Avizier ADMITERE 2021

Dragi candidaţi,

Informaţii detaliate privind oferta educaţională şi condiţiile de admitere la cele 3 programe de studii ale Universității Adventus, le puteţi consulta accesând rubrica Admitere.

Oferta educaţională pentru anul universitar 2021 – 2022

Avizier admitere

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2021


A. Înscrierea candidaților

Înscrierile se fac la secretariatul Universității (corpul central, etajul 1), după următorul program: luni – joi: 8:00-16:00; vineri: 8:00-12:00

Formularele de înscriere tipizate se preiau de la secretariat şi se completează cu ocazia înscrierii.

Taxa de admitere (100 lei) se plăteşte la casieria Universității (corpul central, etajul 1) cu numerar sau cu cardul, iar dovada plății se ataşează la dosarul de înscriere.

Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 974 310, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

 

Cazare și masă în perioada admiterii:

Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazarea în căminele studenţeşti vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi, tel.: 0747 046 905, email: pedagog @ uadventus.ro.

 

B. Programul desfăşurării admiterii pe programe de studii/specializări:

 

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020)

Numărul total de locuri: 30

Perioada de înscrieri: 12 – 19 iulie 2021, (la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1)

Program interviu şi examene:

Marţi, 20 iulie 2021:

 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala P3

Miercuri, 21 iulie 2021:

 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala P3
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2021, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 23 iulie, orele 8:00-12:00
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 26 iulie
 • Confirmarea locului: 26 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 30 iulie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020)

Numărul total de locuri: 30

 • Perioada de înscrieri: 12 – 20 iulie 2021, (la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1, Zile lucrătoare)
 • Interviul: joi, 22 iulie, începând cu ora 10:00
 • Afișarea rezultatelor: 23 iulie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 26 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informații utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 30 iulie

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020)

Numărul total de locuri: 30

 • Perioada de înscrieri: 12 – 19 iulie 2021, (la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1, Zile lucrătoare)
 • Interviul: miercuri, 21 iulie, începând cu ora 10:00
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie, după ora 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 23 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 30 iulie

 


MINI-GHID PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

 1. Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1375 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii I – 2021-2022”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2021 – pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 27 septembrie 2021 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2500 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 8 octombrie 2021, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.

Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]

2. Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

3. Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu în data de 8 octombrie 2021, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuală, în caz contrar se consideră că persoana admisă a renunțat la studii. Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2021-2022 începe cu deschiderea festivă, luni, 4 octombrie 2021, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.

4. Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 27 septembrie 2021.

5. Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 2750 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2021). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.

6. Informații de contact

Pentru neclarități legate de înscrierea on-line / calsică, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 974 310, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; interior 101 / 119; Email: secretariat@uadventus.ro; tp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro

Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, interior 130 / 131 contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro

Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro

Arhiva

Avizier ADMITERE 2020

Avizier ADMITERE 2019

Avizier ADMITERE 2018

Avizier ADMITERE 2017