnaziu. Indrumari si texte in sprijinul profesorului diriginte
| Traian Cosma | LB1731.4.C67 O73 |
Predarea-invatarea limbii si literaturii romane in gimnaziu si liceu
| Valeriu Marinescu | LB1705.M37 P74 |
Proiectarea pedagogica a invatarii religiei in scoli
| – | LB1707.P67 P76 |
Psihologie. Repere ale unei invatari rationale
| Pantelimon Golu. Florinda Golu | LB1710.G65 P75 |
Sinteze de metodica a predarii limbii si literaturii romane in invatamantul primar
| E Popescu. D Logel. E Stroescu-Logel | LB1705.L64 S56 |
Strategii de formare a cadrelor didactice. Pasi spre profesionalizare
| Toader Palasan | LB1731.P35 S77 |
A preda sau a invata. Dimensiunea interdisciplinara si metode active utilizate in invatarea istoriei si a religieie
| Sorina Bolovan. Nicoleta si Sorin Martian | LB1715.B65 A77 |
Abilitati practice si educatie tehnologica. Ghid metodic clasele I-IV
| Lucian Stan. Ana-Mary Stoicescu | LB1714.S73 A25 |
Consiliere psihopedagogica si orientare scolara si profesionala
| Monica Moraru | LB2343.M67 C66 |
Consiliere si orientare
| Nicoleta Florea. Cosmina Surlea | LB.2343.3.F56 S87 |
Cunoasterea si educarea creativitatii la elev
| Lucia si Partenie Anucuta | LB1720.A58 C86 |
Didactica stiintelor juridice si administrative
| Oana Iucu | LB1719.I93 D53 |
Educatie plastica. Ghid metodic pt clasele I-IV
| Silvia și Florenta Draghicescu | LB1714.D73 E38 |
Indrumar de educatie fizica scolara
| Eugeniu Scarlat, Bogdam Mihai Scarlat | LB1714.S33 I53 |
Metodica predarii educatiei fizice si sportului
| Elena Lupu | LB1714.L87 M48 |
Metodica predarii educatiei tehnologice in invatamanatul preuniversitar
| Sorin Matei et all | LB1714.M38 M48 |
Arta de a preda si arta de a invata
| Norman MacKenzie et all | LB2331. M33 E73 |
Consilierea si orientarea in scoala
| Gheorghe Tomsa | LB3700.T66 C66 |
Curs de pedagogie
| Ioan Cerghit. Lazar Vlasceanu | LB2247.B82 C87 |
Elemente de management scolar. Ghidul directorului de scoala
| – | 000 |
Formarea cadrelor didactice. Sisteme politici strategii
| Romita Iucu | LB1775.I93 F67 |
Formarea initiala si continua a cadrelor didactice. Introducerea sistemului de credite transferabile
| R Iucu O Pacurariu | 000 |
Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de invatare cognitiv-constructivista
| Elena Joita et all | LB1775.J65 F67 |
Ghid practic al directorului unitatii de invatamant preuniversitar
| Dan Zaharia si altii | LB1738.5.Z34 G45 |
Manualul directorului de scoala
| Dan Zaharia. Mihaela Alexandra Gherghe | LB1738.5.Z34 M36 |
Metode si tehnici de exprimare scrisa si orala
| Gilles Ferreol. Noel Flageul | LB2369.F47 M48 |
Cum sa redactam o lucrare de licenta o teza de doctorat un articol stiintific in domeniul stiintelor socioumane
| S. Chelcea | LB2369.C44 C86 |

Cum se face o teza de licenta
| Umberto Eco | LB2369.E26 C86 |
Cum se scrie un text. Introducere in tehnica redactarii
| Andra Serbanescu | LB2369.S47 C86 |
Ghid practic pentru elaborarea unei lucrari stiintifice in teologie
| Stefan Lupu | LB2369.L87 |
Managementul schimbarii educationale. Principii politici strategii
| Valerica Anghelescu | LB2806.A54 M36 |
Manual de redactare in stiintele socioumane
| S. Chelcea | LB2369.C44 M36 |
Manual de tehnici si abilitati academice
| Zoltan Bogathy. Coralia Sulea | LB2353.7.B64 M36 |
Redactare de texte. Cum sa scriem corect un text administrativ publicistic publicitar si politic
| Olga Balanescu | LB2369.B35 R43 |
Retorica si discurs tautologic in comunicarea didactica persuasiva
| Mircea Breaz | LB2806.B74 R48 |
Tehnici de redactare
| Petre Anghel | LB2369.A54 T44 |
Dezvoltarea gandirii critice in invatamantul primar. Clasa a II-a
| Florica Chereja | LB2395.35.C44 D49 |
Dezvoltarea organizatiei scolare. Managementul proiectelor
| Simona Alecu | LB2805.A44 D49 |
Invatarea academica independenta. Ghid metodologic
| Ioan Neacsu | LB2395.2.N43 I58 |
Negogierea conflictelor intr-o institutie de invatamant
| Petru Bazu | LB2805.B39 N44 |
Revista de stiinte ale educatiei an III nr.2(5)2001
| – | LB2371.R6 U98 |
Revista de stiinte ale educatiei an V nr.1(10)2004
| – | 000 |
Revista de stiinte ale educatiei an VI nr.2(11)2004
| – | LB2371.R6 U98 |
Revista de stiinte ale educatiei an VII nr.1(13)2006
| – | LB2371.R6 U98 |
Revista de stiinte ale educatiei an VIII nr.1(15)2007
| – | LB2371.R6 U98 |
Revista de stiinte ale educatiei an VIII nr.2(14)2006
| – | LB2371.R6 U98 |
Confruntarea cu stresul si satisfactia in munca la cadrele didactice
| Gabriela Ivan | LB2840.2.I93 C66 |
De ce si cum evaluam
| Genevieve Meyer | LB3051.M49 |
Didacticometrie. Esenta necesitate proceduri
| Teodor Patrauta | LB2838.P38 |
Grijile si ingrijorarile profesorului
| Gabriel Albu | LB2823.A43 G75 |
Identitatea profesionala in cariera didactica
| Silvia Fat | LB2840.F38 I34 |
Inspectia scolara componenta a managementului educational
| Vasile Molan | LB2945.M65 I57 |
Lectura si scrierea pentru dezvoltarea gandirii critice v.1
| Jeannie L. Steele si altii | LB28228 S74 K87 |
Lectura si scrierea pentru dezvoltarea gandirii critice v.2
| eannie L. Steele si alti | LB28228 S74 K87 |
Structura personalitatii profesorului
| Anca Dragu | LB2840 .D73 T74 |
Trilogie pedagogica
| Ernest Bernea | LB2840.B47 |
Aprecierea inteligentei sociale la elevi
| Elena V. Miron | LB2822.M57 A67 |
Introducere in managementul clasei de elevi
| Alois Ghergut si altii | LB3013.G44 I58 |
Invatarea bazata pe proiect. Managementul clasei un pas mai departe
| Mihaela Ionescu | LB3012 I56 M36 |
Management comportamental in clasa de elevi
| Ioana Darjan | LB3011.D37 M36 |
Management de curriculum. Management educational pentru institutiile de invatamant
| Alis-Elena Galbeaza | LB2806.15.G35 M36 |
Managementul educatiei – clasa de elevi
| Melania-Gabriela Ciot | LB3013.C56 M36 |
Managementul si managerul clasei de elevi
| Dana-Mihaela Buburuzan | LB3013.B83 M36 |
O scoala orientata spre elev. Elevul partener activ in procesul propriei invatari
| Carmen Maria Popa | LB2822.84.R6 P67 E44 |
Pedagogie. Managementul clasei de elevi
| Ecaterina Sarah Frasineanu | LB3013.B57 F73 |
Psihologia organizatiilor scolare si managementul educational
| Ion Boboc | LB2822.3. B63 P75 |
Analiza resurse-nevoi si managementul strategic in invatamant
| Florea Voiculescu | LB2940.V65 A53 |
Climatul educational si managementul scolii
| Daniela Ion Barbu | LB2942.I56 |
Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen in educatie. Ghid de evaluare si autoevaluare a institutiilor scolare
| Magdalena Balica, Cezar Bîrzea, Ciprian Fartusnic | LB3051.B35 C66 |
Educatia in economia de piata
| Florea Voiculescu | LB2910.V65 E38 |
Management educational. Studii si aplicatii
| Diana Csorba | LB2900.C76 M36 |
Marketing educational
| Roxana Enache. Alin Brezoi. Alina Crisan | LB2847.E53 M37 |
Procesul decizional managerial in sfera educationala
| Ionel Papuc. Monica Albu. N Jurcau | LB2900.5.P37 P76 |
SPSS pentru stiintele educatiei. Metodologia analizei datelor in cercetarea pedagogica
| Adrian Vicentio Labar | LB2846.L33 |
Teoria si metodologia evaluarii
| Constantin Cucos | LB3051.C83 T46 |
Teoria si practica inspectiei scolare
| Dumitru Radu | LB2945.D56 T46 |
Agresivitatea in scoala
| Laurentiu Soitu. Cornel Havarneanu | LB3013.S65 A37 |
Amintirile unui pedagog militant
| Onisifor Ghibu | LB3048.G45 A45 |
Asistenta sociala si consiliere in scoala
| Mihaela Cozarescu | LB3013.5.C69 A85 |
Despre pedepse si recompense in educatie
| Emil Stan | LB3025.S73 P43 |
Masurarea in stiintele educatiei. Teorie metodologie aplicatii
| Elisabeta și Florea Voiculescu | LB3051.V653 |
Negocierea conflictelor in scoala
| Carmen Diaconu. Cristina Dascalu | LB3013.D53 N44 |
Noi metode si strategii pentru managementul clasei
| Jerry Olsen. Thomas Nielsen | LB3013.N54 N65 |
Prevenirea si combaterea violentei in scoala. Ghid practic pentru directori si cadre didactice
| Jigău M. | LB3013.32.J54 P74 |
Profesorul eficient. Programul Gordon pentru imbunatatirea relatiei cu elevii
| Thomas Gordon. Noel Burch | LB3013.G66 |
Succesul relatiei intre parinti si copii acasa si la scoala
| Ciohodaru Elena | LB3455.C56 S83 |
Dimensiunea de gen in invatamantul primar
| Stoicescu Daniela | LB3051.S76 D56 |
Educatie si frontiere sociale. Franta Romania Brazilia Suedia
| Mihai Dinu Gheorghiu | LC191.E29 |
Evaluarea in invatamantul superior
| Ramona Cristina Pachef | LB3056.P33 E93 |
Evaluarea in procesul didactic [ed.III]
| Ion T. Radu | LB3056.R33 E93 |
Examenele si mediul familial
| Tiberiu Pruna | LB3051.P66 |
Metode si tehnici de invatare eficienta
| Ioan Neacsu | LC161.N43 M48 |
Sociologia educatiei
| Aculin Cazacu | LC191.C38 S63 |
Tehnici de evaluare educationala vol. 1
| Petru Lisievici | LB3056.L57 |
Tehnici de evaluare educationala vol. 2
| Petru Lisievici | LB3056.L57 |
Teoria si metodologia evaluarii
| Marin Manolescu | LB3051.M36 T46 |
Educatia pentru sanatate mentala si emotionala. Ghid pentru pregatirea cadrelor didactice
| Marinela Claudia Dumitrescu | LB3720.D86 D86 |
Educatie si ideologie. O analiza pedagogica a sistemului totalitar comunist
| Mariana Momanu | LC71.M66 E38 |
In puterea noastra Autoeducatia
| Andrei Barna | LC32.B37 P88 |
Instruire si educare pentru eternitate
| Claude E. Schindler. Pacheco Pyle | LC368.S35 |
Libertatea academica. Intre teorie si politicile universitare
| Liviu Andreescu | LC72.A53 L53 |
Metode si tehnici de invatare eficienta. Fundamente si practici de succes
| Ioan Neacsu | LC161.N43 |
Scoala intre comunitatea locala si provocarile globalizarii
| Adela-Mihaela Taranu | LC65.T37 S36 |
Sociabilitatea si temeiurile ei morale in colectivele scolare
| Nicolae Constantin Matei | LC314 M38 S63 |
Tiparul adevarului lui Dumnezeu. Problemele integrarii in invatamantul crestin
| Frank E. Gaebelein | LC401.G34 |
Valentele teologice si pedagogice ale educatiei religioase
| Chirica Mihaela | LC116. R6 C45 |
Colaborarea scoala – familie in vederea unei integrari optime a elevilor in viata scolara
| Bucur Mariana Elena | LC225.33.R6 B83 |
Copiii romi intre supravietuire si succes
| Dana Costin Stelian | LC213.3.R6 C67 |
Familia azi. O perspectiva sociopedagogica
| Adina Baran-Pescaru | LC206.P47 sau LC206.B37 F36 |
Managementul randamentului scolar si implicatia familiei
| Diana Nicoleta Filote | LC225.33.R6 F55 M36 |
Pedagogie si axiologie
| Constantin Cucos | LC268. C83 P43 |
Personalitate valori stil de viata si relatii socioeducationale la adolescenti. Strategii formative
| Loredana Andronache | LC268.A53 P47 |
Probleme pentru parinti probleme ale parintilor
| Constantin Zahirnic | LC225.Z33 |
Scoala si comunitate. Ghid pentru profesori
| Eleonora Radulescu. Anca Tirca | LC221.R33 S36 |
Sociologia educatiei [ed. a II-a]
| Adrian Hatos | LC191.2.H38 S63 |
Studii de sociologie a educatiei
| Basil Bernstein | LC191.2 .B47 |
Educatia adultilor
| Tiberiu Popescu | LC1041.P67 E38 |
Educatia adultilor. Baze teoretice si repere practice
| Ramona Palos si altii | LC1041.P35 E38 |
Educatia adultilor. Experiente romanesti
| Adrian Neculau | LC1041.N43 E38 |
Exemplul in educatia copiilor
| D Serbanescu | LC1041.S47 E94 |
Formarea profesorilor pentru invatamantul tehnic si profesional
| – | LC1042.F67 |
Instrumente pentru invatarea prin cooperare
| Adriana Nicu. Elena-Raveca Contiu | LC1036.8.N53 I57 |
Revista de stiinte ale educatiei an IV nr.1-2(6-7)2002
| – | LC587.R48 |
Stiintele educatiei. Politici educationale teorie si practica
| Ion Boboc | LC1099.5.B63 S75 |
Teoria si metodologia instruirii
| Venera Mihaela Cojocariu | LC1060.C65 T46 |
Teorii sociologice ale educatiei. Producerea eului si constructia sociologiei
| Elisabeta Stănciulescu | LC191. S73 T46 |
Competentele in scoala. Formare si evaluare
| Bernard Rey. Vincent Carette si altii | LC1031.C66 |
Curriculum si competente. Un cadru operational
| Philippe Jonnaert si altii | LC1031.J66 |
Educatia umanista in perspectiva triadei Pedagogie – Filosofie – Teologie
| Virgil Mandacanu si altii | LC1016.E375 |
Esente in procesul educarii si formarii fiintei umane
| Nicolae Florin Tudorescu | LC1011.T83 E84 |
Evaluarea competentelor
| Francois-Marie Gerard. Stefan Pecearca | LC1032.G47 E93 |
Fundamente ale educatiei umaniste
| Virgil Mandacanu. Dorin Opris. Ioan Scheanu | LC1016.F86 |
Institutii de invatamant. Studiu comparativ asupra dezvoltarii invatamantului in Germania Franta Anglia SUA Japonia Rusia
| W. K. Cummings | LC1200.C68 I57 |
Management general si strategic in educatie
| Alois Ghergut | LC1120.G44 M36 |
Repere pentru o conceptie umanista asupra educatiei
| Gabriel Albu | LC1011.A43 R47 |
Stima de sine si anxietatea profesorului – invatamant special si de masa
| Nicoleta Cramaruc | LC1250.C73 S73 |
Dezvoltarea practicilor incluzive in scoli – ghid managerial
| – | LC1120.D49 |
Educatia. Dimensiuni culturale si interculturale
| Constantin Cucos | LC1099.5.C83 E38 |
Familia si scoala. Contributii la sociologia educatiei
| Paul H. Stahl | LC5219.S73 F36 |
Implicarea comunitatii pentru prevenirea factorilor de risc
| Nicoleta Adriana Florea | LC5225. F56 I47 |
Invatarea autodirijata si consilierea pentru invatare. Noile paradigme postmoderne ale instruirii
| Horst Siebert | LC5225.A98 S54 |
Invatarea interculturala in scoala. Ghid pentru cadrele didactice
| Anca Nedelcu | LC1099.N43 I58 |
Managementul educatiei in context european [ed.a-II a]
| Roxana Tudorica | LC1120.T83 M36 |
Managementul organizatiei scolare
| Sorin Cristea | LC1120.C75 M36 |
Managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic
| Venera-Mihaela Cojocariu. Liliana Sacara | LC1120.C65 M36 |
Timp si temporalitate in educatie. Elemente pentru un management al timpului scolar
| Constantin Cucos | LC1120.C83 T56 |
Dubla spirala a invatarii si a muncii
| Orio Giarini. Mircea Malita | LC5215. G53 M35 |
Educarea persoanelor cu intarzieri de dezvoltare
| O. Ivar Lovaas si altii | LC4717.L68 |
Educatia adultilor in schimbare
| Constantin Schifirnet | LC5215.S35 |
Fundamentele educatiei permanente
| Pavel Muresan. Sergiu Stefanescu-Prodanovici | LC5215 .F661 |
Idealul creator. Eseu psiho-sociologic asupra evolutiei sociale
| Dumitru Draghicescu | LC5219.D73 I34 |
Introducere in educatia adultilor
| Iliana Boeru | LC5201.B64 |
Introducere in psihologia invatarii la adulti
| Hans Lowe | LC5219.L56 |
Managementul clasei pentru elevii cu ADHD. Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
| Ștefan Popenici și alții | LC4713.2. |
Politica culturală și politica educațională la noi și în lume
| Nicolae Sacaliș | LC5215.S23 |
Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD. Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
| Ciprian Fartusnic si altii | LC4713.2.F37 M36 |
Actualitati si perspective in practica logopedica
| – | LC4015.T53 A28 |
Agresivitatea elevilor rromi
| Rodica Zugravu | LC3156.R6 Z84 |
Autismul la prescolari. Ghid practic si metodologic
| Margareta Gifei | LC4580.G54 A98 |
Deficienta mintala si procesul invatarii
| Constantin Paunescu | LC4696.R6 P38 D44 |
Dificultati de invatare in scoala – domeniu nou de studiu si aplicatie
| Ecaterina Vrasmas | LC4706.V73 D54 |
Dimensiuni ale invatamantului minoritatilor nationale din România
| – | LC3736.I58 M56 |
Ghid de predare-invatare pentru copiii cu cerinte educative speciale
| – | LC4019.G453 sau LC4019.M87 G45 |
Invatamantul romanesc intre traditii si perspective
| Stan Munteanu | LC3736.M86 I58 |
Invatarea citit-scrisului in medii bilingve
| Gabriela Iaurum | LC3746.B336 |
Metodica predarii matematicii la clasele I-IV
| Dumitru Ana și altii | LB1713.A53 M48 sau QA135.5.A53 A53 |
Agresivitatea in scoala. Determinari mecanisme si traiectorii
| Claudia Marian | LB3013. M37 A37 |
Altius Fortius Citius. Suport metodic pentru orele de educatie fizica la ciclul primar
| Silvia Barbu si altii | LC6006. B37 A48 |
Aplicatii ale predarii integrate la ciclul achizitiilor fundamentale
| Elvira-Olga Bicaja | LB1607.5. B53 A65 |
Aspecte fundamentale aritmetice si metodice ale activitatii la ciclul primar si preprimar
| Popescu Panait si altii | QA135.5. P67 |
Buletin stiintific anul II 2008
| Colectiv de autori | LC586. B85 |
Invatam jucandu-ne. Jocuri didactice Limba si comunicare
| Elena Mindru | LB1140.25. M56 |
Metode interactive de grup. 60 metode si 200 aplicatii practice pentru invatamantul prescolar
| Silvia Breben si altii | LC6040.B74 M48 |
Pedagogie. Provocari si deleme privind scoala si profesia didactica
| Emil Paun | LB1025. P38 P43 |
Perspective inovative ale evaluarii in invatamantul primar. Evaluarea digitala
| Marin Manolescu. Mirela Frunzeanu | LB3056. M36 P47 |
Aproape totul despre metoda figurativa. Matematica pentru invatamantul primar
| Mitica Dudau si altii | QA135.5.D83 D83 |
Didactica activităților matematice în grădiniță
| Constantin Petrovici | QA135.6.P48 D53 |
Didactica matematicii pentru învățământul primar
| Constantin Petrovici | QA135.5.P7 P48 |
Elemente de matematica pentru profesorii din învățământul primar
| Mihail Rosu | QA135.5.R67 E44 |
Fii inteligent la matematică. Exerciții și probleme pentru concursurile și evaluarile școlare cls a IV-a
| Elena Alina Dobrin și alții | QA135.6.D63 |
Matematica pentru formarea profesorilor din învățământul primar
| Mihail Rosu | QA135.5.R67 M3 |
Metode activ-participative folosite în predarea matematicii la ciclul primar
| Florentina Visoiu | QA135.6.V57 M48 |
Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Didactica matematicii în învățământul primar
| – | 000 |
Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Matematica II
| – | 000 |
Pedagogie pentru învățământul primar și preșcolar. Matematica I
| – | 000 |
Activitățile matematice în gradiniță. Ghid practic însoțit de 105 sugestii de activități
| Magdalena Dumitrana | QA135.5.D86 A28 |
Cartea serbărilor școlare. Scenete și poezii pentru serbări la clasele I-VIII
| – | LC6190.P64 C37 |
Educația sexuală – o provocare pentru școala românească
| Cristina Neamtu | LD10.N43 E38 |
Frumoasa lume a copilariei. Antologie de texte literare pentru clasele I și a II-a
| – | LC6190.B47 F78 |
Ghid metodologic al serbărilor școlare
| Aurelia Berusca | LC6190.B47 G45 |
Ghid metodologic de aplicare a programelor școlare pentru educația civică și cultură civică
| – | LC6007.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programei de limba engleză primar – gimnaziu
| – | LC6004.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba germană primar – gimnaziu
| – | LC6004.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba și Literatura Română
| – | LC6005.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică primar – gimnaziu
| – | LC6002.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare de limba franceză cls III-VIII
| – | LC6004.G45 |
Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curriculara Arte pentru clasele I-XII
| – | LC6003.G45 |
Ghid metodologic Tehnologia informației și a comunicațiilor în procesul didactic
| – | LC6000.G45 |
Limba română. Predicatul nominal. Dificultăți în predare. Tipuri de greșeli. Exerciții
| Stanca Niculescu | LC6101.N53 L56 |
Metodica predarii matematicii în ciclul primar
| Alexandru Gheorghe și alții | QA135.5.G44 M48 |
Ortografia practică pentru ciclul primar
| Madalina Bogdan Tomescu | LC6104.B64 O78 |
Serbări școlare la clasele primare. Sugestii de realizare
| Anca Elena Motoca | LC6190.M68 S47 |
Competenta de evaluare. Teorie si practica
| Ileana Rotaru | LB3051.R68 C66 |
Compunerile scolare
| Elena Sandu | 000 |
Dezvoltarea copilului și educația timpurie
| Liliana Stan | LB1169.S73 D49 |
Drama copilului dotat. În căutarea adevaratului sine
| Alice Miller | LB1067.M55 D73 |
Ajuta-ti copilul sa invete
| Carol Vorderman | LB1049 .V67 |
Autoritate și educație
| Emil Stan | LB1025.S74 A98 |
Competență și calitate. Repere ale evaluării profesorului
| Roxana Criu | LB2838.C78 |
De la joc la învățare. Cum folosim jocul didactic în educația timpurie
| Marcia L Nell si Walter F Drew | LB1140.N45 D4 2016 |
Didactica disciplinelor psihopedagogice
| Ecaterina Sarah Frasineanu | LB1025.F73 D53 2015 |
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității între întrebări și răspunsuri
| Alexandrina Mihaela Popescu | LB1025.P67 D53 2014 |
Mindfulness pentru profesori. Cum să obții armonie și productivitate în clasă
| Patricia Jennings | LB1025.3 .J43 2017 |
Rolul educației nonformale în incluziunea educațională, profesională și socială a copiilor cu cerințe educative speciale
| Camelia Nadia Bran. Cornelia Evelina Balas | LB1169.B73 R65 |
Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună dispoziție
| Timothy D. Walker | LB1065. W282 2018 |
Tehnici de scriere pentru studenți. Cum să concepi și să scrii eseuri de succes
| Gordon Taylor | LB2369.T39 T44 2012 |
Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practica
| Ion-Ovidiu Pânișoară | LB1025.2.P36 P76 2009 |