Criterii

Criterii

Criterii

Admiterea la specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză se face pe baza unui interviu şi a mediei de la examenul de bacalaureat.

Etapa I: Interviu

La interviu se au în vedere recomandările în dreptul candidatului(ei), valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru un anumit domeniu de studiu, specializare, ţinte si obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Notarea candidatului pentru această etapă se va face prin calificativul admis sau respins. Interviul este probă eliminatorie.

Etapa II: Media obţinută la examenul de Bacalaureat.