Prezentare

Lect. univ. dr. ZOLTÁN SZALOS-FARKAS

Conf. univ. dr. ZOLTÁN SZALOS-FARKAS

Este de apreciat că Uniunea Română a înfiinţat, în primul sfert al secolului al XX-­lea, prima instituţie de învăţământ teologic adventist şi a investit, de­-a lungul istoriei,  resurse financiare, umane şi materiale considerabile în ceea ce s-­a numit Şcoala Biblică de la Focşani, Diciosânmartin şi Stupini, apoi Seminarul Teologic din Bucureşti şi în prezent Institutul Teologic Adventist (ITA) de la Cernica.

Istoria fiinţării şi activităţii unei şcoli teologice în România, începând cu anul 1924, dă mărturie despre funcţia ei de creuzet în care s-­au format sute sau chiar mii de lucrători: pastori, misionari, profesori de teologie şi administratori care servesc Biserica lui Dumnezeu în ţară şi peste hotare.

Programul de studii Teologie Adventistă Pastorală de la Cernica îşi menţine propriul raison d’être, chiar în condiţii de austeritate financiară, fiindcă personalul didactic şi administrativ, susţinut de Uniune, este convins de utilitatea spirituală, misiologică şi teologică a educaţiei adventiste. În sprijinul acestei convingeri pledează faptul că s­-a înfiinţat şi un program de master în religie, în colaborare cu Universitatea Andrews, din Statele Unite. Atingerea excelenţei vocaţiei de pastor impune asemenea îmbunătăţiri ale educaţiei adventiste reprezentate de această facultate.

Absolvenţii acestui program îşi desfăşoară activitatea la diferitele nivele ale structurii organizaţiei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Aşa se face că avem absolvenţi ITA în postura de angajaţi permanenţi ai celor şase Conferinţe din România, ADRA România, Editura Viaţă şi Sănătate, Sola Scriptura, Speranţa TV, Radio Vocea Speranţei, Institutul Teologic Adventist de la Cernica, Liceele din Bucureşti, Craiova şi Cluj, ADRA Turcia, Diviziunea Inter-Europeană din Berna, Elveţia, Universitatea La Plata din Argentina, Universitatea Africa de Est din Kenya, Misiunea Turco­-Cipriotă. De asemenea, absolvenţii noştri îşi desfăşoară activitatea ca pastori ai comunităţilor diasporei româneşti din Italia, Spania, Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Israel etc.