Regulamente

Regulamente

Codul de etică şi deontologie profesională universitară

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului

Regulamentul intern

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Metodologia privind alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de etică şi integritate academică

Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea

Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Informare, Consiliere şi Orinetare în Carieră (CCOC)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor AU 2018-2019

Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi

Regulamentul de organizare şi funcţionare a resurse de calcul şi a laboratorului de informatică

Regulamentul privind programul de muncă al studenţilor în campus

Regulamentul de funcționare a căminului

Regulamentul de organizare, funcţionare şi ordine internă a cantinei

Regulamentul de funcţionare al bibliotecii

Regulamentul de funcţionare a bazei sportive

Regulament pentru serviciu comunitar

Regulamentul privind practica de specialitate în asistenţa socială

Regulamentul privind desfăşurarea practicii pastorale