Proiectul “Good and better in Teaching”

Proiectul Good and better in teaching (2019) este continuarea proiectului Școala visurilor mele desfășurat în anul 2018 (martie-mai). Înțelegând importanța evaluării instituției prin intermediul studenților, Universitatea Adventus a aprobat continuarea evaluării interne prin photovoice, în perioada martie-iunie 2019.

Scopul acestui studiu de cercetare a fost să identifice modul în care sunt percepute metodele de predare folosite în cadrul universității, de către studenții specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP), din perspectiva lor ca viitoare cadre didactice. De asemenea, studiul a urmărit să exploreze modul în care studenții identifică eficiența anumitor metode de predare în vederea pregătirii lor pentru viața profesională. Rezultatele acestui studiu oferă administrației universității recomandările studenților  cu privire la instruirea lor, atât academic cât și profesional.

Proiectul Good and better in Teaching s-a desfășurat în două etape:

  1. Prima etapă—Good in teaching: Studenții au evaluat prin fotografie modul în care ei percep metodele de predare folosite în universitate. Temele identificate de către participanți au fost: (a) Interacțiune cu frecvență redusă; (b) Let us progress!; (c) Cantitate; (d) Destul de bine dar nu suficient.
  2. A doua etapă—Better in teaching: Studenții au evaluat prin fotografie modul în care au perceput metodele de învățare prin cooperare folosite în cadrul a două cursuri: unul pentru PIPP II și al doilea pentru PIPP III. Temele identificate de către participanți au fost: (a) Better two than one!; (b) No room for competition; (c) Responsabilitate individuală; (d) Do not stress us!

În data de 13 iunie 2019 a avut loc expoziția de fotografii—însoțite de poveștile create de studenți pentru fiecare dintre acestea—un eveniment pregătit special la finalul proiectului. Conducerea universității a manifestat o atitudine pozitivă și deschidere la recomandările studenților.

În cele ce urmează sunt prezentate în două secțiuni—reprezentând cele două etape ale proiectului (descrise anterior) —fotografiile realizate de studenții participanți, împreună cu poveștile din spatele acestor fotografii. Aceste fotografii au fost grupate de către participanți pe teme. Modul constructiv în care studenții au prezentat percepția lor cu privire la felul în care metodele de predare folosite în universitate îi pregătesc pentru activitatea academică și profesională, precum și reacția deschisă a conducerii universității în aprobarea acestei evaluări realizate de către studenți, indică faptul că scopul acestui studiu a fost realizat.

Atunci când conducerea unei instituții educaționale este gata să asculte vocile studenților, a celor ce sunt beneficiarii procesului instructiv-educativ, se produce creșterea calității ofertei educaționale. Evaluarea nu trebuie privită cu temere ci cu deschidere, cunoscut fiind faptul că doar reflectând asupra a ceea ce se întâmplă putem identifica ceea ce este bun și, astfel, putem continua, sau a ceea ce are nevoie de îmbunătățire oferind oportunitatea unei intervenții informate. În concluzie, colaborarea conducerii unei universități cu studenții în evaluarea instituțională internă poate aduce beneficii tuturor factorilor implicați.

 

I. Good in teaching

1. Interactiune cu frecventa redusa

 

2. Let us progess

 

3. Cantitate

 

4. Destul de bine dar nu suficient

 

II. Better in teaching

1. Better two than one

 

2. No room for competition

 

3. Responsabilitate individuală

 

4. Do not stress us!

—-

Drd. Gianina-Estera Petre
Adventist International Institute of Advanced Studies, Philippines
Coordonator proiect