Întrebări frecvente (FAQ)

Sumar

 1. Ce este Universitatea Adventus?
 2. De ce să alegeţi Universitatea Adventus?
 3. Care este calitatea și valoarea profesorilor de la Universitatea Adventus?
 4. Este scump să studiezi la Universitatea Adventus din Cernica?
 5. După ce voi absolvi la Cernica, unde voi lucra?
 6. Sunt valabile diplomele obținute în urma studiilor la Universitatea Adventus?
 7. De ce aș alege să studiez la Cernica într-un program de studii oferit și de o altă universitate din orașul meu?
 8. Cine se poate înscrie la concursul de admitere?

ABS#2015_418 copy

1. Ce este Universitatea Adventus?

Universitatea Adventus este instituţie de învăţământ superior adventistă care, în conformitate cu filosofia educaţiei creştine şi cu idealul educaţional definit prin Legea educaţiei naţionale, îşi înscrie activitatea în câteva direcţii prioritare: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a caracterului moral al studenţilor, a individualităţii umane, formarea personalităţii responsabile, asumarea unui sistem de valori biblice-creştine strict necesare pentru împlinirea personală, pentru dezvoltarea spiritului slujirii dezinteresate a semenilor, a spiritului antreprenorial, pentru dezvoltarea cetăţenească activă în societate.  În urma parcurgerii întregului procesului de evaluare instituțională, Consiliul ARACIS (Autoritatea Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior) a hotărât în ședința din 30.04.2015, să acorde Institutului Teologic Adventist (care și-a schimbat denumirea în Universitatea Adventus) acreditarea cu calificativul Încredere. Acest calificativ înseamnă acreditare pentru 5 ani, perioada maximă permisă de reglementările ARACIS.
[sumar]

2. De ce să alegeţi Universitatea Adventus?

Noi vă oferim:

 • Educaţie creştină pentru dezvoltarea spirituală şi profesională;
 • Cursuri susţinute de profesori şi specialişti din mediul universitar românesc şi din străinătate;
 • Predare – învăţare – evaluare cu mijloace moderne şi creative;
 • Burse acordate pentru performanţe academice;
 • Oportunităţi pentru reducerea taxelor şcolare;
 • Acces la o bibliotecă modernă şi sală de lectură dotată cu mii de cărţi şi reviste de specialitate;
 • Acces permanent şi gratuit la internet wireless;
 • Cămine studenţeşti cu dotări moderne;
 • Alimentaţie sănătoasă şi variată în cadrul cantinei;
 • Activități misionare în țară și peste hotare (Uganda 2005, Venezuela 2006, Malaezia 2007, Tanzania 2008, Nicaragua 2009, Malawi 2010, Filipine 2011, Moldova 2013, Ruwanda 2013, Etiopia 2014, Mexic 2015);
 • Participarea la concerte naţionale şi internaţionale cu orchestra de clopote (Italia – 2012, Austria – 2013 și Germania – 2013);
 • Excursii la costuri reduse, organizate anual în afara ţării (Italia – 2007 și 2012, Grecia – 2008, Turcia – 2009, Austria și Cehia 2011, Slovenia 2012, Germania, Austria și Ungaria 2013, Grecia 2014, Germania și Cehia 2015);
 • Acces la facilităţile bazei sportive a Universității (sală de fitness, terenuri pentru jocuri de echipă).
 • Oportunități pentru reducerea taxelor școlare

[sumar]

3. Care este calitatea și valoarea profesorilor de la Universitatea Adventus?

În momentul de față la Universitatea Adventus lucrează 44 de profesori, cei mai mulți dintre ei la programele: Asistență Socială, Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Profesorii UA sunt angajați după normele în vigoare, dețin titluri academice și au vechime în învățământul universitar. Majoritatea profesorilor noștri colaborează și cu alte universități din țară sau străinătate.

Profesorii care predau la Teologie Pastorală corespund din punct de vedere academic și sunt angajați în urma unui vot al comitetului executiv al Uniunii de Conferințe, manifestând un profund simț al responsabilității și o viziune spirituală despre slujire și misiunea bisericii.

Acestora li se adaugă profesori invitați cu experiență internațională care predau cursuri intensive și activează la cele mai importante instituții de învățământ ale bisericii în mai multe țări din lume.

Argumente incontestabile pentru pregătirea academică de calitate sunt rezultatele foarte bune obținute la examenul de licență din anii trecuți, iar în anul 2012 toți absolvenții noștri care au susținut acest examen, l-au promovat cu rezultate foarte bune. De asemenea, absolventele programului de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar care au susținut examenul de titularizare au obținut o medie de 8,81 iar una dintre candidate a obținut nota 10 în condițiile în care numai 48% dintre candidații la nivel național au promovat examenul.
[sumar]

4. Este scump să studiezi la Universitatea Adventus din Cernica?

Costurile totale pentru studii, cazare și masă, sunt comparabile și ușor mai mici față de studenții care învață și locuiesc în alte centre universitare. De exemplu, dacă la o gazdă se plătește de regulă pentru o lună întreagă, în campus se plătește numai pentru zilele înscrise în calendarul academic.

Facilitățile din campus (multe gratuite) sunt incomparabile cu cele oferite în alte locuri. La un calcul amănunțit, tot ceea de oferă șederea la Cernica prezintă un net avantaj pentru cei cazați în campus, având în vedere costurile ascunse ale locuirii la gazdă (transport, gătit, întreținere, internet etc.)
[sumar]

5. După ce voi absolvi la Cernica, unde voi lucra?

Un studiu recent realizat de Universitatea “A.I.Cuza” din Iași, arată că 70% dintre absolvenți nu găsesc un loc de muncă în acord cu pregătirea de specialitate. În plus, în ultimul timp s-a constatat că într-un procent de 85%, oamenii își schimbă domiciliul, domeniul de activitate sau locul de muncă în timpul vieții. Aceste cifre statistice arată faptul că în general există o mare nesiguranță cu privire la găsirea unui loc de muncă.

În ciuda acestei realități, cei mai mulți absolvenți ai Universității Adventus și-au găsit un loc de muncă atât în instituții care aparțin bisericii cât și la instituții de stat sau în mediul privat. În anul 2012 toți absolvenții de la teologie pastorală care au parcurs cerințele programului de studiu au fost angajați. Vestea bună este că și-au găsit un loc de muncă și absolvenți ai programelor de studii Asistență Socială și Limba și Literatură Română-Limba și Literatura Engleză sau au ales să-și continue studiile în programe de master la Universitatea din București sau alte universități din țară. Un lucru trist totuși, numărul absolvenților de la programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar a fost prea mic pentru solicitările care au venit din țară pentru educatori, învățători și profesori. Sperăm că tot mai mulți tineri vor alege acest program, mai ales acum când numărul instituțiilor de învățământ ale bisericii este în creștere.

Din anul 1924 până în anul 2012 la ITA au absolvit aproape 1500 de studenți. Pentru mai multe informatii despre oportunitățile de angajare vă recomandăm să vizitați site-ul Universității: www.uadventus.ro
[sumar]

6. Sunt valabile diplomele obținute în urma studiilor la Universitatea Adventus?

În baza unor acorduri de colaborare, diplomele pe care le primesc absolvenții Universității Adventus sunt eliberate de universități de prestigiu din România, cum sunt Universitatea din București sau Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Acest fapt nu este doar o garanție a legalității și valabilității actului emis, ci și un argument că pot fi tratați în mod egal cu absolvenții oricărei instituții de învățământ superior, la angajare.
[sumar]

7. De ce aș alege să studiez la Cernica într-un program de studii oferit și de o altă universitate din orașul meu?

Pentru cel puțin trei motive. În primul rând pentru că ești într-un mediu cu tineri creștini. Aceasta nu înseamnă doar activități spirituale, practice și recreative care îți vor plăcea și te vor implica ci și posibilitatea să-ți faci prieteni adevărați pe care să-i păstrezi pentru veșnicie.

În al doilea rând, este un loc în care contează formarea academică, dar și formarea caracterului, a unei viziuni spirituale, practice și realiste despre viață.

Iar în al treilea rând, campusul din Cernica oferă un mediu sigur de dezvoltare, o atmosferă caldă, de familie și amintiri pentru o viață.
[sumar]

8. Cine se poate înscrie la concursul de admitere ?

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din promoţia anului scolar în curs se pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă cel târziu în prima zi a anului universitar.
Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Mai multe informații despre programul de studii care vă interesează, oportunități după finalizarea studiilor, mărturii ale absolvenților, ce acte sunt necesare la dosarul de înscriere, care sunt costurile serviciilor în perioada admiterii, care este taxa de studii, cum se plăteşte, cum se ajunge în campus sau orice alt subiect de interesa despre Universitatea Adventus, găsiți la următoarele date de contact:

UNIVERSITAEA ADVENTUS DIN CERNICA

www.uadventus.ro
Tel.: +40 213 69 53 50
Fax: +40 314 36 22 69
Orange: +40 744 68 51 23
Email: secretariat@uadventus.ro
Adresa: Şos. Decebal, nr. 11-13 Com. Cernica, 077035 Jud. Ilfov, România
[sumar]