Avizier ADMITERE 2019

Dragi candidaţi,

Informaţii detaliate privind oferta educaţională şi condiţiile de admitere la cele 3 programe de studii ale Universității Adventus, le puteţi consulta accesând rubrica Admitere.

Oferta educaţională pentru anul universitar 2019 – 2020

Pentru orice întrebare suplimentară sau nelămurire, vă stăm la dispoziţie la adresa de email secretariat (@) uadventus.ro  sau  tel. 021 369 53 50, ext. 101. Persoana de contact: Cristian Niculiţă, secretar şef.

Avizier admitere

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE  2019


I. Înscrierea candidaților

Înscrierile se fac la secretariatul Universității (corpul central, etajul 1), după următorul program: luni – joi: 8:00-16:00; vineri: 8:00-12:00

Formularele de înscriere tipizate se preiau de la secretariat şi se completează cu ocazia înscrierii.

Taxa de admitere (90 lei) se plăteşte la casieria Universității (corpul central, etajul 1) cu numerar sau cu cardul, iar dovada plății se ataşează la dosarul de înscriere.

Cazare și masă în perioada admiterii:

Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazarea în căminele studenţeşti vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi, tel.: 0747 046 905, email: pedagog @ uadventus.ro.

 

II. Programul desfăşurării admiterii pe programe de studii/specializări:


TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie: 22

Perioada de înscrieri: 9 – 16 septembrie 2019, Birou S1, Corpul central, Et. 1

Program interviu şi examene:

Marţi, 17 septembrie 2019:

 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Cancelarie (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala E3

Miercuri, 18 septembrie 2019:

 • Examen Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala E3

Afișarea rezultatelor: 18 septembrie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 18 – 25 septembrie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)

Criteriul de departajare la medii egale pentru candidații de pe ultimul loc este media examenului de bacalaureat.


ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie: 21

Perioada de înscrieri: 9 – 19 septembrie 2019, Birou S1, Corpul central, Et. 1 (În data de 19 septembrie, înscrierile se fac numai până la ora 11:00.)

Interviul: joi, 19 septembrie 2019, ora 14:00

Afișarea rezultatelor: 19 septembrie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 19 – 25 septembrie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)

Criteriul de departajare la medii egale se face în funcție de media obținută din mediile anuale de la disciplinele socio-umane (Logică, Economie, Psihologie, Filosofie, Cultura civică, Sociologie) pe parcursul anilor de studii din liceu.


PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri pentru sesiunea septembrie 2019: 5

Perioada de înscrieri: 9 – 16 septembrie 2019, Corpul central, Birou S2, Et.1 (În data de 16 septembrie, înscrierile se fac numai până la ora 11:00)

Interviul: luni, 16 septembrie 2019, ora 14:00

Afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 16 – 25 septembrie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)

Candidaților la admitere la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar le recomandăm ca înainte de a se înscrie să verifice dacă media de admitere pe care o au este mai mare sau egală cu 7 (șapte). Media de admitere (MA) se calculează astfel:  (Medie bacalaureat + Media disciplinei Limba și literatura română pe parcursul anilor de liceu) / 2.

Pentru candidații cu diplomă de licență nu se aplică pragul minim al mediei de admitere precizat mai sus.

Condiții de admitere pentru candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state

Candidații cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state vor susține o probă scrisă la Limba și literatura română din programa în vigoare pentru examenul de bacalaureat. Media de admitere pentru acești candidați este nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română.

Criterii de departajare în cazul mediilor egale sunt următoarele*:

 1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Nota la proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare (a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat)

*Al doilea criteriu se aplică în cazul în care primul criteriu nu conduce la departajarea candidaților.


MINIGHID PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

 1. Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (echivalentul în lei a sumei de 275 euro, la cursul de 4,76 lei/euro) și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei (de preferat), cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii I – 2019-2020”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 31 iulie 2019 – pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 25 septembrie 20189 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 55 de euro, respectiv va achita  c/val în lei a sumei de 495 euro. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 55 euro) se poate face până pe data de 4 octombrie 2019, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.

2. Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

3. Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu în data de 4 octombrie 2019, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuală, în caz contrar se consideră că persoana admisă a renunțat la studii. Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2019-2020 începe cu deschiderea festivă, luni, 30 septembrie 2019, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.

4. Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 29 septembrie 2019.

5. Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 550 euro care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2020). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.

6. Informații de contact

Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; interior 101 / 119; Email: secretariat@uadventus.ro; tp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro

Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, interior 130 / 131 contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro

Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro

 

 

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2019


I. Înscrierea candidaților

Înscrierile se fac la secretariatul Universității (corpul central, etajul 1), după următorul program: luni – joi: 8:00-16:00; vineri: 8:00-12:00

Formularele de înscriere tipizate se preiau de la secretariat şi se completează cu ocazia înscrierii.

Taxa de admitere (90 lei) se plăteşte la casieria Universității (corpul central, etajul 1) cu numerar sau cu cardul, iar dovada plății se ataşează la dosarul de înscriere.

Cazare și masă în perioada admiterii:

Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazarea în căminele studenţeşti vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi, tel.: 0747 046 905, email: pedagog @ uadventus.ro.

 

II. Programul desfăşurării admiterii pe programe de studii/specializări:


TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri: 30 

Perioada de înscrieri: 15 – 22 iulie 2019, Birou S1, Corpul central, Et. 1

Program interviu şi examene:

Marţi, 23 iulie 2019:

 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Cancelarie (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala E3

Miercuri, 24 iulie 2019:

 • Examen Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala E3

Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 24 – 31 iulie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiti cu ocazia inscrierii.)


ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri: 30

Perioada de înscrieri: 15 – 25 iulie 2019, Birou S1, Corpul central, Et. 1 (În data de 25 iulie, înscrierile se fac numai până la ora 11:00.)

Interviul: joi, 25 iulie 2019, ora 14:00

Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 25 – 31 iulie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiti cu ocazia inscrierii.)


PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 158/29.03.2018)

Numărul total de locuri: 30

Perioada de înscrieri: 15 – 22 iulie 2019, Corpul central, Birou S2, Et.1 (În data de 22 iulie, înscrierile se fac numai până la ora 11:00)

Interviul: luni, 22 iulie 2019, ora 14:00

Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2019 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)

Confirmarea locului: 22 – 31 iulie 2019 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați minighidul privind etapele de urmat după admitere, care se găsește pe această pagină și pe foaia pe care o primiți cu ocazia înscrierii.)

Candidaților la admitere la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar le recomandăm ca înainte de a se înscrie să verifice dacă media de admitere pe care o au este mai mare sau egală cu 7 (șapte). Media de admitere (MA) se calculează astfel:  (Medie bacalaureat + Media disciplinei Limba și literatura română pe parcursul anilor de liceu) / 2.

Pentru candidații cu diplomă de licență nu se aplică pragul minim al mediei de admitere precizat mai sus.


MINIGHID PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

 1. Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (echivalentul în lei a sumei de 275 euro, la cursul de 4,76 lei/euro) și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei (de preferat), cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii I – 2019-2020”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 31 iulie 2019 – pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 25 septembrie 20189 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 55 de euro, respectiv va achita  c/val în lei a sumei de 495 euro. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 55 euro) se poate face până pe data de 4 octombrie 2019, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.

2. Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

3. Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu în data de 4 octombrie 2019, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuală, în caz contrar se consideră că persoana admisă a renunțat la studii. Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2019-2020 începe cu deschiderea festivă, luni, 30 septembrie 2019, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.

4. Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 29 septembrie 2019.

5. Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 550 euro care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2020). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.

6. Informații de contact

Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; interior 101 / 119; Email: secretariat@uadventus.ro; tp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro

Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, interior 130 / 131 contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro

Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro

Arhiva

Avizier ADMITERE 2018

Avizier ADMITERE 2017