Licenţă 2019

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență
Anul universitar 2018-2019

 

Stimați studenți/absolvenți,

Examenele de finalizare a studiilor pentru promoția 2018-2019 și absolvenții din promoțiile anterioare, care nu au susținut examenele de licență, se vor organiza de către Universitatea Adventus din Cernica și se vor desfășura la sediul acesteia.

Pentru pregătirea eficientă a examenelor de licență vă rugăm să consultați documentele specifice publicate pe această pagină.

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – anul universitar 2018-2019 [data publicării: 14.12.2018]

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală 
[data publicării: 14.12.2018]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 14.12.2018]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 14.12.2018]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 17.12.2018]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 18.12.2018]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 17.12.2018]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 14.12.2018]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – Declaratia de asumare a raspunderii

Anexa nr.4 – Cerere aprobare titlu

Anexa nr. 5 – Cerere inscriere examen licenta

Anexa nr.6 – Fisa de lichidare finalizare studii

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate