Oportunitati de angajare

Ocupaţii posibile pentru absolvenții programului de licență PIPP, conform COR (Codul Ocupațiilor din România): 

 • Asistent de cercetare în pedagogie – 235102
 • Consilier scolar – 235903
 • Consilier învatamânt – 235103
 • Expert învatamânt – 235104
 • Inspector şcolar – 235105
 • Mentor – 235902
 • Profesor în învatamântul prescolar – 234201
 • Profesor în învatamântul primar – 234101
 • Referent de specialitate învatamânt – 235106

 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 

 • Profesor itinerant pentru învăţământul primar şi preşcolar
 • Profesor de sprijin pentru învăţământul primar şi preşcolar
 • Profesor documentarist
 • Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale
 • Profesor metodist al CCD
 • Director/manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar
 • Consultant pentru programe de educație timpurie