Discipline studiate

Anul I (2016-2017)

Nr. Denumirea disciplinei Categ. Eval. ECTS Sem.
1 Fundamentele psihologiei DI E 4 I
2 Fundamentele pedagogiei DI E 4 II
3 Teoria şi metodologia curriculumului DI E 4 II
4 Fundamentele psihopedagogiei speciale DI E 4 I
5 Psihologia personalităţii DI E 4 II
6 Tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) DI E 3 I
7 Psihologia vârstelor DI E 4 I
8 Psihologia educaţiei DI E 4 I
9 Psihopedagogia dificultăţilor de învăţare DI E 3 II
10 Limba română contemporană DI E 4 II
11 Literatura română DI E 4 I
12 Matematica DI E 4 II
13 Practică pedagogică  – învățământ preșcolar și primar I/II DI Cv 3/3 I/II
14 Educație fizică I/II DI Cv 1/1 I/II
15 Logopedie DO E 2 II
16 Spiritualitate creştină DO E 2 I
17 Studii E.G.White DO E 2 I
18 Limba engleză I/II DO Cv 2/2 I/II

DI – Disciplină impusă; DO – Disciplină opțională; E – Examen; Cv – Colocviu

Anul II (2016-2017)

Nr. Denumirea disciplinei Categ. Eval. ECTS Sem.
1 Teoria şi metodologia instruirii DI E 5 I
2 Teoria şi metodologia evaluării DI E 4 II
3 Metodologia cercetării educaționale DI E 3 II
4 Instruire asistată de calculator DI E 3 I
5 Istoria pedagogiei DI E 2 II
6 Managementul educaţional DI E 3 I
7 Literatura pentru copii DI E 4 II
8 Educație timpurie DI E 3 I
9 Pedagogia învăţământului primar DI E 4 II
10 Didactica domeniului limbă şi comunicare (înv. preșcolar) DI E 4 II
11 Didactica limbii şi literaturii române DI E 3 I
12 Didactica matematicii şi ştiinţelor în învăţământul preşcolar DI E 3 I
13 Didactica aritmeticii DI E 4 I
14 Managementul clasei/grupei DI E 4 II
15 Practica pedagogică – învăţământ preşcolar I/II DI Cv 2/2 I/II
16 Practica pedagogică – învăţământ primar I/II DI Cv 2/2 I/II
17 Limba engleză III/IV DO Cv 2/2 I/II

DI – Disciplină impusă; DO – Disciplină opțională; E – Examen; Cv – Colocviu

Anul III (2016-2017)

Nr Denumirea disciplinei Categ. Eval. ECTS Sem.
1 Filosofia educaţiei creştine DI E 4 II
2 Psihopedagogia jocului DI E 4 I
3 Geografie şi didactica geografiei DI E 4 I
4 Didactica științelor naturii DI E 4 I
5 Didactica domeniului Arte. Educație muzicală DI Cv 3 II
6 Didactica educației fizice și psihomotorii DI E 4 I
7 Didactica activităţilor de educaţie civică DI E 3 II
8 Istoria și didactica istoriei DI E 4 I
9 Didactica domeniului Arte. Educație plastică DI E 3 II
10 Didactica educației tehnologice DI Cv 3 II
11 Practică pedagogică – învăţământ preşcolar III/IV DI Cv 2/2 I
12 Practică pedagogică – învăţământ primar III/IV DI Cv 2/2 II
13 Sociologia educaţiei DO E 4 I
14 Doctrine fundamentale AZȘ DO E 4 II
15 Misiologie I: Introducere DO E 4 II
16 Limba engleză V/ VI DO Cv 2/2 I/II

DI – Disciplină impusă; DO – Disciplină opțională; E – Examen; Cv – Colocviu