Referendum pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului ITA pentru viitorul mandat

EMA_1199-Edit panorama

INFORMARE

Privind organizarea și desfășurarea Referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Institutului Teologic Adventist

I. Cadru normativ legal pentru desfășurarea Referendumului

II. Tema Referendumului

Tema supusă Referendumului este stabilirea opţiunii pentru una dintre cele două modalităţi de desemnare a rectorului prevăzute la art. 209, alin (1) din Legea educaţiei nr. 1/2011:

 1. a) pe bază de concurs public;
 2. b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.

III. Calendarul desfășurării Referendumului

 • 18 iunie 2015 – Aprobarea Senatului privind organizarea Referendumului
 • 22 iunie 2015 – Publicarea informațiilor privind referendumul pe site-ul propriu
 • 23 iunie 2015, ora 16:00 – Data desfășurării dezbaterii publice pentru informarea comunității academice
 • 22 iulie 2015, orele 9:00 -16:00, Sediul ITA– Data desfășurării Referendumului
 • 24 iulie 2015 – Informarea comunității academic și a MECS privind rezultatul Referendumului

IV. Informații procedurale

Dezbaterea publică se va desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist, în Sala E2. Moderatori pentru dezbaterea publică vor fi lect. univ. dr. Daniel Duţă și lect. univ. dr.  Roxana Lupu.

Secția de votare (una singură) va fi organizată la sediul Institutului, Corpul central, Et.1, Sala de consiliu. La vot participă cadrele didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată din cadrul Institutului Teologic Adventist şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Institutului şi Consiliul facultăţii. Lista de vot va fi afișată cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea datei desfășurării Referendumului.

Responsabil de organizarea și desfășurarea Referendumului este Biroul Electoral al Institutului, format din următorii membri:

 • lect. univ. dr. Gheorghe Modoran – pregătire juridică
 • lect. univ. dr. Daniel Duță
 • lect. univ. dr. Roxana Lupu
 • Laurențiu Nistor – bibliotecar șef
 • Simina Tomoiagă – student

V. Lista de vot [publicat 24.06.2015]