Ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2015-2016, semestrul II

POST DIDACTIC PERIOADĂ DETERMINATĂ

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, poz. 32 în Statul de funcții aprobat pentru anul universitar 2015-2016, vacant, pe perioadă determinată.

Concursul se desfășoară pe baza Hotărârii Senatului nr. 1 / 28.05.2015 și în conformitate cu procedura de concurs aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2 / 23.07.2015.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 28 iulie –  11 septembrie 2015. Concursul se va desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Ocuparea posturilor didactice vacante.

Rezultatul probelor concursului

Perioada de contestaţii: 18 – 24 septembrie 2015

Nr.
crt.
Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii II. Îndeplinirea cerinţelor privind calităţile didactice și ştiinţifice III. Punctaj

Proba scrisă (*)

III. Punctaj

prelegerea

publică (*)

Punctaj

Final

DA NU DA NU
1. Drd. Spătărelu Eliza-Mihaela DA DA 10 (zece) 10

(zece)

10

(zece)

––––– –– –– –– –– –– –– ––

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei

Lista candidaților înscriși:

Nr.
crt.
Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. inreg. Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor Fisiere
Candidat
1. 32 Asistent
universitar
Drd. Spătărelu Eliza-Mihaela
Nr. 470/7.09.2015
1 probă scrisă miercuri, 16 septembrie 2015, ora 10:00 -12:00

Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

CV
1 probă orală – prelegere publică miercuri, 16 septembrie 2015, ora 13:00 -14:00

Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

Fişă verificare
Lista de lucrari

Comisia de concurs:

Funcţia didactică / Poziţia în Statul de funcţii Decizia
Rectorului nr.
Comisia de concurs
 Asistent universitar,
Poz. 32
Decizia nr. 36 / 01.09.2015 Preşedinte:
Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv, Decan, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membri:
Conf. univ. dr. Maria-Magdalena Dumitrana, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță, Institutul Teologic Adventist din Cernica

Informații privind structura postului și desfășurarea concursului:

Nr. crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul ştiinţific Informaţii concurs
[Descarcă]
 1. 32 Asistent
universitar – perioadă determinată
Practica pedagogică – învăţăm. preşc. I
Practica pedagogică – învăţăm. preşc. II
Practica pedagogică – învăţământ primar I
Practica pedagogică – învăţământ primar II
Practică pedagogică – învăţăm. preşc. III
Practică pedagogică – învăţăm. preşc. IV
Practică pedagogică – învăţământ primar III
Practică pedagogică – învăţământ primar IV
Pedagogia învăţământului primar
Psihopedagogia jocului
Fundamentele pedagogiei
Educaţie timpurie
Managementul clasei/grupei
Teoria şi metodologia instruirii
 Științe ale educației Informații detaliate privind desfășurarea concursului

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

Lista completă a documentelor pentru dosarul de înscriere la concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.