Taxe şi costuri

Taxe si costuri

Taxe şi costuri

 

I. Cuantumul taxelor:

 • Taxa de studii / an universitar: 500 Euro
 • Taxa de reînmatriculare: 40 Euro
 • Taxa de reexaminare: 30 Ron

 

Costuri de cazare şi masă*):

Calculația lunară a costurilor de cazare şi masă pentru studenți în AU 2016-2017

Calculația lunară a costurilor de cazare şi masă pentru studenți în AU 2015-2016

Calculația lunară a costurilor de cazare şi masă pentru studenți în AU 2014-2015

Calculația lunară a costurilor de cazare şi masă pentru studenți în AU 2013-2014

Calculația lunară a costurilor de cazare şi masă pentru studenți în AU 2012-2013

Precizări:

Locuirea în căminele studenţeşti este condiţionată de servirea a minim două mese pe zi la cantina Universității;
Cantina nu poate oferi meniuri speciale studenţilor care au probleme de sănătate;
Fiecare student are dreptul să primească în camera sa cu acordul colegilor, rude care pot să rămână cel mult 2 zile fără să plătească;
Cazarea se face în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile. Nu se fac rezervări prealabile.

II. Informaţii despre plata taxelor

 • Plata taxelor se face numai în RON la cursul BNR din ziua plăţii;
 • Nivelul taxelor este unic pentru toate specializările UA;
 • Taxa de studii se stabileşte anual şi se achită fie integral la începutul anului universitar, fie în două rate;
 • Termenele de plată pentru taxa de studii sunt precizate în programul de înscriere în anul universitar;
 • Dacă taxa de studii se achită integral în prima zi a anului universitar, se acordă o reducere de 50 €;
 • În cazul studenţilor soţ-soţie sau fraţi care studiază la Universitatea Adventus, se aplică o reducere la jumătate a taxei unuia dintre ei.

III. Modalităţi de achitare a taxelor:

La casieria Universității:

Taxele se pot achita numerar sau cu cardul, la casierie, în timpul programului de lucru (Luni – Joi: 8.00 – 16.00; Vineri: 8.00 – 12.00)
Costurile de cazare şi masă se achită la pedagog care vă eliberează chitanţă pe numele Dvs.

Prin virament bancar:

Taxa de studii se poate plăti şi prin virament bancar, din conturi deschise la orice bancă comercială din Romania sau străinătate.

Contul în care se face plata în RON este:
RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001, deschis la BCR, sucursala Basarabiei, Bucureşti, cod fiscal 8883136, beneficiar: Universitatea Adventus din Cernica.

Informaţiile care trebuie să apară pe ordinul de plată sunt:

 • Numele complet: Nume de naştere, Initiala Tatălui, (nume de căsătorie), Prenume, al persoanei pentru care se plăteşte taxa
 • CNP-ul persoanei pentru care se plăteşte taxa
 • Specializarea la care este student (ă)
 • Anul de studii
 • Destinaţia plăţii (taxă de studii, taxă de reînmatriculare etc.)

Plata este luată în considerare numai după intrarea efectivă a banilor în contul Universității. Studentul are datoria să prezinte la casierie sau contabilitate ordinul de plată.