Prezentare

Lect. univ. dr. ELENA PETRESCU

Lect. univ. dr. ELENA PETRESCU

În anul 1998, la Institutul Teologic Adventist s­-a înființat o nouă specializare: Teologie Adventistă Didactică– Limba și Literatura Română. De­a lungul timpului, s-­au căutat variantele cele mai bune pentru acest domeniu, ținându­-se cont de evoluția societății și preferințele absolvenților de liceu. În cele din urmă, s-­a considerat că specializarea Limba și Literatura Română– Limba și Literatura Engleză răspunde celor mai multe cerințe și așteptări prin aceea că oferă o paletă variată de perspective în carieră. Astfel, în anul 2008, s-­a obținut autorizarea acestei specializări.

Specializarea își propune să informeze și să conștientizeze studentul de bogăția artistică a cuvântului, de arta structurilor literare și de frumusețea limbii române, să conducă studentul în descoperirea Bibliei – cea mai mare Carte de literatură, izvor de frumusețe, înțelepciune și adevăr, să cultive dragostea studenților pentru Dumnezeu, recunoscându-­L drept autor al frumosului și al adevărului, să ajute studentul să folosească eficient și corect limbile română și engleză, în comunicarea orală și în cea scrisă, să ofere pârghii de identificare și dezvoltare a capacităților artistice ale studenților, îndrumându-­i în materializarea acestora prin creații proprii.

Cei mai mulți dintre absolvenții programului de studii Limba și Literatura Română– Limba și Literatura Engleză au urmat cursuri de master și doctorat la universități din țară și din străinătate, s-­au titularizat în învățământul de stat sau în cel particular, au obținut posturi importante în instituții ale bisericii și nu numai: redactori, corectori, bibliotecari, secretari, realizatori de emisiuni radio și de televiziune, cadre didactice. Alte posturi care pot fi ocupate după absolvire sunt cele de consilieri, filologi, istorici, critici și teoreticieni literari, lingviști, experți, referenți literari, editori, asistenți de cercetare etc.