Avizier ADMITERE 2020

AVIZIER ADMITERE 2020

Dragi candidaţi, Informaţii detaliate privind oferta educaţională şi condiţiile de admitere la cele 3 programe de studii ale Universității Adventus, le puteţi consulta accesând rubrica Admitere.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

Avizier admitere

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020


A. Înscrierea candidaților Vă punem la dispoziție 2 posibilități de înscriere / transmitere a dosarului de admitere:
 • I. Înscriere on-line
 • II. Înscriere în sistem clasic prin prezența candidatului la secretariatul UA
I.1 Procedura de înscriere ON-LINE: Candidatul/candidata va transmite la adresa de email admitere@uadventus.ro următoarele documente scanate, în format PDF. (Fiecare document din lista de mai jos va fi denumit conform indicațiilor din ultima coloană a tabelului). Actele și documentele vor fi scanate față/verso, acolo unde este cazul.

După primirea de către secretariat a documentelor transmise de candidat, acesta va primi tot pe email o confirmare de acceptare a înscrierii. În cazul în care sunt documente neconforme, scanate defectuos, ilizibile acestea vor trebui refăcute și retransmise în perioada de înscriere. Nu se acceptă documente fotografiate cu telefonul, ci scanate cu un scanner sau cu aplicații mobile dedicate (ex. AdobeScan).

Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Conținutul dosarului de înscriere:
Denumirea documentului  Explicații Observații
1. Fişa de înscriere la admitere Formular – TIP Download
2.Diploma de bacalaureat Pentru promoții anterioare anului 2020 sau din promoția anului 2020 care au obținut până la data înscrierii diploma de bacalaureat.  
3.Adeverinţa-tip de promovare a examenului național de bacalaureat Se acceptă numai pentru absolvenții de liceu 2020.  
4.Foaia matricolă din liceu Obligatorie pentru promoțiile 2005-prezent  
5.Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă  Numai dacă candidatul este absolvent de facultate.  
6.Certificatul de naştere    
7.Certificat de căsătorie Dacă este cazul.  
8.Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui Dacă este cazul.  
9.Cartea de identitate    
10.Adeverinţa medicală  Eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere.  
11. Dovada achitării taxei de admitere (100 lei) Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2020, <numele și prenumele candidatului> UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA Codul fiscal: 8883136 Str. Decebal, Nr.11-13, Cernica, Jud. Ilfov, România IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001 Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti
12.Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale și cele originale (valabil pentru candidații care se înscriu on-line) Formular – tip Download
     
13. Recomandări – Numai pentru candidații la programele AS și PIPP
13.Două recomandări Formular – TIP Recomandarea se transmite on-line la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de candidat) Download
14. Recomandări – Numai pentru candidații la programul Teologie Pastorală
14.1 Recomandare  de la pastor şi comitet   Formular – TIP Recomandarea se transmite on-line la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.) Download
14.2 Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a) Recomandarea se transmite on-line la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)  
Pentru candidații care au urmat studii liceale în străinătate/sau candidați cetățeni UE/SEE/CE – în completare față de documentele precizate mai sus, se vor transmite următoarele documente:
 • Traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat în limba română
 • Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat
 • Traducerea legalizată a foii matricole  în limba română
 • Atestatul de competență lingvistică pentru limba română
I.2 Procedura de înscriere CLASICĂ: Înscrierile se fac la secretariatul Universității (corpul central, etajul 1), după următorul program: luni – joi: 8:00-16:00; vineri: 8:00-12:00 Formularele de înscriere tipizate se preiau de la secretariat şi se completează cu ocazia înscrierii. Taxa de admitere (100 lei) se plăteşte la casieria Universității (corpul central, etajul 1) cu numerar sau cu cardul, iar dovada plății se ataşează la dosarul de înscriere.   Cazare și masă în perioada admiterii: Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazarea în căminele studenţeşti vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi, tel.: 0747 046 905, email: pedagog @ uadventus.ro.   B. Programul desfăşurării admiterii pe programe de studii/specializări:

 

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 28  Perioada de înscrieri: 9 – 14 septembrie 2020, (on-line sau clasic la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1) Program interviu şi examene: Marţi, 15 septembrie 2020:
 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala P3
Miercuri, 16 septembrie 2020:
 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala P3
 • Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2020, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 18 septembrie, orele 8:00-12:00
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 21 septembrie
 • Confirmarea locului: 21 – 25 septembrie 2020 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia inscrierii.)
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 28 septembrie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 28
 • Perioada de înscrieri: 9 – 16 septembrie 2020, (on-line sau clasic la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1, Zile lucrătoare)
 • Interviul: joi, 17 septembrie, începând cu ora 14:00. Interviul se va desfășura ON-LINE pe platforma ZOOM sau, pentru cine dorește, în sistem clasic, pe bază de programare prealabilă, afișată și comunicată candidaților). În ziua interviului, fiecare candidat va primi link-ul de conectare pe adresa de email personală, comunicată la înscriere. Recomandăm candidaților să specifice pe documentele de înscriere foarte clar/lizibil datele de contact.
 • Afișarea rezultatelor: 18 septembrie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 18 – 25 septembrie 2020 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informații utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 8
 • Perioada de înscrieri: 9 – 15 septembrie 2020, (on-line sau clasic la Birou Secretariat, Corpul central, Et. 1, Zile lucrătoare)
 • Interviul: miercuri, 16 septembrie, începând cu ora 14:00. Interviul se va desfășura ON-LINE pe platforma ZOOM sau, pentru cine dorește, în sistem clasic, pe bază de programare prealabilă, afișată și comunicată candidaților). În ziua interviului, fiecare candidat va primi link-ul de conectare pe adresa de email personală, comunicată la înscriere. Recomandăm candidaților să specifice pe documentele de înscriere foarte clar/lizibil datele de contact.
 • Afișarea rezultatelor: 17 septembrie, după ora 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 17 – 25 septembrie 2020 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați mini-ghidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie
 

MINI-GHID PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

 1. Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1375 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii I – 2020-2021”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2020 – pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 25 septembrie 2020 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2500 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 2 octombrie 2020, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.
Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]

2. Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

3. Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu în data de 2 octombrie 2020, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuală, în caz contrar se consideră că persoana admisă a renunțat la studii. Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2020-2021 începe cu deschiderea festivă, luni, 28 septembrie 2020, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.

4. Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 27 septembrie 2020.

5. Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 2750 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2021). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.

6. Informații de contact

Pentru neclarități legate de înscrierea on-line / calsică, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; interior 101 / 119; Email: secretariat@uadventus.rotp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, interior 130 / 131 contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro