Prezentare

Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar este una dintre cele mai noi oferte educaționale ale Universității Adventus din Cernica. Înființat  în 2008 și acreditat în anul 2014, acest program de studii caută să pună bazele unei educații echilibrate și complete a celor care răspund chemării de a fi îndrumătorii primilor pași ai copiilor în domeniul educației formale. Prin rezultatele excelente obținute la examenele de licență (promovabilitate de 100%), promoțiile de absolvenți au reprezentat o reușită și o marcă a performanței acestui program de studii.
Fundamentată pe principiile Bibliei, ca temei al credinței și al stilului de viață pe care îl promovează Biserica Adventistă, specializarea are ca obiectiv formarea de profesori pentru învățământul preșcolar și primar care, alături de elevii lor, ating cele mai înalte standarde de performanță, își dezvoltă continuu potențialul și fac din propria lor educație o pasiune pentru o viață întreagă.

În timpul celor trei ani de studiu, studenții se pregătesc pentru a dobândi competențe relevante: proiectarea activităților de învățare, adaptarea și utilizarea diferitelor strategii de predare/ învățare, explicarea și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, a teoriilor și a metodelor didactice și pedagogice de bază, evaluarea rezultatelor învățării și a performanțelor copiilor/elevilor, comunicarea eficientă cu persoane sau grupuri, utilizarea tehnologiilor informaționale și integrarea lor în mediile de în­ vățare, abilitatea de a răspunde diferitelor nevoi de învățare ale copiilor/elevilor, capacitatea de a reflecta cu privire la sistemul de valori (personal și al grupului de elevi) etc.

Mai mult decât dobândirea acestor abilități, a fi profesor pentru învățământul preșcolar și primar reprezintă o onoare, adesea subestimată, și o provocare pasionantă din cel puțin trei perspective:

  1. Oportunitatea de a forma obiceiurile de învățare ale preșcolarilor și elevilor reprezintă șansa de a forma o generație de viitori adulți care vor avea posibilitatea și datoria de a căuta răspunsuri la probleme ale omenirii, peste câteva decenii.
  2. Pentru a reuși să formeze tineri capabili să se adapteze viitorului care se promite săfie unul extrem de volatil, un profesor are nevoie de perspectivă, de o gândire agerăși de dorința de a ține mereu pasul cu descoperirile și întrebările din domeniul său de interes și expertiză(și nu numai).
  3. Amintirile primelor lecții predate cu răbdare, claritate, preocupare, creativitate și metodă reprezintă unul dintre cele mai frumoase daruri pe care un profesor le poate oferi elevilor săi.

Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar din cadrul Universității Adventus din Cernica își propune să formeze profesori care să se ridice la nivelul acestei
provocări.