Licență 2020

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2019-2020


Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Calendarul examenului de licență – sesiunea septembrie 2020 [data publicării: 13.07.2020] [Data actualizării: 10.09.2020]

Examenul de licență pentru toate programele de studii, vor avea loc într-o singură zi, după cum urmează:

  • Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: marți, 22 septembrie, orele 9:00 – 12:00
  • Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: în aceeași zi, după afișarea rezultatelor la prima probă, și după expirarea termenului de contestație, anunțat în prealabil

Intrarea în sala de examen se va face până la 8:45. Fiecare candidat se va legitima cu cartea de identitate.

Absolvenții care se înscriu la licență au obligația achitării taxei de înscriere (500 lei) și de a transmite dovada plății la secretariat, prin email până în data de luni, 14 septembrie, ora 16:00.

Înscrierea studenților pentru examenul de licență: 17 – 18 septembrie (on-line)

Cazarea în campus a candidaților la examenul de licență se poate face  începând de joi, 17 septembrie 2020. Înainte de cazare toți absolvenții vor transmite completat și semnat Formularul de evaluare a riscului de contagiozitate către pedagogi, la adresa pedagog@uadventus.ro.

Formular Declarație pentru evaluarea riscului de contagiozitate [DOWNLOAD]

Regulile privind organizarea și desfășurarea sesiunii de licență din septembrie 2020 sunt aceleași ca cele din sesiunea iunie 2020, cu exceptia datelor de desfăsurare a probelor. Așadar, rugăm absolvenții să citească cu atenție Ghidul de mai jos.

G H I D privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență) pentru sesiunea iunie 2020, în contextul regulilor impuse pe perioada epidemiei și limitării contactelor între persoane

 

NOTA BENE:

1. Calendarul este valabil pentru toate programele de studii.

2. Candidații la examenul de licență vor anunța secretariatul, prin email, cu privire la   intenția de a se înscrie la licență, urmând ca secretariatul să transmită candidatului prin email invitația de înscriere pe Google Classroom.

3. Tematica probelor, organizarea și desfășurarea examenelor se vor desfășura în conformitate cu metodologia stabilită pentru examenele pentru sesiunea iunie 2020.

 


Sesiunea IUNIE 2020

 

INFO LICENȚĂ [data publicării: 26.06.2020]

REPARTIZAREA PE SĂLI DE EXAMEN

Proba 1 (scris)

 

INFO LICENȚĂ [data publicării: 27.05.2020]

Pentru organizarea examenelor de finalizare a studiilor în perioada de pandemiei și post pandemie au fost adoptate câteva măsuri speciale, consemnate în Ghidul de mai jos. Aceste măsuri completează/modifică temporar unele prevederi ale Regulamentului privind organizarea desfășurare a examenului de finalizare a studiilor de licență aprobat și publicat pe această pagină.

Rugăm absolvenții să citească cu atenție acest document.

1. G H I D privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență) pentru sesiunea iunie 2020, în contextul regulilor impuse pe perioada epidemiei și limitării contactelor între persoane

2. Înscrierea la examenul de licență se face exclusiv on-line, prin intermediul platformei Google Classroom. Platforma va fi deschisă începând cu data de 10 iunie. Fiecare absolvent va primi o invitație în acest sens pe adresa personală de email. Termenul limită pentru înscriere este joi, 25 iunie. Pentru cei care nu au lucrat cu pletforma Classroom pot găsi informații utile în documentul de mai jos.

Instructiuni inscriere on-line Classroom

3. Calendarul probelor examenului de licență a fost actualizat și poate fi consultat pe această pagină, mai jos.

4. Cazarea în campus a candidaților la examenul de licență se face numai începând de duminică, 28 iunie 2020, după amiază, sau de luni, 29 iunie. Înainte de cazare toți absolvenții vor transmite completat și semnat Formularul de evaluare a riscului de contagiozitate către pedagogi, la adresa pedagog@uadventus.ro.

Formular Declarație pentru evaluarea riscului de contagiozitate [DOWNLOAD]

 

 

COMISII EXAMEN DE LICENȚĂ

Specializarea Teologie adventistă pastorală

Specializarea Asistență socială

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2020   [data publicării: 20.12.2019, actualizat 27.05.2020]

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 20.12.2019; actualizat: 25.05.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 20.12.2019]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 20.12.2019]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 20.12.2019]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 20.12.2019]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 20.12.2019]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

În sesiunea iunie 2020, ținând cont de faptul că înscrierea se realizează exclusiv on-line, candidații sunt rugați să descarce și să transmită formularele și documentele prin intermediul platformei GoogleClassroom.

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 20.12.2019]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – Declaratia de asumare a raspunderii

Anexa nr.4 – Cerere aprobare titlu

Anexa nr. 5 – Cerere inscriere examen licenta

Anexa nr.6 – Fisa de lichidare finalizare studii

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate