Informații de interes public

 

Acte normative

Legea de înființare a Universității Adventus din Cernica nr. 227/2017

Carta Universitară

Codul de etică și deontologie  profesională universitară

H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 

Documente management

Planul strategic instituțional 2016-2020

Planul strategic instituţional 2010-2015

Politica de asigurare a calității în cadrul UA 2016-2020

Declaratia rectorului privind politica UA în domeniul calității

 

Planuri operaționale instituționale anuale

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2018-2019

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2017-2018

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2016-2017

Planul operaţional instituţional pentru anul universitar 2014-2015

 

Bilanţuri contabile

Bilnaţ contabil 2015

Bilnaţ contabil 2014

Bilnaţ contabil 2013

Bilanţ contabil 2012

Bilanţ contabil 2011

Bilanţ contabil 2010

 

Rapoarte de audit financiar

GCAS 2014

GCAS 2013

GCAS 2012

GCAS 2011

GCAS 2010

 

Rapoarte anuale ale Rectorului

Raport 2017

Raport 2016

Raport 2013-2014

Raport 2012-2013

 

Rapoarte ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Raport CEAC 2013-2014

Raport CEAC 2012-2013