Informații de interes public

Acte normative

 

Legea de înființare a Universității Adventus din Cernica nr. 227/2017

 

Carta Universitară

 

Codul de etică și deontologie  profesională universitară

 

H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 

Documente management

 

Planul strategic instituţional

Planul operaţional instituţional pentru anul universitar 2014-2015

Bilanţuri contabile

Bilnaţ contabil 2015

Bilnaţ contabil 2014

Bilnaţ contabil 2013

Bilanţ contabil 2012

Bilanţ contabil 2011

Bilanţ contabil 2010

Rapoarte de audit financiar

GCAS 2014

GCAS 2013

GCAS 2012

GCAS 2011

GCAS 2010

Rapoarte anuale ale Rectorului

Raport 2013-2014

Raport 2012-2013

Rapoarte ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

Raport CEAC 2013-2014

Raport CEAC 2012-2013